Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • MHC-V77DW

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Gir sikrere kommunikasjon
 • Gjør Spotify Connect tilgjengelig for bruk, selv med en gratiskonto
 • VIKTIG: Denne fastvareoppdateringen må utføres for at du skal fortsette å kunne bruke musikkdistribusjonstjenesten Chromecast built-in.
  Hvis du ikke installerer oppdateringen manuelt, blir den installert automatisk når det finnes en tilgjengelig aktiv nettverkstilkobling, og enheten ikke er i bruk.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Gir sikrere kommunikasjon
 • Oppdaterer musikktjenesten Spotify slik at den fortsatt kan brukes
 • Løser et problem med at mikrofonlyden noen ganger hopper ved bruk av KEY CONTROL-knappene
 • Løser et problem med at lyden noen ganger hopper når KEY CONTROL-knappene brukes og når musikk spilles av over en lengre periode
 • En trådløs stereofunksjon har blitt lagt til
 • Støtter musikkavspilling fra SCMS-T-enheter via Bluetooth® i trådløs stereofunksjon
 • Funksjon for lytting i flere rom via Google Cast har blitt lagt til
 • Funksjon for LED-lyssynkronisering ved trådløs lytting i flere rom / trådløs stereo har blitt lagt til
 • Støtter musikkavspilling fra en ekstern USB-enhet ved bruk av trådløs lytting i flere rom
 • Forbedrer betjeningsstabiliteten

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon SYS 6.04 for MHC-V77DW

Filversjon

 • SYS 6.04

Filstørrelse

 • 183 MB (192 536 768 byte)

Utgivelsesdato

 • 06-08-2019

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren på enheten er versjon «SYS 6.04» eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Trykk på av/på-knappen på systemet for å slå det på.
 2. Trykk på [OPTIONS].
 3. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge «SYSTEM», og trykk deretter på
 4. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge «VERSION», og trykk deretter på


Viktig merknad

 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på MHC-V77DW
 • Du må ikke slå av MHC-V77DW – eller koble den fra strømnettet – under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene
 • Ikke betjen enheten eller fjernkontrollen mens nedlastingen og oppdateringen pågår.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren til MHC-V77DW på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En aktiv Internett-tilkobling (via en Ethernet-kabel)
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere MHC-V77DW via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til MHC-V77DW.

Det du trenger:

 • En aktiv Internett-tilkobling (via en Ethernet-kabel)

Klargjør utstyret:

 1. Koble MHC-V77DW til Internett via en Ethernet-kabel

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Trykk på på enheten for å slå systemet på, og vent noen minutter til UPDATE-ikonet vises på skjermen.
 2. Trykk på [OPTIONS]
 3. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge SYSTEM, og trykk deretter på
 4. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge UPDATE, og trykk deretter på
 5. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge VIA NW, og trykk deretter på
 6. Trykk på for å velge EXEC
 7. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge YES, og trykk deretter på
 8. Vent til nedlastingen, filkopieringen og oppdateringsprosedyren er fullført.
  • Nedlasting: Nedlastingstiden avhenger av Internett-tilkoblingen.
  • Filkopiering: Dette trinnet etterfølges av en automatisk systemomstart (ca. 10 sekunder).
  • Programvareoppdatering: Dette trinnet etterfølges også av en automatisk systemomstart (ca. 30 sekunder).
  • Demonstrasjonsmodus starter deretter
 9. Trykk på én gang til, og slå på systemet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er SYS 6.04, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Hvis Download Error / Push POWER vises under oppdateringen, ble programvareoppdateringen ikke utført.

 1. Trykk på knappen , og slå systemet AV
 2. Trykk på knappen , så slås systemet PÅ
 3. Vent ca. 3 minutter (eller til nettverkstilkoblingen er fullført), og kontroller skjermen på systemet
 • UPDATE-ikonet lyser
  • Programvareoppdateringen er IKKE fullført, men systemet er i normal tilstand.
  • Prøv en nettverksoppdatering på nytt ved å følge de tidligere trinnene.
   Hvis oppdateringen mislykkes igjen, kan du i stedet for en nettverksoppdatering prøve å oppdatere programvaren med prosedyren for USB-minnepinne.

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til MHC-V77DW.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X versjon 10.6 eller nyere

Hvis du har Windows® 10/8.1, må du bruke den i skrivebordmodus.
Vi kan ikke garantere at det fungerer på alle PC-er med et kompatibelt operativsystem.

Krav til opptaksmedium

USB-minnepinne: Kapasitet: mer enn 256 MB

Vi kan ikke garantere at det vil fungere med alle USB-minnepinner.

Trinn 1: Installer oppdateringen

Last ned oppdateringen til datamaskinen:
 1. Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren kjører.
 2. Les gjennom og godta vilkårene på denne siden
 3. Last ned filen til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [183 MB (192 536 768 byte)]
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Sett den USB-minnepinnen i USB-sporet på datamaskinen
 2. Formater USB-minnepinnen
 3. Kopier oppdateringsfilen til rotmappen på USB-minnepinnen

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Koble USB-minnepinnen inn i USB-sporet på MHC-V77DW.

Overfør oppdateringen:
 1. Start MHC-V77DW ved å trykke på -knappen
 2. Trykk på [OPTIONS]
 3. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge SYSTEM, og trykk deretter på
 4. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge UPDATE, og trykk deretter på
 5. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge VIA USB, og trykk deretter på
 6. Trykk på for å velge EXEC
 7. Trykk på ↑/↓ gjentatte ganger for å velge YES, og trykk deretter på
 8. Skjermen begynner å blinke UPDATING mens oppdateringen pågår.

 9. Vent til filkopieringen og oppdateringsprosedyren er fullført.
  • Filkopiering: Dette trinnet etterfølges av en automatisk systemomstart (ca. 10 sekunder).
  • Programvareoppdatering: Dette trinnet etterfølges også av en automatisk systemomstart (ca. 30 sekunder).
  • Demonstrasjonsmodus starter deretter

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er SYS 6.04, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Hvis File Error eller No File eller Read Error / Push POWER vises under oppdateringen, ble programvareoppdateringen ikke utført.

 1. Bekreft at det er riktig oppdateringsfil, og at den er plassert i rotmappen på USB-minnepinnen, og prøv de forrige trinnene på nytt.
 2. Hvis du fremdeles ikke får gjennomført oppdateringen, kan du prøve på nytt med en annen USB-minnepinne.