Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • PS-HX500

Om denne nedlastingen

 • Navn: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Utgivelsesdato:31-10-2019
 • Dette programmet har følgende funksjoner:
  • Ny funksjon på Hi-Res Audio Recorder versjon 1.1.3
   macOS Mojave (10.14) og macOS Catalina (10.15) støttes nå.
   Merk: Hvis et dialogvindu vedrørende mikrofontilgang vises under den første oppstarten, må du gi tilgang til mikrofonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Etter oppdateringen» nedenfor.
  • Opptak av lydspor fra en vinylplate:Når du har koblet platespilleren til datamaskinen ved hjelp av medfølgende USB-kabel og installert programmet, kan du ta opp lydspor i høyoppløselige formater (DSD eller PCM) fra vinylplaten som spilles på platespilleren.Maksimal opptakstid er 100 minutter.
  • Redigere den midlertidige filen: Du kan legge inn markører i opptaksdataene (midlertidig fil) og angi dataområder som skal eksporteres til filer. Legg til markører i den midlertidige filen for å:
   • fjerne det stille partiet før det første lydsporet eller mellom sporene.
   • dele den midlertidige filen i separate lydsporfilen etter at du har tatt opp alle lydsporene fra en av sidene på en vinylplate.
   Du kan legge til opptil 60 markører i tilegg til å fjerne eller flytte markører.
  • Justering av forsterkning: Du kan justere signalnivået (forsterkning) for dataene som registreres (midlertidig fil). Du kan velge automatisk justering av forsterkning eller manuell justering av forsterkning, hvor du kan øke forsterkningen med 1 dB mellom +1 dB og +6 dB.
  • Eksportere den midlertidige filen: Du kan eksportere opptaksdataene (midlertidig fil) til datamaskinen.Du kan også angi navnet på albumet, navnet på albumartisten, tittelen på sporene og navnet på artistene for de ulike sporene før du eksporterer den midlertidige filen.

Systemkrav

Operativsystemer

Hi-Res Audio Recorderer kompatibel med følgende versjoner av Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Merknader:

 • Det garanteres ikke at Hi-Res Audio Recorder fungerer:
  • på enhver datamaskin som kjører et av de oppførte operativsystemene.
  • på en hjemmelaget datamaskin, en datamaskin med brukeroppgradert operativsystem eller en datamaskin med flere operativsystemer.
  • med strømsparingsfunksjonene på datamaskinen: dvale- eller hvilemodus.


Maskinvare for datamaskin

Hi-Res Audio Recorderer kompatibel med følgende maskinvare:
 • Skjermoppløsning: 1 024 x 768 piksler eller høyere
 • Lydavspillingsenhet:Påkrevd
Selv om datamaskinen oppfyller systemkravene ovenfor, kan vi ikke garantere at programvaren fungerer som den skal.

Nedlasting

Slik laster du ned Hi-Res Audio Recorder:
 1. Les ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og godta betingelsene ved å merke av i avmerkingsboksen. Klikk deretter på Download (Last ned).
 2. Nedlastingen av filen [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4 536 224 byte) starter.
 3. Installeringsfilen lagres i mappen du har angitt som målmappe i nettleserens innstillinger. Vanligvis lagres den i mappen [Nedlastinger].

Installer

Når filen er lastet ned, kan du installere Hi-Res Audio Recorder.

 1. Dobbelklikk på installeringsfilen "Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg", som ble lagret på datamaskinen. Installeringspakken pakkes ut.
 2. Velkomstskjermen til installeringsprogrammet for Hi-Res Audio Recorder vises. Klikk på [Continue] (Fortsett).


 3. Skjermen med lisensavtalen vises. Når du har lest teksten i avtalen, klikk du på [Continue] (Fortsett).


 4. Når du er klar til å godta avtalen, klikker du på [Agree] (Godta).


 5. Skjermen hvor du skal velge mål vises. Velg en disk og klikk på [Continue] (Fortsett).


 6. Deretter velger du installasjonstype. For en standardinstallasjon velges den interne harddisken automatisk. Hvis du ønsker å installere på en annen stasjon, klikker du på [Change Install location...] (Endre installasjonssted). Når du har valgt mål, klikker du på [Install] (Installer)


 7. Når du blir bedt om å oppgi passord, skriver du inn passordet ditt og klikker på [Install Software] (Installer programvare).


 8. Installeringsskjermen til Hi-Res Audio Recorder vises, og installeringen starter.

 9. Når installeringen er fullført, vises [The installation was successful] (Installeringen var vellykket). Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte installasjonsprogrammet.


Etter oppdateringen

Du starter Hi-Res Audio Recorder slik det vises nedenfor.
Start Finder, og dobbeltklikk på [Hi-Res Audio Recorder] under «Applications» (Programmer).

Merk:
Når programmet har startet og det følgende dialogvinduet vises, klikker du på knappen [OK].

Hvis du klikker på knappen [Don’t Allow] (Ikke tillat), kommer du ikke til å kunne ta opp lyd.
Velg deretter [System Preferences] (Systeminnstillinger) > [Security & Privacy] (Sikkerhet og personvern) > [Privacy] (Personvern) > [Microphone] (Mikrofon), og merk av for Hi-Res Audio Recorder i listen over programmer til høyre.

Spørsmål og svar

Feilsøking

 1. Installasjonen mislykkes
  • Forsikre deg om at du bruker en datamaskin som har et av operativsystemene som støttes. Du finner detaljert informasjon under "Systemkrav".
  • Kontroller at det er nok ledig diskplass. Installasjonen krever ca. 100 MB ledig diskplass. Hvis det ikke er nok ledig plass på disken, fjerner du unødvendige filer.
 2. Datamaskinen finner ikke den tilkoblede platespilleren
  • Koble fra USB-kabelen og start datamaskinen på nytt. Kontroller at datamaskinen er på, og koble deretter datamaskinen til platespilleren med USB-kabelen.
  • Følg trinnene nedenfor for å kontrollere at navnet på platespilleren vises i "Systeminformasjon".
   • Koble platespilleren til datamaskinen og slå den på.
   • Klikk på [Om denne maskinen] på Apple-menyen.
   • Klikk på [Oversikt], og klikk deretter på [Systemrapport]
   • Klikk på [USB] under "Maskinvare" og kontroller at "PS-HX500" vises.

 3. Hi-Res Audio Recorder starter ikke
  • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start et annet program for å se om det fungerer som det skal.
  • Datamaskinen fungerer kanskje ikke som den skal. Start datamaskinen på nytt.
  • Kontroller at Hi-Res Audio Recorder er riktig installert.
   • Start Finder og kontroller at "Hi-Res Audio Recorder" vises under "Programmer".
  • Hvis Hi-Res Audio Recorder ikke er installert riktig, avinstallerer du programmet og installerer det på nytt.