Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • DSC-RX10M4

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til AF på øye i sanntid for dyr [*]
 • Gjør det mulig å bruke AF på øye i sanntid ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [*]
  • Det er ikke mulig å registrere menneske- og dyreøyne samtidig.
  • Det kan hende at det ikke er mulig å registrere øyne. Dette avhenger av omgivelsene, dyretypen eller dyrets bevegelser.
   Se kundestøtteområdet for å få mer informasjon.

Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.00 (Windows) av DSC-RX10M4

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 272 MB (285 408 464 byte)

Utgivelsesdato

 • 14-11-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datamaskin-maskinvare


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCRX10M4V200.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_DSCRX10M4V200.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Systemprogramvareoppdateringen starter. 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) --> Setup subpage [3] (Oppsett, underside [3]) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, tar du batteripakken ut av kameraet eller nettadapteren, starter datamaskinen på nytt og følger fremgangsmåten fra "2. Start oppdateringsprogrammet for systemprogramvare.
 7. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.00 or earlier (versjon 1.00 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall avslutter du USB-tilkoblingen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller nettadapteren, sett i batteriet eller koble til nettadapteren igjen og slå på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.

 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises skjermbildet nedenfor.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (5 minutter).

  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når du har fullført oppdateringen, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til samme skjermbilde på kameraets LCD-skjerm vises som ett før du starter programvareoppdateringen.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (avslutt) og kobler fra USB-kabelen.

  Hvis det blir vist en melding om gjenoppretting av data etter at du har startet på nytt, venter du til meldingen forsvinner. Dette er ikke en feil.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [6] (oppsett underside [6]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.