Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • DSC-RX10M4

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til AF på øye i sanntid for dyr [*]
 • Gjør det mulig å bruke AF på øye i sanntid ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [*]
  • Det er ikke mulig å registrere menneske- og dyreøyne samtidig.
  • Det kan hende at det ikke er mulig å registrere øyne. Dette avhenger av omgivelsene, dyretypen eller dyrets bevegelser.
   Se kundestøtteområdet for å få mer informasjon.

Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.00 (Mac) av DSC-RX10M4

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 282.4 MB (282 373 673 byte)

Utgivelsesdato

 • 14-11-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fullt oppladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50 eller nettadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_DSCRX10M4V200.dmg] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_DSCRX10M4V200.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
  Merk: Hvis du har koblet til kameraet til en datamaskin, må du fjerne det før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. [Update_DSCRX10M4V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger).
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

   Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
  • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.

   Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis du blir bedt om å starte macOS på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  • Hvis både meldingen som vises, og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.

 6. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
  • Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen (følger med). USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
   Merk: Hvis USB-kabelen ble koblet til før dialogboksen om USB-tilkobling vises, kobler du fra USB-kabelen og starter på nytt fra Trinn 1. Start oppdateringen.
  • Klikk [OK]. Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.

   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 7. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.


 8. Slå på kameraet.
 9. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [3] (Oppsett, underside [3]) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.


 10. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen «Could not find the camera for this update» (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 11. Klikk på [Neste]. Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.00 or earlier (versjon 1.01 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.
  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 12. Kameraet tilbakestilles automatisk.
  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.

 13. Start oppdateringen
  Etter en automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 10 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.


 14. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [6] (Oppsett underside [6]) > Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.