Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7RM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Legger til funksjon for innstilling av ekstern blits:
  Denne funksjonen gjør det mulig å konfigurere innstillingene til en tilkoblet blits eller trådløs radiofjernkontroll (begge selges separat) rett på kameraet.

  Kompatible blitsmodeller

  • HVL-F60RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)
  • HVL-F45RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)

  Kompatibel trådløs radiofjernkontroll:

  • FA-WRC1M (med fastvareversjon 3.00 eller nyere)

  Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon.

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen

v3.01 (16-05-2019)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
v3.00 (11-04-2019)
 • Legger til AF på øye i sanntid for dyr [1]
 • Gjør det mulig å bruke AF på øye i sanntid ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller ved å trykke på AF-ON-knappen
 • Legger til intervallopptaksfunksjon
 • Gjør at den trådløse fjernkontrollen RMT-P1BT kan brukes
 • Andre forbedringer:
  • [MENU] (MENY) kan tilordnes til en egendefinert knapp
  • [MENU]-fanen (MENY) kan betjenes med Fn-knappen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
 • Det er ikke mulig å registrere menneske- og dyreøyne samtidig.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å registrere øyne. Dette avhenger av omgivelsene, dyretypen eller dyrets bevegelser.
v2.10 (18-12-2018)
 • Forbedrer følgende:
  • I sjeldne tilfeller kan kameraet slutte å fungere under overføring av RAW-data til et SD-kort som allerede har blitt brukt flere ganger
   Merknader:
   • Dette kan også føre til uregelmessigheter i filene som håndterer bildene, og forhindre at bildene vises på kameraet.
   • Ingen bildedata på minnekortet blir skadet eller slettet bortsett fra dataene som ble overført på tidspunktet da problemet oppstod.
  • Når du tar bilder med Auto Review-funksjonen (Automatisk gjennomgang), kan kameraet av og til slutte å respondere
 • Løser problemet forårsaket av et bestemt tredjeparts minnekort, som ikke blir gjenkjent av kameraer fra Sony
v2.00 (10-10-2018)
  Støtte for «SEL400F28GM» og «SEL24F14GM»:
  • Optimalisering av den optiske bildestabiliseringens ytelse og nye bildestabiliseringsmodus på objektivet (modus 3). (Bare «SEL400F28GM»)
  • Function Ring(Lens) (Funksjonsring (objektiv)) har blitt lagt til i menyen
   Merk: På SEL400F28GM-objektivet kan innstillingen APS-C S35/Full Frame Sel (APS-C S35/valg av full bilderamme) tilordnes funksjonsringen, i tillegg til [Power Focus] (Elektronisk fokus).
  • Innstillingen [Aperture Drive in AF] (Blenderåpning i AF) har blitt lagt til i menyen
   *Når [Silent priority] (Stillegående prioritet) velges ved bruk av objektivet SEL400F28GM eller SEL24F14GM, reduseres lyden fra blenderåpningen. Dette er nyttig for å ta opp situasjoner der kamerastøyen
   bør holdes til et minimum. Vær oppmerksom på at autofokus kan bli tregere når [Silent priority] (Stillegående prioritet) er valgt.
  Nye funksjoner:
  • Du kan tilordne [AF Track Sens] (AF-sporingssensor) til en egendefinert knapp
  • Når dette brukes med LA-EA3-monteringsadapteren, støttes alle fokusområdene
   Merk: Alternativer for fokusområde er lagt til: Sone, Utvid fleksibelt punkt og låsbar AF.
   Bracketing er tilgjengelig under stillegående fotografering når [File Format] (Filformat) er satt til [RAW] eller [RAW & JPEG] og [RAW File Type] (RAW-filtype) er satt til [Uncompressed] (Ukomprimert).
  Andre forbedringer:
  • Forbedring av ytelse og den generelle stabiliteten til kameraet
  • Bedre nyansegjengivelse av RAW-bilder
   Merk: Imaging Edge-programvaren må oppdateres for at den skal dra nytte av forbedringen av RAW-behandlingen.
  • Når du fotograferer med blits i et miljø med flimrende lyskilder, blir stabiliteten til eksponeringen forbedret
  • Forbedring av håndteringen av bilder som tas kontinuerlig, som en gruppe
   Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.
v1.10 (08-05-2018)
 • Et nytt intervallalternativ er nå tilgjengelig for flerfotografering med pikselveksling: [On: Shooting Interval 0.5sec]-alternativet (På: Fotograferingsintervall på 0,5 sek) har blitt lagt til i menyen
  *Når kameraet er koblet til en PC, må du bruke den nyeste versjonen (1.2 eller nyere) av programvaren Imaging Edge.
  *Når du bruker et objektiv av A-typen via en monteringsadapter (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4), kan intervallet være noe lenger.
 • Bracketing er nå tilgjengelig under stillegående fotografering med ukomprimert RAW
 • Forbedrer det optimale visningsnivået under S-Log-fotografering
 • Forbedrer AF på øye-funksjonen, som under visse omstendigheter ikke fungerte som det skulle
 • Løser et problem med at [Viewfinder Brightness] (Søkerlysstyrke) ikke ble reflektert på riktig måte i innstillingen [Manual] (Manuell)
v1.01 (11-12-2017)
 • Løser problemer med at «Set File Name»-funksjonen (Angi filnavn) ikke fungerer som den skal
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.10 (Windows) av ILCE-7RM3

Filversjon

 • 3.10

Filstørrelse

 • 293 MB (308 186 320 byte)

Utgivelsesdato

 • 17-12-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage [7] (oppsett, underside [7]) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer


Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Maskinvare for datamaskin


Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er Batterinivå (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE7RM3V310.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7RM3V310.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  Oppdateringsvindu for systemprogramvare

 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) > Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) > USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring).

  Stage (Trinn) – Mass Storage (Masselagring)

 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 7. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.3.01 or earlier (versjon 3.01 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare – gjeldende versjon

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.
  Tilbakestill kameraet automatisk
 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises følgende skjermbilde.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 5 minutter).
  Fremdriftslinje for oppdatering
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når oppdateringen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. Kontroller at enheten er slått på, og vent til LCD-skjermen starter på nytt. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.10.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside [7] ) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Gjeldende systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.