Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7RM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Legger til funksjon for innstilling av ekstern blits:
  Denne funksjonen gjør det mulig å konfigurere innstillingene til en tilkoblet blits eller trådløs radiofjernkontroll (begge selges separat) rett på kameraet.

  Kompatible blitsmodeller

  • HVL-F60RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)
  • HVL-F45RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)

  Kompatibel trådløs radiofjernkontroll:

  • FA-WRC1M (med fastvareversjon 3.00 eller nyere)

  Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon.

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen

v3.01 (16-05-2019)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
v3.00 (11-04-2019)
 • Legger til AF på øye i sanntid for dyr [1]
 • Gjør det mulig å bruke AF på øye i sanntid ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller ved å trykke på AF-ON-knappen
 • Legger til intervallopptaksfunksjon
 • Gjør at den trådløse fjernkontrollen RMT-P1BT kan brukes
 • Andre forbedringer:
  • [MENU] (MENY) kan tilordnes til en egendefinert knapp
  • [MENU]-fanen (MENY) kan betjenes med Fn-knappen
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

 • [1]
 • Det er ikke mulig å registrere menneske- og dyreøyne samtidig.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å registrere øyne. Dette avhenger av omgivelsene, dyretypen eller dyrets bevegelser.
v2.10 (18-12-2018)
 • Forbedrer følgende:
  • I sjeldne tilfeller kan kameraet slutte å fungere under overføring av RAW-data til et SD-kort som allerede har blitt brukt flere ganger
   Merknader:
   • Dette kan også føre til uregelmessigheter i filene som håndterer bildene, og forhindre at bildene vises på kameraet.
   • Ingen bildedata på minnekortet blir skadet eller slettet bortsett fra dataene som ble overført på tidspunktet da problemet oppstod.
  • Når du tar bilder med Auto Review-funksjonen (Automatisk gjennomgang), kan kameraet av og til slutte å respondere
 • Løser problemet forårsaket av et bestemt tredjeparts minnekort, som ikke blir gjenkjent av kameraer fra Sony
v2.00 (10-10-2018)
  Støtte for «SEL400F28GM» og «SEL24F14GM»:
  • Optimalisering av den optiske bildestabiliseringens ytelse og nye bildestabiliseringsmodus på objektivet (modus 3). (Bare «SEL400F28GM»)
  • Function Ring(Lens) (Funksjonsring (objektiv)) har blitt lagt til i menyen
   Merk: På SEL400F28GM-objektivet kan innstillingen APS-C S35/Full Frame Sel (APS-C S35/valg av full bilderamme) tilordnes funksjonsringen, i tillegg til [Power Focus] (Elektronisk fokus).
  • Innstillingen [Aperture Drive in AF] (Blenderåpning i AF) har blitt lagt til i menyen
   *Når [Silent priority] (Stillegående prioritet) velges ved bruk av objektivet SEL400F28GM eller SEL24F14GM, reduseres lyden fra blenderåpningen. Dette er nyttig for å ta opp situasjoner der kamerastøyen
   bør holdes til et minimum. Vær oppmerksom på at autofokus kan bli tregere når [Silent priority] (Stillegående prioritet) er valgt.
  Nye funksjoner:
  • Du kan tilordne [AF Track Sens] (AF-sporingssensor) til en egendefinert knapp
  • Når dette brukes med LA-EA3-monteringsadapteren, støttes alle fokusområdene
   Merk: Alternativer for fokusområde er lagt til: Sone, Utvid fleksibelt punkt og låsbar AF.
   Bracketing er tilgjengelig under stillegående fotografering når [File Format] (Filformat) er satt til [RAW] eller [RAW & JPEG] og [RAW File Type] (RAW-filtype) er satt til [Uncompressed] (Ukomprimert).
  Andre forbedringer:
  • Forbedring av ytelse og den generelle stabiliteten til kameraet
  • Bedre nyansegjengivelse av RAW-bilder
   Merk: Imaging Edge-programvaren må oppdateres for at den skal dra nytte av forbedringen av RAW-behandlingen.
  • Når du fotograferer med blits i et miljø med flimrende lyskilder, blir stabiliteten til eksponeringen forbedret
  • Forbedring av håndteringen av bilder som tas kontinuerlig, som en gruppe
   Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.
v1.10 (08-05-2018)
 • Et nytt intervallalternativ er nå tilgjengelig for flerfotografering med pikselveksling: [On: Shooting Interval 0.5sec]-alternativet (På: Fotograferingsintervall på 0,5 sek) har blitt lagt til i menyen
  *Når kameraet er koblet til en PC, må du bruke den nyeste versjonen (1.2 eller nyere) av programvaren Imaging Edge.
  *Når du bruker et objektiv av A-typen via en monteringsadapter (LA-EA1/ LA-EA2/ LA-EA3/ LA-EA4), kan intervallet være noe lenger.
 • Bracketing er nå tilgjengelig under stillegående fotografering med ukomprimert RAW
 • Forbedrer det optimale visningsnivået under S-Log-fotografering
 • Forbedrer AF på øye-funksjonen, som under visse omstendigheter ikke fungerte som det skulle
 • Løser et problem med at [Viewfinder Brightness] (Søkerlysstyrke) ikke ble reflektert på riktig måte i innstillingen [Manual] (Manuell)
v1.01 (11-12-2017)
 • Løser problemer med at «Set File Name»-funksjonen (Angi filnavn) ikke fungerer som den skal
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.10 (Mac) av ILCE-7RM3

Filversjon

 • 3.10

Filstørrelse

 • 305.2 MB (305 197 215 byte)

Utgivelsesdato

 • 17-12-2019

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [7] (oppsett, underside [7]) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er Batterinivå (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 10 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Filen [Update_ILCE7RM3V310.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_ILCE7RM3V310.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
  Merk: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. [Update_ILCE7RM3V310] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] UpdateSetting Tool (Verktøy for oppdateringsinnstillinger).
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Skriv inn brukernavn og passord

  Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
  • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.
   Skjermbilde for sikkerhet og personvern
   Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis du blir bedt om å starte macOS på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  • Hvis både meldingen som vises, og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.
   Skjermbilde for blokkering av systemutvidelse
 6. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
   Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen
  • Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (følger med). "USB Mode" (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
   Merk: Hvis USB-kabelen ble koblet til før dialogboksen om USB-tilkobling ble vist, kobler du fra USB-kabelen og starter på nytt fra Trinn 1. Start oppdateringen.
  • Klikk [OK].Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 7. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare
  Merk: Hvis systemprogramvareoppdateringen ikke starter, dobbeltklikker du på [System Software Updater] (Systemprogramvareoppdatering) i mappen [Update_ILCE7RM3V310] – [Resources] (Ressurser) for å starte den.

 8. Slå på kameraet.

 9. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
  Setup (Oppsett) – Mass Storage (Masselagring)

 10. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen «Could not find the camera for this update» (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette skjer, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.

 11. Klikk på [Neste]. Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.Når du har kontrollert at den gjeldende programvaren har versjonsnummer 3.01 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den aktuelle systemprogramvaren har versjonsnummer 3.10 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.
  Oppdatering er nødvendig.
  Gjeldende versjon og oppdaterte versjonstall

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 12. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  Skjermbildet nedenfor vises.
  Kameraet tilbakestilles automatisk
  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.

 13. Start oppdateringen
  Etter en automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 10 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Fremdriftslinje for oppdatering

 14. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen.Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Kontroller at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.10

 1. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [7] (Oppsett underside [7]) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Oppdatert systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.