Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Merknader: Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
  • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
  • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du fremgangsmåten i brukerhåndboken for PXW-FS7M2.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedret blenderåpningsrespons når objektivet er koblet til ILCE-9-, ILCE-9M2- og ILCE-7RM4-kameraer.
 • Focus Priority kan velges fra menyen Aperture Drive in AF når objektivet er koblet til et ILCE-9-kamera (med fastvareversjon 6.00 eller nyere).

Merknader:

 • Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
  • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
 • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du trinnene som er angitt i brukerhåndboken.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon .02 av SEL135F18GM-objektivet (Windows)

Filversjon

 • 02

Filstørrelse

 • 4.48 MB (4 705 488 byte)

Utgivelsesdato

 • 16-01-2020

Klargjøring

Kontroller versjonen av objektivsystemprogramvaren

Følg instruksjonene nedenfor for å finne ut hvilken versjon du har av systemprogramvaren for objektivet.

 • Objektivsystemprogramvaren med versjonsnummer [Ver.01] må oppdateres.
 • Hvis objektivsystemprogramvaren har versjonsnummer [Ver.02], er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.


 3. Hvis du bruker QX-serien, starter du oppdateringen av objektivsystemprogramvaren på datamaskinen og kontrollerer programvareversjon ved å kjøre oppdateringen.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Datamaskin-maskinvare

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • Andre elementer for α-kameraer med utskiftbare objektiver
  • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det gjenstående batterinivået er(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller egen nettadapter (selges separat).. Løsne det vertikale grepet når du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
  • USB-kabel levert med kameraet
   Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
 • Andre elementer for kamera – kringkasting og produksjon
  • Strømkilde for kameraet: Tilhørende nettadapter
  • USB-kabel

Last ned og installer

Viktige merknader:

 • Oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kan bare utføres mens objektivet er montert på kameraet. Du ikke oppdatere objektivsystemprogramvaren ved å bruke andre kameraer.
 • Fest objektivet til kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet. Kontroller at kameraet er slått av.
 • Når du oppdaterer systemprogramvaren til objektivet, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat). (for kamera med utbyttbart objektiv)
 • Bruk den tilhørende nettadapteren når du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet (for kamera – kringkasting og produksjon)
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Koble til objektivet med oppdateringen med batteriet og nettadapteren fjernet. (For profesjonelle kameraer)
 • Ikke la datamaskinen gå inn i hvilemodus Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.
 • Pass på at det ikke er koblet til andre apparater enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen av objektivsystemprogramvaren:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_SEL135F18GMV2D.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  Windows 8.1- og Windows 10-brukere:
  Under de første innstillingene for Internet Explorer vil den oppdaterte filen bli lagret i mappen [Nedlastinger]. Klikk på flisen [Skrivebord] fra startskjermbildet, og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved hjelp av Utforsker.

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere oppdateringen for objektivsystemprogramvaren Ver.02 for SEL135F18GM.

Trinn 1: Start oppdateringen av objektsystemprogramvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_SEL135F18GMV2D.exe] som du lastet ned, for å starte oppdateringen av objektivsystemprogramvaren.

  Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises.

 3. Slå på kameraet. Hvis kameraet allerede er slått på, må du slå det av og deretter på igjen.
  Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene for oppdatering av objektivets systemprogramvare. (Hvis du bruker QX-serien, er ikke dette trinnet nødvendig.) Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, må du velge [Mass Storage].


 4. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med
  Hvis det vises en feilmelding på dataskjermen, prøver du følgende:
  – Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  – Hvis det er en annen USB-kontakt på datamaskinen, kobler du USB-kabelen til den andre USB-kontakten.

 5. Kontroller at  vises i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.
  Merk: Hvis ikke vises i oppgavelinjen, går du til neste trinn.

 6. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises på PC-en, og meldingen Follow computer instructions (Følg datamaskininstruksjonene) vises på kameraskjermen.
  Datamaskin:

  Kamera:

  Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før objektivsystemprogramvaren er ferdig oppdatert.
  Avhengig av kameramodellen kan det ta noen minutter før skjermen endres.

 7. Feilsøking:
  • Hvis meldingen The update is not available for your model (Oppdateringen er ikke tilgjengelig for din modell) vises, kontrollerer du om systemprogramvarefilen du prøver å installere, er den riktige filen for objektivet som er montert på kameraet.
   Hvis den riktige oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kjøres, lukker du oppdateringen, kobler fra USB-kabelen, slår av kameraet og går tilbake til trinn 1 Start up lens system software updater (Start oppdateringen av objektivsystemprogramvaren).
  • Hvis meldingen Could not find camera with the lens for this update mounted (Finner ikke kamera med objektiv for denne oppdateringen montert) vises, må du kontrollere at kameraet er oppført i avsnittet Relevant Products (Relevante produkter), og om kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabel

 8. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den gjeldende versjonen av objektivsystemprogramvaren er .02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 9. Bekreft at [Current version] (Gjeldende versjon) er .01, og klikk på [Next] (Neste). Dataene overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.


 10. Når dataoverføringen er fullført, vises følgende skjermbilde:


  Klikk på Finish (Fullfør).
 11. Oppdateringen starter, og fremdriften vises på kameraet (ca. 30 sekunder).


 12. Oppdateringen er fullført når meldingen Lens update complete (Objektivoppdatering fullført) vises på kameraet.
  Hvis du bruker QX-serien, er oppdateringen fullført når skjermbildet for QX-serien forsvinner.


 13. Klikk på i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen for å stoppe USB-tilkoblingen.
  Merk: Hvis ikke vises i oppgavelinjen, går du til neste trinn.

 14. Koble fra USB-kabelen
  Merk: Når oppdateringen er ferdig, slår du av kameraet, tar ut batteripakken og/eller nettadapteren, setter i batteriet eller kobler til nettadapteren igjen og slår på kameraet.

Trinn 2: Kontroller at versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.02.

 1. Velg Menu (Meny) →Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.