Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Merknader: Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
  • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
  • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du fremgangsmåten i brukerhåndboken for PXW-FS7M2.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedret blenderåpningsrespons når objektivet er koblet til ILCE-9-, ILCE-9M2- og ILCE-7RM4-kameraer.
 • Focus Priority kan velges fra menyen Aperture Drive in AF når objektivet er koblet til et ILCE-9-kamera (med fastvareversjon 6.00 eller nyere).

Merknader:

 • Denne programvareoppdateringen av objektivsystemet er tilgjengelig for hus av E-typen.
  • Noen modeller kan ikke brukes til denne oppdateringen. (modellliste)
 • Når du bruker PXW-FS7M2, følger du trinnene som er angitt i brukerhåndboken.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon .02 av SEL135F18GM-objektivet (Mac)

Filversjon

 • 02

Filstørrelse

 • 2.54 MB (2 544 369 byte)

Utgivelsesdato

 • 16-01-2020

Klargjøring

Kontroller versjonen av objektivsystemprogramvaren

Følg instruksjonene nedenfor for å finne ut hvilken versjon du har av systemprogramvaren for objektivet.

 • Objektivsystemprogramvaren med versjonsnummer [Ver.01] må oppdateres.
 • Hvis objektivsystemprogramvaren har versjonsnummer [Ver.02], er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.


 3. Hvis du bruker QX-serien, starter du oppdateringen av objektivsystemprogramvaren på datamaskinen og kontrollerer programvareversjon ved å kjøre oppdateringen.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med de fleste vanlige Mac-versjonene:

 • macOS 10.13 - 10.15

Viktig:
Maskiner med macOS 11 – 12 må ha "System Software Update Helper" installert før programvaren oppdateres.

Datamaskin-maskinvare

Den siste oppdaterte versjonen av systemprogramvaren for objektivet er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
 • Andre elementer for α-kameraer med utskiftbare objektiver
  • Strømkilde for kameraet: Fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det gjenstående batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller egen nettadapter (selges separat).. Løsne det vertikale grepet når du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet.
  • USB-kabel levert med kameraet
   Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.
 • Andre elementer for kamera – kringkasting og produksjon
  • Strømkilde for kameraet: Tilhørende nettadapter
  • USB-kabel

Last ned og installer

Viktige merknader:

 • Oppdateringen av objektivsystemprogramvaren kan bare utføres mens objektivet er montert på kameraet. Du ikke oppdatere objektivsystemprogramvaren ved å bruke andre kameraer.
 • Fest objektivet til kameraet før du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet. Kontroller at kameraet er slått av.
 • Når du oppdaterer systemprogramvaren til objektivet, må du bruke en fulladet oppladbar batteripakke eller egen nettadapter (selges separat). (for kamera med utbyttbart objektiv)
 • Bruk den dedikerte nettadapteren når du oppdaterer. (For profesjonelle kameraer / kameraer i næringskategorien).
 • Bruk den tilhørende nettadapteren når du oppdaterer systemprogramvaren for objektivet (for kamera – kringkasting og produksjon)
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Koble til objektivet med oppdateringen med batteriet og nettadapteren fjernet. (For profesjonelle kameraer)
 • Lukk andre programmer før du oppdaterer.
 • Ikke la datamaskinen gå inn i hvilemodus Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.
 • Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.

Slik laster du ned oppdateringen av objektivsystemprogramvaren:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Nedlastingen av filen [Update_SEL135F18GMV2D.dmg] starter.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Når filen er lastet ned, er du klar til å installere oppdateringen for objektivsystemprogramvaren Ver.02 for SEL135F18GM.

Trinn 1: Start oppdateringen av objektsystemprogramvaren

 1. Dobbeltklikk på filen [Update_SEL135F18GMV2D.dmg] du lastet ned. – Ikke koble til kameraet enda.
 2. Dobbeltklikk på ikonet [Update_SEL135F18GMV2D] som vises på skrivebordet
 3. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger).
 4. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Skriv inn brukernavn og passord

  Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
  • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.
   Skjermbilde for sikkerhet og personvern
   Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis du blir bedt om å starte macOS på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  • Hvis både meldingen som vises, og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.
   Skjermbilde for blokkering av systemutvidelse

 5. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
   Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen
  • Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (følger med). USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  • Klikk [OK]. Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 6. Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises.


 7. Slå på kameraet. Hvis kameraet allerede er slått på, må du slå det av og deretter på igjen.
  Velg [Menu] (Meny) – [Setup] (Oppsett) – [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene for oppdatering av objektivets systemprogramvare.(Hvis du bruker QX-serien, er ikke dette trinnet nødvendig.) Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, må du velge [Mass Storage].


 8. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med
  Hvis det vises en feilmelding på dataskjermen, prøver du følgende:
  – Koble USB-kabelen fra kameraet og koble den deretter til igjen.
  – Hvis det er en annen USB-kontakt på datamaskinen, kobler du USB-kabelen til den andre USB-kontakten.

 9. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren.Oppdateringsvinduet for objektivsystemprogramvaren vises på datamaskinen, og meldingen Follow computer instructions (Følg datamaskininstruksjonene) vises på kameraskjermen.
  Datamaskin:

  Kamera:


  Merk: Herfra er det viktig at du ikke slår av kameraet før objektivsystemprogramvaren er ferdig oppdatert.
  Avhengig av kameramodellen kan det ta noen minutter før skjermen endres.

 10. Feilsøking:
  • Hvis meldingen The update is not available for your model (Oppdateringen ikke er tilgjengelig for din modell) vises,må du kontrollere om systemprogramvarefilen du prøver å installere, er riktig fil for objektivet som er koblet til kameraet.
   Dersom riktig objektivsystemprogramvareoppdatering kjører, må du lukke oppdateringsprogrammet, koble fra USB-kabelen,slå av kameraet og gå tilbake til trinn 1 Start up lens system software updater (Start oppdateringsprogrammet for objektivsystemprogramvare).
  • Hvis meldingen Could not find camera with the lens for this update mounted (Finner ikke kamera med objektiv for denne oppdateringen montert) vises,må du kontrollere at kameraet er oppført i avsnittet Relevant Products (Relevante produkter), og om kameraet er koblet til datamaskinen med USB-kabel
 11. Klikk Next (Neste) i oppdateringen for objektivsystemprogramvaren. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Hvis den gjeldende versjonen av objektivsystemprogramvaren er .02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.


 12. Bekreft at [Current version] (Gjeldende versjon) er .01, og klikk på [Next] (Neste). Dataene overføres til kameraet (ca. 5 sekunder).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.


 13. Når dataoverføringen er fullført, vises følgende skjermbilde:


  Klikk på Finish (Fullfør).
 14. Oppdateringen starter, og fremdriften vises på kameraet (ca. 30 sekunder).


 15. Oppdateringen er fullført når meldingen Lens update complete (Objektivoppdatering fullført) vises på kameraet.
  Hvis du bruker QX-serien, er oppdateringen fullført når skjermbildet for QX-serien forsvinner. 16. Koble fra USB-kabelen
  Merk: Når oppdateringen er fullført, slår du av kameraet, tar ut batteriet og/eller nettadapteren,setter inn batteriet på nytt eller koble til nettadapteren og slår på kameraet.

Trinn 2: Kontroller at versjonen av objektivsystemprogramvaren er Ver.02.

 1. Velg Menu (Meny) →Setup (Oppsett) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Versjonen av objektivsystemprogramvaren vises nå på skjermen som vist under.

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.