Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-9M2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Funksjon for høyfrekvent flimring: reduserer flimring fra kunstige lyskilder (f.eks. digitale skilt, elektroniske skilt, LED-lys osv.) ved at lukkerhastigheten justeres mer presist
  Merk: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile og Remote Camera Tool støttes ikke. (per 9. april 2020)
 • Forbedringer av brukervennligheten til ansikts-/øyeprioritet i AF-funksjonen:
  – ansikts-/øyeprioritet kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på en egendefinert knapp
  – hvis en egendefinert knapp allerede er stilt inn på ansikts-/øyeprioritet, blir denne forbedringen tilgjengelig når kameraet oppdateres
 • Remote Camera Tool-programvare: En fokusramme, inkludert AF-sporing, kan vises for nesten alle scener
  Merk: Remote Camera Tool kreves for oppdatering til versjon 2.00 eller nyere. Oppdater til den nyeste programvareversjonen.
 • Forbedret bruk av FTP-overføringsfunksjon
 • Kameraets MAC-adresse kan nå vises som en QR-kode
 • Andre forbedringer
  • Når kameraet er slått av, lukkes lukkeren for å hindre at støvpartikler og skitt trenger inn i bildesensoren når du skifter objektiv
  • Egendefinerte kamerainnstillinger kan lagres og lastes opp i Min meny
  • Forbedringer av kameraets generelle stabilitet

Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.
Det har også blitt gjort en endring i bruksanvisningen i henhold til denne oppdateringen. Den nyeste bruksanvisningen kan lastes ned fra nettstedet vårt.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • FTP-overføringen kan startes tidligere etter at du har tatt bilder
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet og ytelse:
  • Retter et spesifikt problem med at kameraet noen ganger slås av når du ser gjennom RAW-bilder
  • JPEG-bildekvaliteten har blitt mer konsekvent når du tar bilder under spesifikke forhold

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.00 (Windows) av ILCE-9M2

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 314 MB (330,095,824 byte)

Utgivelsesdato

 • 09-04-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Strømkilde for kameraet
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået erBatterinivå(tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Les gjennom ansvarsfraskrivelsen og klikk deretter på knappen [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_ILCE9M2V200.exe] starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).


 5. Merknad for brukere av Windows 8.1 / 10:
  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk flisen [Skrivebord] på startskjermen, og bruk Utforsker for å finne den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger].

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE9M2V200.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  Oppdateringsvindu for systemprogramvare

 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [3] (Oppsett, underside [3]) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring).

  Stage (Trinn) – Mass Storage (Masselagring)

 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.
 7. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.01 or earlier (versjon 1.01 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare – gjeldende versjon

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.
  Tilbakestill kameraet automatisk
 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises følgende skjermbilde.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 5 minutter).
  Fremdriftslinje for oppdatering
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når oppdateringen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. Kontroller at enheten er slått på, og vent til LCD-skjermen starter på nytt. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [6] (oppsett underside [6] ) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Gjeldende systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.