Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-9M2

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Funksjon for høyfrekvent flimring: reduserer flimring fra kunstige lyskilder (f.eks. digitale skilt, elektroniske skilt, LED-lys osv.) ved at lukkerhastigheten justeres mer presist
  Merk: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile og Remote Camera Tool støttes ikke. (per 9. april 2020)
 • Forbedringer av brukervennligheten til ansikts-/øyeprioritet i AF-funksjonen:
  – ansikts-/øyeprioritet kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på en egendefinert knapp
  – hvis en egendefinert knapp allerede er stilt inn på ansikts-/øyeprioritet, blir denne forbedringen tilgjengelig når kameraet oppdateres
 • Remote Camera Tool-programvare: En fokusramme, inkludert AF-sporing, kan vises for nesten alle scener
  Merk: Remote Camera Tool kreves for oppdatering til versjon 2.00 eller nyere. Oppdater til den nyeste programvareversjonen.
 • Forbedret bruk av FTP-overføringsfunksjon
 • Kameraets MAC-adresse kan nå vises som en QR-kode
 • Andre forbedringer
  • Når kameraet er slått av, lukkes lukkeren for å hindre at støvpartikler og skitt trenger inn i bildesensoren når du skifter objektiv
  • Egendefinerte kamerainnstillinger kan lagres og lastes opp i Min meny
  • Forbedringer av kameraets generelle stabilitet

Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.
Det har også blitt gjort en endring i bruksanvisningen i henhold til denne oppdateringen. Den nyeste bruksanvisningen kan lastes ned fra nettstedet vårt.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • FTP-overføringen kan startes tidligere etter at du har tatt bilder
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet og ytelse:
  • Retter et spesifikt problem med at kameraet noen ganger slås av når du ser gjennom RAW-bilder
  • JPEG-bildekvaliteten har blitt mer konsekvent når du tar bilder under spesifikke forhold

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.00 (Mac) av ILCE-9M2

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 327 MB (327,035,788 byte)

Utgivelsesdato

 • 09-04-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • macOS 10.13 – 10.15

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er Batterinivå (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk! Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 2. Filen [Update_ILCE9M2V200.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_ILCE9M2V200.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
  Merk: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. [Update_ILCE9M2V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger). UpdateSetting Tool
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Skriv inn brukernavn og passord

  Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
  • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.
   Skjermbilde for sikkerhet og personvern
   Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis du blir bedt om å starte macOS på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte den på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  • Hvis knappen [Allow] (Tillat) er nedtonet, klikker du på låseikonet og låser den opp. Deretter klikker du på [Allow] (Tillat).
  • Hvis knappen [Allow] (Tillat) ikke vises, kobler du til Internett og prøver på nytt fra begynnelsen av trinn 1: Start oppdateringen.
  • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  • Hvis både meldingen som vises, og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.
   Skjermbilde for blokkering av systemutvidelse

 6. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
   Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen
  • Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (følger med). "USB Mode" (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
   Merk: Hvis USB-kabelen ble koblet til før dialogboksen om USB-tilkobling ble vist, kobler du fra USB-kabelen og starter på nytt fra Trinn 1. Start oppdateringen.
  • Klikk [OK]. Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 7. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare
  Merk: Hvis systemprogramvareoppdateringen ikke starter, dobbeltklikker du på [System Software Updater] (Systemprogramvareoppdatering) i mappen [Update_ILCE9M2V200] – [Resources] (Ressurser) for å starte den.

 8. Slå på kameraet.
 9. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [3] (Oppsett, underside [3]) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
  Setup[3] (Oppsett) – Mass Storage (Masselagring)

 10. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen «Could not find the camera for this update» (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette skjer, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra "2. Start oppdateringen av systemprogramvaren.

 11. Klikk på [Neste]. Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.Når du har kontrollert at den gjeldende programvaren har versjonsnummer 1.01 eller eldre, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.
  Gjeldende versjon og oppdaterte versjonstall

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 12. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  Skjermbildet nedenfor vises.
  Kameraet tilbakestilles automatisk
  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.

 13. Start oppdateringen.
  Etter en automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Fremdriftslinje for oppdatering

 14. Fullfør oppdateringen.
  Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Kontroller at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [6] (Oppsett underside [6]) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Oppdatert systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.