Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HVL-F60RM

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedret lysnivåstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Aktiverer funksjonen for innstilling av ekstern blits på kompatible kameraer med utskiftbare objektiver.
  Merk: Denne funksjonen støttes bare når blitsen er koblet rett til kameraet, og kan ikke brukes når du fotograferer med ekstern blits via en kabel.
 • Kompatible kameramodeller:

  • ILCE-7RM4 (med fastvareversjon 1.10 eller nyere)
  • ILCE-7RM3 (med fastvareversjon 3.10 eller nyere)
  • ILCE-7M3 (med fastvareversjon 3.10 eller nyere)

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 2.01 (Mac) av HVL-F60RM

Filversjon

 • 2.01

Filstørrelse

 • 1.7 MB (1 683 447 byte)

Utgivelsesdato

 • 21-04-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg [Menu] (Meny) → [2/2] → [VERSION] (VERSJON) → [FLASH] (BLITS) på enheten.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • Ledig RAM-plass: 512 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for enheten:
  • Fire nye alkaliske LR6-batterier (AA-størrelse)
  • eller
  • Fire helt oppladede og oppladbare NiMH-batterier (AA-størrelse)
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det er nok batteri. Vi anbefaler at du bruker nye batterier eller fulladede batterier.
 • Bruk USB-standardkabelen eller USB-kabelen som er festet til kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk fire nye alkaliske LR6-batterier (AA) eller fire helt oppladede og oppladbare NiMH-batterier (AA-størrelse).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Enheten kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Forsikre deg om at alle apparater unntatt datamaskinen er koblet fra.

Installer driveren:

Utfør disse operasjonene når du er koblet til Internett.

Enhetsdriveren fra Silicon Labs er nødvendig ved oppdatering av denne enheten.

Last ned følgende fil. Lagre den nedlastede filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

 1. Dobbeltklikk på filen SiLabsUSBDriverDisk.dmg som du lastet ned. Ikke koble til enheten ennå.
 2. Mappen [Silicon Labs VCP Driver Install Disk] (Installering av VCP-driver fra Silicon Labs) vises.
 3. Dobbeltklikk på [Install CP210x VCP Driver] i mappen.
 4. Installeringsskjermen vises. Klikk på [Continue] (Fortsett) for å fortsette.
 5. Skjermbildet for lisensavtale for programvare vises. Klikk på [Agree] (Godta).
 6. Det kreves tillatelse for å installere hjelpeverktøyene. Angi passordet du bruker til å logge deg på administratorkontoen.
 7. Hvis utvidelsen er blokkert, åpner du systeminnstillingene for «Security & Privacy» (Sikkerhet og personvern).
 8. Klikk på nøkkelen i systeminnstillingene Security & Privacy (Sikkerhet og personvern), og velg [Allow] (Tillat).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_HVLF60RMV201.dmg] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_HVLF60RMV201.dmg] du lastet ned. Ikke koble til enheten enda.
 3. [Update_HVLF60RMV201] er utvidet.
 4. Dobbeltklikk på ikonet.
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

 6. Systemprogramvareoppdateringen starter.

 7. Slå på enheten.
 8. Bruk USB-standardkabelen eller USB-kabelen som er festet til kameraet. Deretter kobler du til datamaskinen og enheten. LCD-skjermen til enheten slås av når den kobles til USB-kabelen.

  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

 9. Når du har sjekket LCD-skjermen på enheten, klikker du på [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.
  Når du har bekreftet at [Current version] (Gjeldende versjon) er «Ver.2.00» eller nyere, klikker du på [Next] (Neste).

  Merk: Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer «2.01» eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.
  Hvis dette er tilfelle, avslutter du USB-tilkoblingen og klikker på [Finish] (Fullfør). Deretter slår du av enheten, tar ut batteripakken, setter inn batteriet og slår på enheten igjen.

  Oppdatering er nødvendig.


  Oppdatering er ikke nødvendig.

 10. Enheten tilbakestilles automatisk.
  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet blir vist.

 11. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (ca. 10 minutter).
  Merk: Ikke slå av enheten eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 12. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet nedenfor. Enheten startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen. Slå av enheten, og slå den deretter på på nytt.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.01.

 1. Velg [Menu] (Meny) → [2/2] → [VERSION] (VERSJON) → [FLASH] (BLITS) på enheten.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.