Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • FA-WRC1M

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med siste oppdatering

 • Forbedret lysutslipssstabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Aktiverer funksjonen for innstilling av ekstern blits på kompatible kameraer med utskiftbare objektiver
  Merk: Denne funksjonen støttes bare når den trådløse radiofjernkontrollen er koblet direkte til kameraet, og kan ikke brukes når du fotograferer med ekstern blits via en kabel.
  Se instruksjonsvideoen om funksjonen External Flash Set (Innstilling av ekstern blits).
  Kompatible kameramodeller:
  • ILCE-7RM4 (med fastvareversjon 1.10 eller nyere)
  • ILCE-7RM3 (med fastvareversjon 3.10 eller nyere)
  • ILCE-7M3 (med fastvareversjon 3.10 eller nyere)
 • TTL LEVEL MEMORY-funksjon er tilgjengelig
  (Et målt blitsstrømnivå settes automatisk som blitsstrømnivå i MANUELL blitsmodus).

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeveiledningen som du finner i håndbokdelen på produktsiden.
  Gjeldende produkt : HVL-F60RM (per 22. mai 2018)

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 3.01 (Mac) av FA-WRC1M

Filversjon

 • 3.01

Filstørrelse

 • 1.50 MB (1 501 333 byte)

Utgivelsesdato

 • 21-04-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 3.01, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg [Menu] (Meny) → [2] → [VERSION] (VERSJON) → [CMD] på enheten.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.13 - 10.15, 11

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • Ledig RAM-plass: 512 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for enheten
  • To nye alkaliske LR6-batterier (AA-størrelse)
  • To helt oppladede og oppladbare NiMH-batterier (AA-størrelse)
  • Merk: Oppdateringen kan bare utføres når det er nok batteri.
   Vi anbefaler at du bruker nye batterier eller fulladede batterier.
 • Bruk USB-standardkabelen eller kabelen som er festet til kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk to nye alkaliske LR6-batterier (AA) eller to helt oppladede og oppladbare NiMH-batterier (AA-størrelse).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. Enheten kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Forsikre deg om at alle apparater unntatt datamaskinen er koblet fra.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_FAWRC1MV301.dmg] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_FAWRC1MV301.dmg] du lastet ned. Ikke koble til enheten enda.
 3. [Update_FAWRC1MV301] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet.
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.

 6. Systemprogramvareoppdateringen starter.

 7. Slå på enheten.
 8. Bruk USB-standardkabelen eller kabelen som er festet til kameraet. Deretter kobler du til datamaskinen og enheten. LCD-skjermen til enheten slås av når den kobles til USB-kabelen.

  Merk:Hvis datamaskinen ikke finner enheten, vises meldingen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Merk:Ikke slå av enheten eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 9. Når du har sjekket LCD-skjermen på enheten, klikker du på [Next] (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen.

  Når du har bekreftet at [Current version] (Gjeldende versjon) er 3.00 eller nyere, klikker du på [Next] (Neste).


  Merk:Hvis du ser meldingen «The update is not required.» («Oppdateringen er ikke nødvendig.»), avbryter du USB-tilkoblingen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå av enheten, og ta batteriet ut av enheten igjen.

 10. Enheten tilbakestilles automatisk.
  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk:Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet blir vist.

 11. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og deretter startes oppdateringen. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (ca. 12 minutter).
  Merk:Ikke slå av enheten eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

 12. Fullfør oppdateringen
  Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet nedenfor. Enheten startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter.
  Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen. Slå av enheten, og slå den deretter på på nytt.

  Hvis skjermbildet på datamaskinen viser at oppdateringen har mislyktes, kobler du fra USB-kabelen, slår av enheten og prøver på nytt fra trinn 1.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 3.01.

 1. Velg [Menu] (Meny) → [2] → [VERSION] (VERSJON) → [CMD] på enheten.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.