Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer stabiliteten ved bruk av AAC-lydinnstillingen (Advanced Audio Coding)
 • Forbedrer sikkerhetsfunksjonene til systemprogramvaren
 • Forbedrer hodetelefonenes generelle ytelse

Tidligere fordeler og forbedringer

WF-1000X

 • Legger til støtte for Amazon Alexa
  Merk:
  Du trenger versjon 5.0.0 (eller nyere) av Sony | Headphones Connect-appen for å kunne bruke Amazon Alexa på dette produktet.
 • Optimaliserer hodetelefonene for Google Assistant
 • Forhåndsoppdatering som støtter Google Assistant
 • Andre funksjonsforbedringer
 • Forbedrer tilkoblingsstabiliteten og forhindrer at lyden hopper
 • WF-1000X slås ikke lenger automatisk av når du endrer lydkvalitetmodusen via Sony | Headphones Connect-appen på iOS-enheter

WF-SP700N

 • Legger til støtte for Amazon Alexa
  Merk:
  Du trenger versjon 5.0.0 (eller nyere) av Sony | Headphones Connect-appen for å kunne bruke Amazon Alexa på dette produktet.
 • Optimaliserer hodetelefonene for Google Assistant

VIKTIG:
Når du installerer denne programvaren, blir hodetelefonene dine kun kompatible med Google Assistant.
Selve Google Assistant blir aktivert av Google i løpet av 2018. Aktiveringen kan variere. Dette avhenger av landet du bor i.

Merk: Google og Android er varemerker som tilhører Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må installeres
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 4.5.2 for WF-1000X / WF-SP700N

Filversjon

 • Versjon 4.5.2

Utgivelsesdato

 • 28-05-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren på WF-1000X/WF-SP700N er versjon 4.5.2 eller nyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble WF-1000X/WF-SP700N til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Kontroller fastvareversjonen til WF-1000X/WF-SP700N.

Viktig merknad

IKKE sett hovedenheten i batteriladeren eller slå den av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer, for dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige.

IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal, f.eks.:
– på tog eller på et sted der Wi-Fi-nettverket er overbelastet
– i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker en radiobølgefrekvens på 2,4 GHz

Kontroller at begge enhetene (en Android-/iOS-enhet og WF-1000X/WF-SP700N) er helt oppladet.

Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Oppdateringen tar ca. 60 minutter å fullføre på Android-/iOS-enheter (filstørrelsene til WF-1000X/WF-SP700N er på ca. 2,2 MB).
  Slå av Google Assistant-funksjonen på iOS-enheter før du utfører oppdateringen. Det tar cirka 60 minutter å fullføre oppdateringen.
 • Det kan ta lengre tid, avhengig av radiobølgeforholdene og Android-/iOS-enheten din.
 • Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:
  • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
  • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
  • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:

 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble WF-1000X/WF-SP700N til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
 3. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet.
 4. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen «Headphone update available» (Oppdatering for hodetelefoner er tilgjengelig), og du kan trykke på «More Info» (Mer informasjon).
  Kontroller at de høyre og venstre klokkene på hodetelefonene er koblet til hverandre. Hvis du vil sjekke tilkoblingen, trykker du på en knapp på den høyre siden og ser om et blått lys blinker hvert femte sekund. Hvis det ikke blinker, eller hvis det blinker hvert sekund, kan du prøve å legge produktet i vesken og prøve på nytt fra begynnelsen.
 5. Kontroller at versjon 4.5.2 vises, og trykk på OK for å starte oppdateringen.
 6. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
  MERK:
  Når meldingen [Bluetooth Pairing Request] (Forespørsel om Bluetooth-paring) vises, trykker du «Pair» (Par). Oppdateringen fortsetter. (Gjelder kun iOS-enheter.)
 7. Overføringen starter. Den går automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 8. Når overføringen er i gang, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført. Dette tar omtrent ett minutt.
  MERK:
  Ikke lad batteriet eller slå hodetelefonene av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer, for dette kan føre til at de blir ubrukelige.
  Hvis en frakoblingsmelding vises, venter du til den automatisk kobler til på nytt.
 9. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.
  Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen har blitt oppgradert i det følgende trinnet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Når du har oppdatert versjonen, setter du hodetelefonene i batteriladeren. Ta deretter hodetelefonene ut av batteriladeren, og kontroller at den nye versjonen har blitt installert ved å følge trinnene i delen [Check the firmware version] (Sjekk fastvareversjonen).

Hvis den viste fastvareversjonen er 4.5.2, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start WF-1000X / WF-SP700N på nytt (slå av og deretter på enheten).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises er 4.5.2, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til «Kontroller fastvareversjonen» på denne siden for å finne ut av hvordan du sjekker versjonen.

Du finner noe relatert informasjon på følgende side.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones