Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WH-XB900N
 • WH-XB700

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer sikkerhetsfunksjonene til systemprogramvaren
 • Forbedrer hodetelefonenes generelle ytelse

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må være installert.
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 4.5.2 for WH-XB900N / WH-XB700

Filversjon

 • Versjon 4.5.2

Utgivelsesdato

 • 02-06-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren på WH-XB900N/WH-XB700 er versjon 4.5.2 eller nyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble WH-XB900N/WH-XB700 til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.

  *Enheten som vises på skjermen, er avhengig av den tilkoblede enheten.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Kontroller fastvareversjonen til WH-XB900N/WH-XB700.

Viktig merknad

IKKE lad batteriet eller slå av hodetelefonene mens du laster ned eller overfører data eller oppdaterer. Dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige.

IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal, f.eks.:
– på tog eller på et sted der Wi-Fi-nettverket er overbelastet
– i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker en radiobølgefrekvens på 2,4 GHz

Kontroller at begge enhetene (en Android-/iOS-enhet og WH-XB900N/WH-XB700) er helt oppladet.

Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 60 minutter å fullføre oppdateringen. Filstørrelsen er på ca. 3,6 MB (WH-XB900N) og 3,3 MB (WH-XB700).
 • Slå av Google Assistant-funksjonen på iOS-enheter før du utfører oppdateringen.
 • Google og Android er varemerker som tilhører Google LLC.
 • Den kan ta lenger tid. Dette avhenger av radiobølgeforholdene og Android/iOS-enheten din.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:
 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble WH-XB900N/WH-XB700 til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
 3. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet.
 4. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen «Headphone update available» (Oppdatering for hodetelefoner er tilgjengelig), og du kan trykke på «More Info» (Mer informasjon).
 5. Kontroller at versjon 4.5.2 vises, og trykk på OK for å starte oppdateringen.
 6. Når nedlastingen starter, går den automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
  MERK:
  Når meldingen [Bluetooth Pairing Request] (Forespørsel om Bluetooth-paring) vises, trykker du «Pair» (Par). Oppdateringen fortsetter. (Gjelder kun iOS-enheter.)
 7. Overføringen starter. Den går automatisk til neste skjermbilde når nedlastingen er fullført.
 8. Når overføringen er i gang, går den automatisk til neste skjermbilde når overføringen er fullført. Dette tar omtrent ett minutt.
  MERK:
  Ikke lad batteriet eller slå hodetelefonene av mens du laster ned, overfører data eller oppdaterer, for dette kan føre til at de blir ubrukelige.
  Hvis en frakoblingsmelding vises, venter du til den automatisk kobler til på nytt.
 9. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.
  Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen har blitt oppgradert i det følgende trinnet.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

 • Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet [Check the firmware version] (Kontroller fastvareversjonen).

Hvis den viste fastvareversjonen er 4.5.2, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start WH-XB900N / WH-XB700 på nytt (slå av og deretter på enheten).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises er 4.5.2, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til «Kontroller fastvareversjonen» på denne siden for å finne ut av hvordan du sjekker versjonen.