Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ICD-TX800
VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem der IC-opptakeren eller fjernkontrollen er deaktivert etter at du har brukt REC Remote på en enhet med iOS 13

Systemkrav

Operativsystemer

Mål-PC-miljøer

 • macOS v10.13-10.15

Filinformasjon

Filnavn

 • ICD-TX800_V101.dmg

Filversjon

 • 1.01

Filstørrelse

 • 12,4 MB

Utgivelsesdato

 • 06-08-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

ICD-TX800 med en fastvareversjon som er lavere enn 1.01. Hvis fastvareversjonen til enheten allerede er 1.01, trenger du ikke å utføre denne fastvareoppdateringen.

Slik bekrefter du modell- og fastvareversjonen

Bekreft modell- og fastvareversjon via trinnene nedenfor.

 • Trykk inn og hold nede BACK/HOME-knappen på fjernkontrollen til menyen Home (Hjem) vises.
 • Velg Settings (Innstillinger) → Common Settings (Vanlige innstillinger → System Information (Systeminformasjon)

Bekreft modellnummer og fastvareversjon.

Nedlasting

Viktige merknader

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Sikkerhetskopier alle data fra enheten til datamaskinen på forhånd, siden dataene kan gå tapt når de oppdateres fordi de blir værende på enheten. Vi kan ikke garantere at sporene og dataene blir skadet eller slettet av denne oppdateringen
 • Under oppdateringen må enheten ha ca. 40 MB ledig plass. Bekreft plassen fra trinnene nedenfor
 • Når du laster ned programmet og oppdaterer fastvaren, logger du deg på datamaskinen med administratornavnet eller med et hvilket som helst navn som tilhører administratoren

Installer

Detaljer

Oppdateringsprosedyre
 1. Start IIC Recorder på nytt. (Skyv Hold/Power-bryteren mot Power, og hold den der i åtte sekunder.)
 2. Nedlastingen av oppdateringsprogrammet starter ved å klikke på knappen Download (Last ned)
 3. Når du har fullført nedlastingen, må du koble IC Recorder til datamaskinen med en USB-tilkobling.
 4. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 5. Dobbeltklikk på den lagrede filen, og følg instruksjonene på skjermen.
  MERK:
  • Du må ikke koble enheten fra datamaskinen under oppdateringen.
  • Under oppdateringen styres USB-tilkoblingen automatisk, og indikatoren for USB-tilkobling er slått av.
  • En melding om at USB-en er frakoblet, kan vises på noen datamaskiner.
   Merknad for macOS 10.15-brukere:
   Første gang du starter oppdateringsverktøyet på MacOS 10.15, vises en dialogboks [Software Update Tool vil ha tilgang til filer på et flyttbart volum.]. Hvis du klikker på [OK], starter oppdateringen. Hvis du klikker på [ikke tillat], vises det en feilvisning, og oppdateringen mislykkes.
 6. Når meldingen om å fullføre oppdateringen vises, klikker du på knappen Finish (Fullfør)
Etter oppdatering

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet [Check the firmware version] (Kontroller fastvareversjonen).
Hvis fastvareversjonen som vises, er 1,01, var oppgraderingen vellykket.