Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7RM4

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Legger til støtte for LA-EA5-adapteren av A-typen (selges separat) (lagt til 03-09-2020)
  • LA-EA5-adapteren av A-typen støtter alle objektiver av A-typen
  • Full støtte for fasegjenkjennende fokalplanautofokus og funksjoner for kontinuerlig fotografering med høy hastighet og AF
  • Dekning for fasegjenkjennende AF-punkter over et bredt område
  • AF-funksjoner basert på motivgjenkjenning, inkludert AF på øye i sanntid (menneske, dyr) og sanntidssporing
  • AF/AE-sporing under kontinuerlig fotografering på opptil 11 bilder per sekund
  Merknader:
  • STF-objektiver har bare manuell fokus
  • Telekonvertere støttes ikke for bruk med adaptere av A-typen
  • Autofokus er ikke tilgjengelig under videoopptak ved bruk av LA-EA5-adapteren av A-typen
  • For AE-sporing er blenderåpningen fast for det første bildet, mens lukkerhastigheten og ISO-verdien brukes for eksponeringsjustering
  Se hjelpeveiledningen for oppdatert funksjonsbruk.
 • Autofokusytelsen (AF) forbedres ved filmopptak med FE 12-24 mm F2.8 GM-objektivet (SEL1224GM)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Gjør det mulig å bruke Min meny for å lagre eller laste inn egendefinerte kamerainnstillinger
 • Legger til funksjonen for innstilling av ekstern blits:
  Denne funksjonen gjør det mulig å konfigurere innstillingene til en tilkoblet blits eller trådløs radiofjernkontroll (begge selges separat) rett på kameraet.
  Kompatible blitsmodeller
  • HVL-F60RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)
  • HVL-F45RM (med blitsfastvareversjon 2.00 eller nyere)
  Kompatibel trådløs radiofjernkontroll:
  • FA-WRC1M (med fastvareversjon 3.00 eller nyere)

  Se hjelpeveiledningen for å få mer informasjon:

 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.20 (Windows) av ILCE-7RM4

Filversjon

 • 1.20

Filstørrelse

 • 337 MB (353 729 744 byte)

Utgivelsesdato

 • 06-08-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 1.20, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [6] (oppsett, underside [6]) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med de vanligste Microsoft Windows-versjonene:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk: Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kamera
  • Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er Batterinivå (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB-kabel som leveres med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Filen [Update_ILCE7RM4V120.exe] lastes ned.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  Merknad for brukere av Windows 8.1/10:
  Under standardinnstillingene i Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen Nedlastinger. Klikk på fanen Skrivebord på startskjermen, og finn den nedlastede filen i mappen Nedlastinger ved å bruke Explorer.

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_ILCE7RM4V120.exe] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.

  Oppdateringsvindu for systemprogramvare

 4. Slå på kameraet.
 5. Velg Menu (Meny) → Setup subpage [4] (Oppsett, underside [4]) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring).

  Stage (Trinn) – Mass Storage (Masselagring)

 6. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen. USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. fortsetter du til neste trinn.
  Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, prøver du følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette er tilfelle, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra Trinn 1: Start oppdateringen.
 7. Sjekk LCD-skjermen på kameraet, og klikk deretter på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Etter at du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er Ver.1.10 or earlier (versjon 1.10 eller tidligere), klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 1.20 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. I så fall kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken, sett i batteriet igjen og slå på kameraet på nytt.

  Oppdatering er nødvendig.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare – gjeldende versjon

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.
  Tilbakestill kameraet automatisk
 9. Etter den automatiske tilbakestillingen vises følgende skjermbilde.
  Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (i ca. 5 minutter).
  Fremdriftslinje for oppdatering
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 10. Når oppdateringen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. Kontroller at enheten er slått på, og vent til LCD-skjermen starter på nytt. Klikk på Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)
  Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. Velg Menu (meny) → Setup subpage [6] (oppsett underside [6] ) → Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.

  Gjeldende systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen er ikke fullført og kameraet

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 5 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.