Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-XF9000
VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at en knirkete eller bjelleaktig lyd høres fra Bluetooth®-lyd i Apple® Mac OS®
 • Forbedrer Bluetooth-funksjonens sikkerhet
 • Forbedrer HDMI® -tilkobling

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer HDMI® -tilkobling
 • Løser et problem med at en lyd spilles av når du avslutter enkelte PlayStation®4 spill
 • Legger til støtte for eARC-funksjonen.
  Merknader:
  • eARC er en ny HDMI 2.1-standardisert funksjon som legger til støtte for de nyeste lydformatene, i tillegg til lydformater som støttes av den eksisterende ARC-funksjonen (Audio Return Channel).
  • eARC-funksjonen gjør at du kan lytte til tapsfritt objektbasert lydinnhold, som Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® og DTS:X®- eller flerkanals LPCM-innhold som ikke kan sendes med ARC-funksjonen
 • Forbedrer kommunikasjonen med TV-er fra andre produsenter

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering versjon 2.155 for HT-XF9000

Filversjon

 • 2.155

Filstørrelse

 • 87.2 MB (91 496 041 byte)

Utgivelsesdato

 • 27-08-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret som vises, er 2.155 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt. Hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-kontakten, må du velge HDMI 2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
 4. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) → [Advanced Settings] (Avanserte innstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter trykker du på ENTER.
 5. Marker [System Information] (Systeminformasjon), og trykk på ENTER.
 6. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Programvareversjon 002.155 (den første og andre nullen i programvareversjonsnummeret kan ignoreres) – hvis versjonsnummeret er 2.155 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på HT-XF9000.
 • Ikke slå av HT-XF9000 eller koble enheten fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen mens programvaren lastes ned og oppdateres.
 • Ikke trekk ut strømledningen før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil på systemet.

Last ned og installer

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Last ned oppdateringen til datamaskinen, og overfør den til en USB-minnepinne. Overfør den deretter til HT-XF9000.

Forberedelser til fastvareoppdateringen

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen X9HT1-2_155.zip til datamaskinen. Noter deg hvor du lagrer den.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 87.2 MB (91 496 041 byte).
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut oppdateringsfilen fra X9HT1-2_155.zip-filen.
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå til plasseringen filen ble lagret på, og dobbeltklikk på X9HT1-2_155.zip-filen.
   2. En ny fil blir opprettet med navnet «F_X9HT1.UPG».
  • For Microsoft® Windows® 10-/8.1-operativsystem:
   1. Gå til mappen filen ble lagret i, og høyreklikk på X9HT1-2_155.zip-filen. Klikk deretter på Pakk ut alle.
    Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Nedlastinger per standardinnstillingene for Internet Explorer®. Klikk på Skrivebord på startskjermen for å finne mappen Nedlastinger. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Pakk ut komprimerte mapper klikker du på Pakk ut.
   3. En ny fil blir opprettet med navnet «F_X9HT1.UPG».
 2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
 3. Overfør F_X9HT1.UPG-filen til USB-lagringsenheten:
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra og slipp F_X9HT1.UPG-filen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   Gå til katalogen der filen ble opprettet, og høyreklikk på F_X9HT1.UPG-filen.
   1. I menyen klikker du på Send til ... Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
   2. F_X9HT1.UPG-filen blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen blir endret.
 4. Etter at du har kopiert F_X9HT1.UPG-filen, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til HT-XF9000

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til HT-XF9000.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, har blitt valgt. (Dette betyr at hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.
 4. Sett inn USB-enheten med F_X9HT1.UPG-filen.
Overfør oppdateringen:
 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på [Home]-skjermbildet til å velge [Setup] (Oppsett) → [Advanced Settings] (Avanserte innstillinger) → [Software Update] (Programvareoppdatering), og trykk deretter på [Enter].
 2. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version002.155] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
 3. Meldingen [Update Caution] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 4. Soundbaren laster ned fastvaredata fra USB-enheten.
 5. Etter nedlastingen starter soundbaren på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Når hovedenheten oppdateres, vises oppdateringsfremdriften på LED-indikatoren.
 6. Når hovedenheten er oppdatert, starter soundbaren automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
 7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 2.155, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og et USB-minne.

 • LED-indikatorene TV, BLUETOOTH, USB, HDMI og ANALOG blinker vekselvis.
  Det har oppstått en oppdateringsfeil.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Vent i minst ti sekunder før du kobler til strømledningen og slår på enheten igjen.
  3. Utfør prosedyren for å oppdatere via et USB-minne på nytt.

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på soundbaren og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.

 • Oppdateringsfilen X9HT1-2_155.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utfør oppdateringen på nytt