Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gjør det mulig for DSEE HX og Equalizer å fungere samtidig
  Merk: Du må aktivere de riktige innstillingene i Sony | Headphones Connect-appen for å kunne bruke både DSEE HX og Equalizer
 • Løser et problem med at volumjusteringslinjen utilsiktet vises
 • Løser et problem med at volumbetjeningen ikke fungerer som den skal mens musikken er satt på pause

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
  MERK: Hvis du bruker iOS 13,1, bør du utføre oppdateringen ved hjelp av iOS 13.2 eller nyere.
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen må være installert.
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 2.0.2 for WI-1000XM2/WH-H910N

Filversjon

 • Versjon 2.0.2

Utgivelsesdato

 • 30-09-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis fastvaren er versjon 2.0.2 eller høyere, trenger du ikke å utføre oppdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble til hodetelefonene med Sony | Headphones Connect-applikasjonen.
 3. Trykk på de tre prikkene (menyknapp) i hjørnet øverst til høyre.

  *Enheten som vises på skjermen, er avhengig av den tilkoblede enheten.
 4. Velg enhetsversjonen som vises i menyen. Dette elementet vises bare når enheten har blitt koblet til.
 5. Bekreft fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • IKKE lad batteriet eller slå av hodetelefonene mens du laster ned eller overfører data eller oppdaterer. Dette kan føre til at hodetelefonene blir ubrukelige.
 • IKKE slå av enheten

  IKKE trykk på av/på-knappen i Sony | Headphones Connect.

 • IKKE utfør oppdateringen på et sted med ujevnt Wi-Fi-signal, f.eks.:
  – på tog eller på et sted der Wi-Fi-nettverket er overbelastet
  – i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker en radiobølgefrekvens på 2,4 GHz
 • Kontroller at begge enhetene (Android-/iOS-enheten og hodetelefonene) er helt oppladet.
 • Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen på Android-enheter. Filstørrelsen er på ca. 994 KB (WI-1000XM2) og 984 KB (WH-H910N).
  Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen på iOS-enheter. Filstørrelsen er på ca. 994 KB (WI-1000XM2) og 984 KB (WH-H910N).
 • Det kan ta lengre tid, avhengig av radiobølgeforholdene og Android-/iOS-enheten din.
 • Sett funksjonen Automatic Power Off (Automatisk avslåing) (avslåingsfunksjon når enheten ikke er utstyrt) i Sony | Headphones Connect til Do not turn off (Ikke slå av) når du oppdaterer hodetelefonene når de ikke er utstyrt.
  *Hvis innstillingene har blitt endret for oppdateringen, må du gjenopprette innstillingene til de tidligere innstillingene når oppdateringen er fullført.
 • Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene.
  • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
  • Overfør data fra iOS- eller Android-enheten til hodetelefonene (du kan bruke hodetelefonene som normalt mens dataene overføres i bakgrunnen, men Google Assistant kan ikke brukes under overføringen).
  • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:
 • Last ned data fra serveren til iOS- eller Android-enheten.
 • Overfør data fra iOS-eller Android-enheten til hodetelefonene.
 • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble til hodetelefonene med Sony | Headphones Connect-applikasjonen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble hodetelefonene til Android-enheten din.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
  • Når innstillingen «Automatic download of software» (Automatisk nedlasting av programvare) er aktivert på Sony | Headphones Connect (standard fabrikkinnstilling), gjøres nedlastingen og overføringen av oppdateringsprogramvaren automatisk.
   Gå til trinn 6.
  • Hvis du deaktiverer innstillingen Automatic Software Download (Automatisk nedlasting av programvare), starter ikke nedlasting og overføring av oppdatert programvare automatisk.
   Gå til trinn 4 for å fullføre prosessen.
 3. Når en tilkobling er opprettet og en oppdatering er tilgjengelig, trykker du på «More info» (Mer informasjon) på meldingsskjermen «The latest headphones software is available» (Den nyeste hodetelefonprogramvaren er tilgjengelig).
 4. På skjermen «Update software» (Oppdater programvare) må du passe på at «Version 2.0.2» (Versjon 2.0.2) vises, og deretter trykker du på «START».

  MERK: Hvis meldingen «Switching software transfer destination…» (Endrer destinasjon for programvareoverføring …) vises, venter du. Etter noen sekunder kommer det forrige skjermbildet tilbake.
 5. Trykk på «More info» (Mer informasjon) på skjermbildet «Update the headphones software» (Oppdater hodetelefonprogramvaren).
 6. Trykk på «START» på skjermbildet «Update Software» (Oppdater programvare).
 7. Oppdateringsprosessen starter og tar et par minutter å fullføre.
  fremdriftsskjermbilde
  MERK: Under oppdateringen slår hodetelefonene seg av og på automatisk og kobler seg automatisk til Android- eller iOS-enheten via Bluetooth for å fullføre oppdateringen.
 8. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.

  MERK: Hvis skjermbildet ikke vises, må du kontrollere om versjonen vises som 2.0.2. Hvis den viser det, er fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet [Check the firmware version] (Kontroller fastvareversjonen).
Hvis fastvareversjonen som vises, er 2.0.2, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start hodetelefonene på nytt (slå strømmen av og deretter på).
 3. Deretter starter du Sony | Headphones Connect på nytt og utfører oppdateringen på nytt.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 2.0.2, var oppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til «Kontroller fastvareversjonen» på denne siden for å finne ut av hvordan du sjekker versjonen.