Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir støtte for Chromecast built-in for Audio v1.36
  • Forbedrer tilkoblingen til Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Bedre tilkoblingsmuligheter med trådløs subwoofer
 • Forbedrede tilkoblingsmuligheter med andre TV-produsenter
 • Støtte for Spotify-avspilling på innebygd Chromecast (Spotify Cast)
 • Aktiverer gruppesynkronisering i flere rom
 • Muliggjør vedlikehold av Spotify Connect i den nærmeste fremtid

Filinformasjon

Filnavn

 • Hjemmekino-fastvare for versjon M39.R.0516

Filversjon

 • M39.R.0516

Filstørrelse

 • 223 MB (234 798 988 byte)

Utgivelsesdato

 • 20-10-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Fastvaren er kanskje allerede oppdatert, spesielt hvis du har en ny versjon av Hjemmekino.Hvis versjonsnummeret er M39.R.0516 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du er usikker, kan du sjekke hvilken versjon du har av fastvaren på følgende måte:

 1. Slå på TV-apparatet og sørg for at det er stilt inn på inngangen Hjemmekino er koblet til. Hvis Hjemmekino er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Aktiver Hjemmekino
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen
 4. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) > [System Settings] (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter trykker du på ENTER
 5. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 6. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Software Version M39.R.0516 – hvis versjonsnummeret er M39.R.0516 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på soundbaren
 • Ikke slå av soundbaren – eller koble fra strømmen – under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlasting og oppdatering av programvare. La de være tilkoblet.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på soundbaren på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel for å koble Hjemmekino til Internett
 • Sørg for at Hjemmekino er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • et kompatibelt TV-apparat
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere soundbaren via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til soundbaren.

Det du trenger:

 • En Ethernet-kabel for å koble Hjemmekino til Internett
 • Sørg for at Hjemmekino er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • et kompatibelt TV-apparat

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som Hjemmekino er koblet til. (Dette betyr at hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Koble soundbaren til Internett med en Ethernet-kabel.
 3. Aktiver Hjemmekino.
 4. Trykk på [HOME] på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen på [Home]-menyen til å velge [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet], og trykk deretter på [Enter]
 2. Meldingen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?]] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER]
 3. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren er lastet ned.
 4. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516]] vises på TV-skjermen. Velg [Start] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER]
 5. Oppdateringen starter
 6. Meldingen [Update Caution]] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER]
 7. Under oppdateringen vises [UPDT] på frontdisplayet.
 8. Fastvareoppgraderingen fullføres når [DONE] vises på frontdisplayet. Ikke deaktiver Hjemmekino – eller koble fra strømmen – under oppdateringen
 9. Hjemmekino starter på nytt automatisk når oppgraderingen er fullført

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M39.R.0516, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av Hjemmekino-fastvaren ved hjelp av Internett.

 • Meldingen [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] vises på TV-skjermen.
  1. Ruteren og alle enhetene som er koblet til mellom Hjemmekino og ruteren, slås på
  2. Den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom Hjemmekino og ruteren brukes.
  3. Alle kablene mellom Hjemmekino og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen på nytt

  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via USB-minne.

 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, men fremdriftsindikatoren på displayet er ikke endret
  Avhengig av nettverkstilkoblingen, kan det hende oppdatering via Internett tar lang tid (opptil 60 minutter). Derfor vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.

 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] på TV-skjermen, og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller om Hjemmekino har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. Hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker – i stedet for proxy-vertsnavnet – i feltet Proxy-server)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Aktiver Hjemmekino og prøv å oppdatere på nytt
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig
  Hvis Hjemmekino er koblet trådløst til Internett, kan du prøve å koble til nettverket med en kabel og deretter prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til Hjemmekino.
 • Meldingen [Already Updated] vises på TV-skjermen
  Fastvareversjonen som for øyeblikket er installert på Hjemmekino, er den nyeste versjonen

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til soundbaren.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkår og betingelser
 2. Last ned filen UPDATE_M39R0516.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 223 MB (234,798,988 bytes)
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATE_M39R0516.zip-filen
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M39R0516.zip-filen
   2. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE (OPPDATERING)
  • For Microsoft® Windows®-10 / 8.1 / 7-operativsystem:
   1. Gå til katalogen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATE_M39R0516.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle)
    Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Internet Explorer®. For å finne mappen Downloads (Nedlastinger) klikker du på Desktop (Skrivebord) på startskjermen. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte (pakkede) mapper) klikker du på Extract (Pakk ut)
   3. Det opprettes en ny mappe kalt UPDATE (OPPDATER)
    Merk: Fire filer pakkes ut: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN og MSB39FW_MB.ID
 2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen
 3. Overfør UPDATE-mappen til USB-lagringsenheten:
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten
  • For Windows-operativsystem:
    Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen
   1. I menyen klikker du på Send til ... Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten din (f. eks. den eksterne disken E:)
   2. Update-mappen blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert UPDATE-mappen, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen
Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til soundbaren.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. (Dette betyr at hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på soundbaren
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen
 4. Sett inn USB-enheten med de fire filene
Overfør oppdateringen:
 1. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) med piltastene på fjernkontrollen. Trykk deretter på ENTER
 2. Bruk piltastene til å velge Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på ENTER
 3. Meldingen [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 4. Meldingen [Update Caution] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 5. Oppdateringen starter
 6. Under oppdateringen vises UPDT på frontdisplayet.
 7. Fastvareoppdateringen er fullført når meldingen DONE (FERDIG) vises på frontpanelskjermen. Soundbaren startes automatisk på nytt.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M39.R.0516, var oppdateringen vellykket

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og et USB-minne.

 • UPDT og ERROR vises vekselvis på frontdisplayet.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen for Hjemmekino.
  3. Prøv oppdatering via USB-minne

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Aktiver Hjemmekino og følg fremgangsmåten for å oppdatere på nytt via USB-minne.

 • Oppdateringsfilen UPDATE_M39R0516.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Aktiver Hjemmekino
  3. Prøv oppdateringen på nytt