Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-ST5000

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gir støtte for Chromecast built-in for Audio v1.36
  • Forbedrer tilkoblingen til Chromecast built-in for Audio

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Bedre tilkoblingsmuligheter med trådløs subwoofer
 • Legger til støtte for eARC-funksjonen
  Merknader:
  • eARC er en ny HDMI 2.1-standardisert funksjon som legger til støtte for de nyeste lydformatene, i tillegg til lydformater som støttes av den eksisterende ARC-funksjonen (Audio Return Channel).
  • eARC-funksjonen gjør at du kan lytte til objektbasert lydinnhold, som Dolby Atmos – Dolby TrueHD og DTS:X- eller flerkanals LPCM-innhold som ikke kan sendes med ARC-funksjonen
 • Avspillingsinformasjonen vises på hovedskjermen
 • Forbedrede tilkoblingsmuligheter med andre TV-produsenter
 • Aktiverer det omsluttende DTS-lydformatet DTS: X, inkludert DDTS-HD Master Audio og DTS Digital Surround
 • Aktiverer Dolby Vision-gjennomstrømming
 • Aktiverer gruppesynkronisering i flere rom
 • Muliggjør vedlikehold av Spotify Connect i den nærmeste fremtid

Filinformasjon

Filnavn

 • Hjemmekino-fastvare for versjon M40.R.0516

Filversjon

 • M40.R.0516

Filstørrelse

 • 228 MB (240 115 972 byte)

Utgivelsesdato

 • 20-10-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret som vises er M40.R.0516 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen soundbaren er koblet til, er valgt. Hvis soundbaren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI2 som inngang.
 2. Slå på soundbaren
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen
 4. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) > [System Settings] (Systeminnstillinger) med piltastene på fjernkontrollen. Deretter trykker du på ENTER
 5. Merk System Information (Systeminformasjon) på skjermen og trykk på ENTER
 6. Fastvareversjonsnummeret på TV-skjermen ser slik ut:
  Software Version M40.R.0516 – hvis versjonsnummeret er M40.R.0516 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye ellers risikerer du skade på soundbaren
 • Ikke slå av soundbaren – eller koble fra strømmen – under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene
 • Ikke trekk ut strømledninger eller nettverkskabler (LAN) under nedlasting og oppdatering av programvaren.
 • Ikke trekk ut strømledninger før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på soundbaren på:

Du må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
***ANBEFALES***
 • En Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdatere soundbaren via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på. Det tar vanligvis rundt 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til soundbaren.

Det du trenger:

 • En Ethernet-kabel for å koble soundbaren til Internett
 • Sørg for at soundbaren er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en og kontroller at den er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. (Dette betyr at hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Koble soundbaren til Internett med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
  Merk: Det kan enkelte ganger hende at meldingen «The file is corrupted» (Filen er skadet) vises, men du kan da gå til neste trinn.
 4. Trykk på [HOME] på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen fra [Home]-menyen til å velge [Setup] (Oppsett) → [Software Update] (Programvareoppdatering) → [Update via Internet] (Oppdater via Internett), og trykk deretter på [Enter].
 2. Meldingen [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 3. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren er lastet ned.
 4. Meldingen [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516] vises på TV-skjermen. Velg [Start] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 5. Oppdateringen starter.
 6. Meldingen [Update Caution] vises på TV-skjermen. Velg [OK] ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på [ENTER].
 7. Under oppdateringen vises meldingen [UPDT] på frontpanelet.
 8. Fastvareoppgraderingen fullføres når meldingen [DONE] (Ferdig) vises på frontpanelet. Ikke deaktiver soundbaren eller koble fra strømmen under oppdateringen.
 9. Soundbaren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M40.R.0516, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette kan du gjøre hvis du får problemer med å oppdatere soundbarens fastvare ved hjelp av Internett.

 • Meldingen [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] vises på TV-skjermen.
  1. Ruteren og alle enheter som er tilkoblet mellom soundbaren og ruteren, er slått på.
  2. Den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom soundbaren og ruteren brukes.
  3. Alle kablene mellom soundbaren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Utfør oppdateringen på nytt

  Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, prøver du å oppdatere via USB-minne.

 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%], men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] på TV-skjermen, og fremdriftsindikatoren på displayet endres ikke på en god stund.

 • Når du kjører oppdateringen via Internett, vises meldingen [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] på TV-skjermen, og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  • Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  • Kontroller at du har bekreftet om soundbaren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  • Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på soundbaren, og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis soundbaren er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å koble den til nettverket med en kabel og prøve å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] vises på TV-skjermen.
  Kontroller at LAN-kabelen er koblet til soundbaren.
 • Meldingen [Already Updated] (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på soundbaren, er den nyeste versjonen

Oppdater ved hjelp av en USB-minnepinne og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minneenhet og overfører den deretter til soundbaren.

Forberedelse til oppdatering av fastvaren

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører ett av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene og betingelsene.
 2. Last ned filen UPDATE_M40R0516.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 228 MB (240 115 972 byte).
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra UPDATE_M40R0516.zip-filen.
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M40R0516.zip-filen.
   2. En ny mappe blir opprettet med navnet «UPDATE» (OPPDATERING).
  • For Microsoft® Windows® 10-/ 8.1-/7-operativsystem:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATE_M40R0516.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle)
    Merk: På Windows® 8.1 og Windows® 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Internet Explorer®. Klikk på Skrivebord på startskjermen for å finne mappen Nedlastinger. Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Pakk ut komprimerte mapper klikker du på Pakk ut.
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet «UPDATE» (OPPDATERING).
    Merk: Fire filer pakkes ut: MSB40-FW.BIN and MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, og MSB40FW_MB.ID.
 2. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
 3. Overfør UPDATE-mappen til USB-lagringsenheten:
  • For Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
    Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   1. I menyen klikker du på Send til ... Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten din (f.eks. den eksterne disken E:).
   2. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert UPDATE-mappen, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen
Overfør oppdateringen til spilleren din

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til soundbaren.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som soundbaren er koblet til på. (Dette betyr at hvis soundbaren er koblet til HDMI 2-porten, velger du HDMI 2 som inngang)
 2. Slå på soundbaren
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser startskjermen
 4. Sett inn USB-enheten med de fire filene
Overfør oppdateringen:
 1. På startskjermen velger du [Setup] (Oppsett) > [Software Update] (Programvareoppdatering) med piltastene på fjernkontrollen. Trykk deretter på ENTER.
 2. Bruk piltastene til å velge Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne), og trykk deretter på ENTER
 3. Meldingen [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 4. Meldingen [Update Caution] vises på TV-skjermen. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk på ENTER
 5. Oppdateringen starter
 6. Under oppdateringen vises UPDT på frontdisplayet.
 7. Fastvareoppdateringen er fullført når meldingen DONE (FERDIG) vises på frontpanelskjermen. Soundbaren startes automatisk på nytt.
  Merk: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M40.R.0516, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av soundbaren med datamaskin og et USB-minne.

 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen til soundbaren.
  3. Prøv oppdatering via USB-minne.

 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på soundbaren og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.

 • Oppdateringsfilen UPDATE_M40R0516.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.

 • Oppdateringen har vart i over 30 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på soundbaren
  3. Utfør oppdateringen på nytt