Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ILCE-7SM3

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at FTP-overføringen i noen tilfeller mislyktes i bruk med enkelte USB-LAN-konverteringsadaptere
  Merk: Det kan ikke garanteres at alle USB-LAN-konverteringsadaptere fungerer som de skal
 • Forbedret tilkoblingsstabilitet for USB-kobling med iPhone
  Merknader:
  • For øyeblikket støtter ikke funksjonen for USB-kobling iOS 14
  • Vi anbefaler at du bruker en smarttelefon og en USB-kabel som støtter USB-PD (USB-strømforsyning)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvareoppdatering (fastvare) versjon 1.02 (Mac) av ILCE-7SM3

Filversjon

 • 1.02

Filstørrelse

 • 569 MB (596,692,302 byte)

Utgivelsesdato

 • 29-10-2020

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 1.02, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Systemprogramvareversjon

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.13 – 10.15

Maskinvare for datamaskin

Denne systemprogramvareoppdateringen krever følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 700 MB eller mer
 • RAM: 700 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for enheten.
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FZ100.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er Batterinivå (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri. Løsne det vertikale grepet før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • USB Type-C-kabel som følger med enheten.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FZ100).
 • Ikke fjern batteriet under oppdateringen. ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta ut minnekortet fra kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 30 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i System Software Updater-menyen, ettersom dette kan føre til at oppdateringsprogramvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen din.
 • Ikke koble til kameraet og datamaskinen enda.

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på [Download] (Last ned).
 2. Filen [Update_ILCE7SM3V102.dmg] lastes ned.
 3. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_ILCE7SM3V102.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
  Merk: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. [Update_ILCE7SM3V102] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [UpdateSetting Tool] (Verktøy for oppdateringsinnstillinger). UpdateSetting Tool
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Skriv inn brukernavn og passord

  Når meldingen fra systemet vises, vises skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis følgende melding vises før Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) vises, trykker du på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
  • Åpne fanen General (Generelt) på skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern), og tillat at Sony Corporation-systemprogramvaren kan åpnes.
   Skjermbilde for sikkerhet og personvern
   Merk: Hvis du har godkjent dette tidligere, vises ikke skjermbildet for sikkerhet og personvern.
  • Hvis du blir bedt om å starte på nytt når du klikker på knappen [Allow] (Tillat), må du starte på nytt og gå tilbake til begynnelsen av oppdateringen.
  • Hvis skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke blir borte, kan du lukke vinduet.
  • Hvis knappen [Allow] (Tillat) ikke vises, kobler du til Internett og prøver på nytt fra begynnelsen av trinn 1: Start oppdateringen.
  • Hvis meldingen som vises og skjermbildet for sikkerhet og personvern ikke forsvinner, kan du lukke begge ved å trykke på [OK]-knappen.
   Skjermbilde for blokkering av systemutvidelse
 6. Koble kameraet til datamaskinen.
  • En dialogboks for USB-tilkoblingen vises.
   Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen
  • Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel (følger med). USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
   Merk: Hvis USB-kabelen ble koblet til før dialogboksen om USB-tilkobling ble vist, kobler du fra USB-kabelen og starter på nytt fra Trinn 1. Start oppdateringen.
  • Klikk på [OK]. Hvis meldingen vises, lukker du den ved å trykke på [OK]-knappen.
   Trykk på knappen OK
   Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 7. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
  Oppdateringsvindu for systemprogramvare
  Merk: Hvis systemprogramvareoppdateringen ikke starter, dobbeltklikker du på [System Software Updater] (Systemprogramvareoppdatering) i mappen [Update_ILCE7SM3V102] – [Resources] (Ressurser) for å starte den.
 8. Slå på kameraet.
 9. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → USB → USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage.
  Mass Storage
 10. Når du kobler kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, ser du meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen på kameraet.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen «Could not find the camera for this update» (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt.
  Hvis dette skjer, må du ta batteripakken ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge instruksjonene fra Trinn 1: Start oppdateringen.
 11. Klikk på [Next] (Neste).
  Merk: Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen. Når du har kontrollert at den gjeldende versjonen er versjon 1.01, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 1.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på [Finish] (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.

  Oppdatering er nødvendig.
  Gjeldende versjon og oppdaterte versjonstall

  Oppdatering er ikke nødvendig.
  Oppdatering er ikke nødvendig.
 12. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  Kameraet tilbakestilles automatisk
  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 13. Start oppdateringen.
  Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og en fremdriftslinje vises.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Merk: Det tar cirka 30 minutter å fullføre oppdateringen.
  Fremdriftslinje for oppdatering
 14. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
 15. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på [Finish] (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
  Klikk på Finish (Fullfør)

  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.
  Gjenoppretter data. Vent litt ...

Trinn 2: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. Velg Menu (Meny) → Setup (Oppsett) → Setup Option (Oppsettsalternativ) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.
  Oppdatert systemprogramvareversjon

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 30 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.