Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • XAV-1550D

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at begynnelsen av en FLAC-fil spilles av med en hakkete lyd når lyddataene er i den første delen av filen
 • Forbedrer sikkerheten til produktets fastvare

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at WebLink Cast-modusens berøringskontroll ikke fungerer når Host-appen brukes på iOS 13.4 eller nyere

Filinformasjon

ZIP-filnavn

 • XAV-1550D_v112.zip

Filversjon

 • 1.12

Filstørrelse

 • 8,16 MB (8 557 269 byte)

Utgivelsesdato

 • 05-11-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Følg disse trinnene for å kontrollere den installerte fastvareversjonen på enheten:
Hvis versjonen vises som 1.12, trenger du ikke å oppdatere fastvaren.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Velg Settings (Innstillinger) på startskjermen.
 3. Velg «General» (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Gjeldende fastvareversjon vises.

Last ned og installer

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Koble en USB-lagringsenhet med minst 10 MB tilgjengelig plass til PC-en, og bruk en enhet med maksimalt 32 GB USB-minne (FAT16/FAT32).
  Merknader:
  • USB-minne med exFAT-format støttes ikke.
  • USB-minne med en kapasitet på mer enn 32 GB støttes ikke.
 2. Sørg for at PC-en er koblet til Internett.
 3. Last ned oppdateringsfilen til PC-en.
 4. Pakk ut den nedlastede ZIP-filen. Den inneholder tre filer (SLSO1120.FIR/SLMD1120.U88/SLDS1120.up6).
 5. Kopier de tre oppdateringsfilene til rotkatalogen på USB-enheten som er koblet til PC-en.
 6. Koble USB-enheten fra PC-en.

Viktig merknad

 • Parker bilen på et sikkert sted, og start motoren slik at du unngår spenningsfall i strømtilførselen til enheten.
 • Ikke slå av enheten under oppdateringen.
 • Ikke koble fra USB-minnet under oppdateringen.
 • Still inn datoen og klokkeslettet etter oppdateringen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Koble USB-minnet til USB-porten på hovedenheten.
 2. Velg «Settings» (Innstillinger) på startskjermen. Hvis du ikke finner «Settings»-ikonet (Innstillinger), sveiper du opp fra bunnen av startskjermbildet og deretter fra høyre til venstre.
 3. Velg «General» (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon).
 5. Velg Update (Oppdater).
  • Kontroller filstrukturen på USB-minnet hvis du ikke kan trykke på «Update»-knappen (Oppdater). Den oppdaterte filen kan ikke lagres på riktig sted i USB-minnet, eller filtypen støttes kanskje ikke.
  • Hvis meldingen «Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port» (Gå til nettstedet for kundestøtte og koble USB-enheten (med oppdateringsfastvaren) til USB-porten) vises på enheten, bør du kontrollere filene i USB-minnet. USB-minnet har kanskje ikke riktig oppdateringsfil.
  • Last ned den nyeste oppdateringsfilen hvis versjonen som vises, ikke er 1.12. Det kan hende at du ikke bruker riktig oppdateringsfil.
 6. Velg Update (Oppdater) på nytt Da starter enheten oppdateringen.
  Det tar ca. fem minutter å gjennomføre oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Slå på hovedenheten.
 2. Velg «Settings» (Innstillinger) på startskjermen.
 3. Velg «General» (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Da vises gjeldende fastvareversjon. Når 1.12 vises som versjonsnummer, betyr det at fastvareoppdateringen er fullført.

Hvis du ikke kan oppdatere fastvaren, kan du prøve på nytt med en annen USB-enhet.

Spørsmål og svar

Feilsøking

Update-knappen (Oppdater) er nedtonet: Kontroller at filene SLSO1120.FIR, SLMD1120.U88 og SLDS1120.up6 er lagret riktig i rotkatalogen til USB-lagringsenheten.

Meldingen [This data is not compatible] (Disse dataene er ikke kompatible) vises: USB-lagringsenheten kan være defekt, eller det kan hende at den ikke inneholder riktige oppdateringsfiler. Slett de eksisterende filene på USB-lagringsenheten, eller bruk en annen USB-lagringsenhet, og gjenta deretter hele nedlastings- og oppdateringsprosessen fra begynnelsen av.