Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-G700
VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at lyden ikke spilles av fra subwooferen når den er koblet til en TV via Bluetooth
 • Løser et problem med at lyden kanskje ikke spilles av når enheten er koblet til en TV
 • Løser et problem med en forespørsel om PIN-nummer under en Bluetooth-paring på en Windows-datamaskin

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at en knirkete eller bjelleaktig lyd høres fra Bluetooth®-lyd i Apple® Mac OS®
 • Forbedrer Bluetooth-funksjonens sikkerhet
 • Løser et problem med at lyden kanskje ikke spilles når PS4™ eller PS4 Pro™ er koblet til
 • Løser et problem med at YouTube™-lyd kanskje ikke spilles av

Systemkrav

Operativsystemer

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
MERK:
 • Vi kan ikke garantere at det vil fungere på alle datamaskiner.
 • Operativsystemet ovenfor må installeres når datamaskinen leveres fra fabrikken. Vi kan ikke garantere at det vil fungere på oppgraderte miljøer eller miljøer med flere operativsystemer på samme maskin.
 • Anbefalt miljø: Vi kan ikke garantere at det vil fungere på alle datamaskiner.I tillegg garanterer vi ikke at det vil fungere på produkter som du har installert på din egen datamaskin, oppgraderte produkter eller miljøer med flere operativsystemer eller skjermer på samme maskin.

Du må ha:

 • USB-lagringsenhet: Klargjør en USB-lagringsenhet som er formatert med FAT32.
  MERK: Ikke bruk en annen USB-lagringsenhet enn FAT32 som format.
 • USB-type:USB2.0
 • Kapasitet: mer enn 256 MB
MERK:
 • Vi kan ikke garantere at det vil fungere på alle USB-lagringsenheter.
 • Vi kan ikke garantere at det vil fungere på konverteringsadaptere for USB-lagringsenheter og USB-HUB.

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering versjon 1.062 for HT-G700

Filversjon

 • 1.062

Filstørrelse

 • 1.80 MB (1 890 757 byte)

Utgivelsesdato

 • 01-12-2020

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det er mulig at fastvaren din allerede har blitt oppdatert, spesielt hvis du har en ny soundbar. Hvis versjonsnummeret som vises, er 1.062 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på denne enheten, og kontroller at den er i normal oppstartsmodus.
 2. Koble subwooferenheten til denne enheten.
  Se bruksanvisningen for å få informasjon om hvordan du kobler en subwoofer til denne enheten.
  (Forskjellig programvareversjon vises avhengig av om en subwoofer er koblet til eller ikke)
 3. Trykk på [MENU] (MENY) → [pil ned] → SYSTEM og [ENTER] på fjernkontrollen.
 4. Trykk på [pil ned] for å velge VERSION (VERSJON) og [ENTER]-knappen på fjernkontrollen.
 5. Denne informasjonen om enhetsversjonen vises med rulling.
 6. Kontroller programvareversjonen. (Hvis programvareversjonen ikke er den nyeste, er programvareoppdateringen nødvendig)
  Hvis versjonsnummeret er 1.062 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på HT-G700.
 • Ikke slå av HT-G700 eller koble enheten fra strømmen under oppdateringen.
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det kan forårsake skade på maskinen og kreve reparasjoner.
 • Ingen handlinger er tillatt under oppdateringen før den er fullført.

Programvareoppdateringen av denne enheten utføres ved hjelp av en USB-lagringsenhet. Se følgende prosedyre for å få mer informasjon.
MERK: Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det kan føre til skade på enheten og kreve reparasjoner.

Last ned og installer

Hvis datamaskinen kan kobles til Internett og skrives til USB-lagringsenheten, kan du bruke datamaskinen til å utføre oppdateringen i henhold til trinn 1 og 2 nedenfor.

Trinn 1: Bruk datamaskinen til å overføre den oppdaterte programvarefilen til USB-lagringsenheten

 1. Klikk på knappen [Download] (Last ned). Les og godta vilkårene og betingelsene, og klikk deretter på knappen [Download] (Last ned). Nedlastingen starter.
 2. Lagre filen på datamaskinens skrivebord eller en hvilken som helst annen plassering uten å endre filnavnet.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 1,80 MB (1 890 757 byte), og at nedlastingen er fullført.
  MERK: Hvis størrelsen er en annen enn dette, kan nedlastingen ha mislyktes. Slett filen og prøv å laste den ned på nytt.
 4. Dobbeltklikk på den nedlastede filen og kontroller at FW_SB1.BIN-filen er der.
 5. Velg Extract all (Pakk ut alle). Hvis du legger oppdateringsfilen på datamaskinens skrivebord, velger du Extract (Pakk ut) uten å endre mappen som skal utvides.
 6. Den utpakkede filen starter etter at du har klikket på Extract (Pakk ut). Når filen er pakket ut, opprettes mappen G700_Update. Kontroller at FW_SB1.BIN-filen er der. Nedlastingen er fullført.
 7. Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på datamaskinen. USB drive (USB-stasjon) vises når USB-lagringsenheten er oppdaget av datamaskinen.
 8. Dra og slipp den nedlastede FW_SB1.BIN-filen direkte under USB-lagringsenheten.
  MERK: Husk å lagre den direkte under USB-lagringsenheten uten noen andre filer.
 9. Kontroller at FW_SB1.BIN-filen er på USB-lagringsenheten. Overføringen av oppdateringsfilen er fullført. Fortsett til [Step 2: Update the software of this unit] (Trinn 2: Oppdatere programvaren for enheten).

Trinn 2: Oppdatere enhetens programvare

 1. Koble strømledningen til denne enheten.
 2. Trykk på strøm (av/på) med denne enheten eller fjernkontrollen, og vent til panelskjermen viser den forrige inngangen.
  et eksempel på når den forrige inngangsvisningen var TV
  inngang for TV
 3. Kontroller om en subwoofer er koblet til.
  MERK: Hvis en slik ikke er koblet til, kobler du en til denne enheten. Se bruksanvisningen for å få informasjon om hvordan du kobler en subwoofer til denne enheten.
 4. Sett USB-lagringsenheten for programvareoppdatering inn i denne enheten.
 5. Trykk på [MENU] (MENY) → [pil ned]-knappen i den rekkefølgen på fjernkontrollen, og velg UPDATE (OPPDATER) ved hjelp av [ENTER]-knappen på fjernkontrollen.
 6. Velg START ved å trykke på [ENTER]-knappen på fjernkontrollen.
 7. Oppdateringsprosessen starter, og panelskjermen vises som nedenfor.
  prosent
 8. Når DONE (FULLFØRT) vises, starter denne enheten på nytt automatisk, og oppdateringsprosessen er fullført.
  MERK: Oppdateringstiden er omtrent 3–10 minutter.
 9. Kontroller at programvareversjonen er oppdatert til den nyeste versjonen ved å se prosedyren Kontroller fastvareversjonen.
MERK:
 • Ikke koble fra strømledningen under oppdateringen. Det kan føre til skade på enheten og kreve reparasjoner.
 • Ingen handlinger er tillatt under oppdateringen før den er fullført.