Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer avspillingen på enkelte TuneIn-stasjoner
  Merknader:
  • Hvis du bruker HDD Audio Remote-appen, må du også oppdatere den appen.
  • Den nyeste versjonen av HDD Audio Remote-appen støtter ikke operativsystemene Android 3 (eller eldre) eller iOS 8 (eller eldre).

[+] Tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 19404R for HAP-S1 / HAP-Z1ES

Filversjon

 • Versjon 19404R

Utgivelsesdato

 • 14-01-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Det kan hende at fastvaren allerede har blitt oppdatert. Hvis versjonsnummeret som vises er 19404R eller høyere, trenger du ikke å oppdatere den.

Hvis du er usikker på hvilken fastsvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på spilleren
 2. Trykk på HOME (Hjem) på spilleren, og vent til startmenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 3. På hovedmenyen merker du av for Settings (Innstillinger) og velger ENTER med kontrollhjulet
 4. På menyen Settings (Innstillinger) merker du av for System Settings (Systeminnstillinger) og velger ENTER med kontrollhjulet
 5. Merk av for System Information (Systeminformasjon), og velg ENTER
 6. Fastvareversjonsnummeret på LCD-skjermen ser slik ut:
  Programvareversjon 19404R – hvis versjonsnummeret er 19404R eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen

Du må ha:

 • en Ethernet-kabel for å koble spilleren til Internett med en kablet LAN-tilkobling
 • en aktiv Internett-tilkobling

Viktig merknad

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye slik at du unngår skade på spilleren
 • Du må ikke slå av spilleren eller koble den fra strømnettet under oppdateringen
 • Ikke trykk på noen knapper, bortsett fra knappene som er nevnt i instruksjonene

Last ned og installer

Klargjøre utstyret

 1. Koble spilleren til Internett med en Ethernet-kabel eller over Wi-Fi
 2. Slå på spilleren

Last ned oppdateringen:

 1. Trykk på HOME (Hjem), og vent til startmenyen vises på LCD-skjermen før du fortsetter
 2. På hovedmenyen merker du av for Settings (Innstillinger) og velger ENTER med kontrollhjulet
 3. På menyen Settings (Innstillinger) merker du av for Network Update (Nettverksoppdatering) og velger deretter ENTER med kontrollhjulet
 4. Meldingen Perform version update? (Utføre versjonsoppdatering?) vises på LCD-skjermen
 5. Velg OK, og trykk deretter på ENTER
 6. Nedlastingen starter, og du ser nedlastingsskjermbildet på LCD-skjermen
 7. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og du ser oppgraderingsskjermbildet på LCD-skjermen
 8. Når oppgraderingen er fullført, startes spilleren automatisk på nytt. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 19404R, var fastvareoppdateringen vellykket

Spørsmål og svar

Mulig problem under oppdateringen

Dette gjør du hvis du får problemer med å oppdatere spillerens fastvare over Internett.

Meldingen «Cannot connect to server» (Kan ikke koble til server) vises på LCD-skjermen.
Det kan ha oppstått et problem med nettverkstilkoblingen.

 1. Hvis du bruker en kablet LAN-tilkobling, må du kontrollere at LAN-kabelen er koblet til
 2. I nettverksinnstillingene må du kontrollere at du har bekreftet om spilleren har sin egen IP-adresse eller ikke
 3. Prøv å oppdatere på nytt.

Strømmen gikk under oppdateringen.
Slå av spilleren, og prøv oppdateringen en gang til

Nedlastingsprosessen (trinn 6 i Last ned oppdateringen ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter og er fremdeles ikke fullført.
Avbryt nettverksoppdateringen, og kontroller nettverkstilkoblingen.

Oppdateringsprosessen (trinn 7 i Last ned oppdateringen ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter og er fremdeles ikke fullført.

 1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
 2. Slå på spilleren
 3. Prøv å oppdatere på nytt.

Oppdateringsdatabaseprosessen stoppes med en feilmelding.
Slå spilleren av og på. Oppdateringsdatabaseprosessen startes på nytt.