Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

VIKTIG: Denne filen skal bare brukes med modellene som identifiseres. Alle modellene selges ikke i alle land.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Inneholder sikkerhetsoppdateringer (sikkerhetsnivået i Innstillinger-menyen blir som per januar 2021)
 • Forbedrer generell ytelse
VIKTIG:
 • Du må oppdatere både Music Center for PC-programvaren og Walkman®-fastvaren til de nyeste versjonene for å forbedre tilkoblingsstabiliteten. Hvis en av disse ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, er det mulig at Music Center for PC-programvaren og Walkman-enheten ikke kobles ordentlig sammen.
 • Datoen og klokkeslettet må konfigureres riktig på Walkman-enheten. Hvis ikke dette gjøres, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Hvis de ikke er riktige, angir du dato og klokkeslett manuelt.

Tidligere fordeler og forbedringer

Følgende fordeler og forbedringer er også inkludert i denne oppdateringen.

 • Legger til støtte for 360 Reality Audio-tjenesten
 • Legger til støtte for DSEE Ultimate (ved bruk av musikkavspiller)
 • Aktiverer lydjustering under Bluetooth-sending
 • Legger til støtte for høyoppløselig strømming
 • Legger til en bokmerkefunksjon i musikkavspillerappen
 • Legger til en nøkkelordsøkefunksjon i musikkavspillerappen
 • Løser et problem med at avspillingshastigheten er langsom for noe innhold i M4A-format
 • Legger til en funksjon for automatisk avslåing som bidrar til å forlenge batterilevetiden
 • Løser et problem med en melding som iblant vises rett etter at et SD-kort er satt inn, og som feilaktig hevder at kortet er skadet
 • Forbedrer generell ytelse
 • Forbedrer tilkoblingsstabiliteten til Music Center for PC-programvaren
 • Inneholder sikkerhetsoppdateringer
 • Løser et problem med at svarte prikker og linjer vises på startskjermen
 • Løser et problem med at bilder av hurtiginnstillingsskjermen ikke vises riktig
 • Løser et problem med at Wi-Fi ikke slås på fra tid til annen
 • Forbedrer generelle funksjoner

Filinformasjon

Filversjon

 • Versjon 4.01.00

Utgivelsesdato

 • 21-01-2021

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen.

Hvis Walkman-enheten allerede har blitt oppdatert til programvareversjon 4.01.00, trenger du ikke å utføre oppdateringen.

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på [Settings] (Innstillinger) – [System] – [About device] (Om enhet)
 3. Modellnavnet og programvareversjonen vises i henholdsvis [Model & hardware] (Modell og maskinvare) og [Build number] (Versjonsnummer).

Før du oppgraderer

 • Pass på at du er koblet til nettverket under oppdateringen.
 • Etter oppdateringen kan ikke fastvaren tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Etter oppdateringen kan innstillingen for trådløs avspillingskvalitet i Bluetooth-funksjonen bli gjenopprettet til standardverdien (LDAC-tilkoblingspreferanse)
 • Skjermbildet Permissions (Tillatelser) kan vises etter oppdateringen. Hvis dette skjer, følger du instruksjonene på skjermen.
 • Overfør alle data fra enheten til datamaskinen, siden data som forblir på enheten, kan gå tapt under oppdateringen.
 • Vi kan ikke garantere at spor og data ikke blir skadet eller slettet når du utfører denne oppdateringen.
 • Enheten trenger ca. 2 GB ledig plass for å kunne oppdateres. Kontroller at det finnes nok ledig plass.
 • Hvis det ikke er nok ledig plass på det innebygd flash-minnet, kan du overføre eventuelle unødvendige data tilbake til datamaskinen for å frigjøre mer plass.
 • Kontroller at Walkman-enheten er i ladestatusen og har mer enn 60 % batterilading igjen.
 • Når denne filen installeres, må du kontrollere at du er logget på som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter.
 • Kommunikasjonskostnadene dekkes av brukerne.

Viktig merknad

For kunder som bruker Music Center for PC

 • Du kan forbedre tilkoblingsstabiliteten ved å oppdatere programvaren for både Music Center for PC og Walkman-enheten din til den nyeste versjonen.
 • Hvis de ikke er oppdatert til den nyeste versjonen, kan det hende at Walkman-enheten ikke kan kobles til Music Center for PC.

Hvis datoen og klokkeslettet ikke er riktig konfigurert på Walkman-enheten, kan det hende at oppdateringsvarselet ikke vises. Kontroller at datoen og klokkeslettet er riktig angitt. Hvis de ikke er riktige, angir du datoen og klokkeslettet manuelt.

Slik angir du dato og klokkeslett

 1. Dra startskjermen oppover.
 2. Trykk på ikonet [Clock] (Klokke) for å vise gjeldende dato og klokkeslett.
  • Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, viser Walkman-enheten oppdateringsvarselet. Hvis datoen og klokkeslettet ikke er riktig, angir du riktig dato og klokkeslett ved hjelp av følgende fremgangsmetode.
 3. Gå tilbake til startskjermen ved å trykke på «» (startskjermen på navigasjonslinjen) nederst på skjermen.
 4. Dra startskjermen oppover.
 5. Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge.
  [Settings] (Innstillinger) – [System] – [Date & time] (Dato og klokkeslett)
 6. Hvis [Automatic date & time] (Automatisk dato og klokkeslett) er slått på, trykker du på [Automatic date & time] (Automatisk dato og klokkeslett). [Set date] (Angi dato) og [Set Time] (Angi klokkeslett) vises tydelig under [Automatic Date & Time] (Automatisk dato og klokkeslett).
 7. Trykk på [Set date] (Angi dato), og angi riktig dato. Trykk deretter på [OK] for å gå tilbake til skjermbildet [Date & time] (Dato og klokkeslett).
 8. Trykk på [Set Time] (Angi klokkeslett), og angi riktig klokkeslett. Trykk deretter på [OK] for å gå tilbake til skjermbildet [Date & time] (Dato og klokkeslett).
 9. Slå [Automatic date & time] (Automatisk dato og klokkeslett) på.

Last ned og installer

Du kan oppgradere på én av følgende måter.

 • Oppdatere via Wi-Fi (trådløst nettverk)
 • Oppdatere ved hjelp av Music Center for PC

Trinn 1: Installer oppdateringen

(1) Oppdatere via Wi-Fi (trådløst nettverk).

Ved å koble til Internett via Wi-Fi kan du laste ned den nyeste programvaren til Walkman-enheten din og oppdatere den.
Hvis en ny programvare har blitt lansert, vises et oppdateringsvarsel på skjermen når Walkman-enheten er koblet til Wi-Fi.

 1. Koble Walkman-enheten til en strømkilde.
 2. Slå på Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten til Internett.
 3. Dra startskjermen oppover.
 4. Trykk på [Settings] (Innstillinger) – [System] – [Advanced] (Avansert) – [System updates] (Systemoppdateringer).
 5. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

Merk:
Når du prøver å oppdatere programvaren, kan det hende at du må gi tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten. Hvis det er tilfelle, gir du tillatelse for å få tilgang til lagringsenheten.

(2) Oppdatere ved hjelp av Music Center for PC

«Music Center for PC» er et PC-program som kan brukes til å administrere innhold på Walkman-enheten.
Under oppstarten kobles «Music Center for PC» til en oppdatert server via Internett og kontrollerer automatisk om Walkman-enheten har oppdatert informasjon.

 1. Slå av Wi-Fi-funksjonen for å koble Walkman-enheten fra Internett.
 2. Start opp «Music Center for PC» på PC-en.
 3. Koble Walkman-enheten til PC-en.
 4. Skjermbildet «Use USB for» (Bruk USB for) vises på WALKMAN-skjermen. Trykk på «File transfer» (Filoverføring) i skjermbildet «Use USB for» (Bruk USB for), og trykk deretter på «OK».
 5. Oppdateringsvarselet vises på PC-skjermen. Les meldingen nøye, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

Merk:
Slå om nødvendig Wi-Fi-funksjonen på for å koble Walkman-enheten til Internett.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge følgende trinn.

 1. Dra startskjermen til Walkman-enheten oppover.
 2. Trykk på [Settings] (Innstillinger) – [System] – [About device] (Om enhet). Deretter vises programvareversjonen i [Build number] (Versjonsnummer).
 3. Hvis [Build number] (Versjonsnummer) er «4.01.00», var oppdateringen vellykket.