Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (26/05/2011)

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren i TV-apparatet til versjon SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, og inneholder følgende fordeler:

Forbedringer i denne versjonen

 • Forbedre generell ytelse og stabilitet

Gjeldende modeller

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Advarsel

 • Følg oppdateringsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppdateringsprosessen, og føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppdateringen, kan det føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Forsikre deg om at du er i ferd med å laste ned en fastvareoppdatering av fjernsynsapparatet som passer for ditt fjernsynsapparat. Kontroller landindikeringen øverst på denne siden for å gjøre dette. TV-fastvaren kan variere for hvert enkelt land.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan kan jeg se hvilken fastvareversjon TV-apparatet har?
  1. Slå på TV.apparatet og trykk deretter MENU (Hjem) på fjernkontrollen, slik at Home-menyen (Hjem) vises.
  2. Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det.
  3. Naviger til 'Settings' (Alternativer) og trykk OK for å velge det.
  4. Naviger til 'Product Support' (Produktstøtte) og trykk OK for å velge det
  5. Versjonsnummeret vises på den nederste linjen.
 • Vil mine personlige innstillinger forsvinne under oppdateringen?
  • Alle brukerinnstillinger vil bli beholdt.
 • Vil TV-apparatet slå seg av under oppdateringsprosessen?
  • Det er normalt at TV-apparatet starter på nytt i løpet av oppdateringsprosessen. Det kan hende at du opplever at TV-apparatet bruker lengre tid enn normalt til oppstart, da den nye fastvaren installeres.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

 2. Etter at du har godtatt ansvarsfraskrivelsen, lagrer du oppdateringsfilen på datamaskinens skrivebord.

  Når oppdateringen er fullført, må du kontrollere at filen er på 7,693,312 byte.
  Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien "General" (Generelt) viser følgende størrelsesinformasjon:


  Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.

 3. Åpne utforskeren i Windows, finn den ledlastede filen 'AP.bin' og kopier filen til roten på USB-enheten

 4. Viktige merknader:
  • Kontroller at det er not gjenværende kapasitet på USB-enheten.

Oppdateringsprosedyre for fastvare

Fastvareoppdateringen kan ta opptil 5 minutter. Lest først igjennom hele prosessen før du starter oppdateringen av fastvaren på TV-apparatet.

 1. Slå på TV-skjermen

 2. Sett USB-enheten som inneholder "AP.bin" inn i USB-porten av TV-apparatet.

 3. Trykk MENU (Meny) på fjernstyreren og forsikre deg om at menyen TV Home vises

 4. Bruk fjernstyreren, naviger til ‘Settings’ (Innstillinger) og trykk OK. Naviger deretter til ´Options’ (Alternativer) og trykk OK og naviger til ´USB Software Update’ (Oppgradering av USB-fastvaren) og trykk OK

 5. Når oppdateringen av fastvaren er fullført, vises følgende melding på fjernsynet: “Please remove USB device and wait for rebooting” (Ta ut USB-enheten og vent på omstart).

 6. Ta USB-enheten ut av USB-sporet, og vent noen sekunder til STANDBY-indikatoren blir rød.

 7. Koble fjernsynsapparatet fra strømuttaket, vent i minimum fem sekunder, og koble deretter fjernsynsapparatet til igjen.

 8. Hvordan fastslå programvareversjonen på TV-apparatet:
  • Slå på TV.apparatet og trykk deretter MENU (Hjem) på fjernkontrollen, slik at Home-menyen (Hjem) vises.
  • Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det
  • Naviger til 'Settings' (Alternativer) og trykk OK for å velge det.
  • Naviger til 'Product Support' (Produktstøtte) og trykk OK for å velge det.
  • Versjonsnummeret vises på den nederste linjen.
  • Bekreft versjonsnummeret.
  • Hvis versjonsnummeret som vises på den første linjen er SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, er fjernsynsapparatet oppdatert riktig

Oppdateringen av fastvaren har mislyktes.

Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten fungerer som den skal, og last ned oppdateringen på nytt.
 2. Slå av TV-apparatet ved hjelp av POWER foran på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til, og fortsett med installeringen.

Filinformasjon

Filnavn

 • AP.bin

Filstørrelse

 • 7.34 Mb