Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (04/07/2011):

Denne filen oppdaterer TV-apparatet ditt med fastvareversjon 1.11, og gir følgende fordeler:

Forbedringer i denne versjonen

 • Dette programmet forbedrer ytelsen til enheten og øker mottakskvaliteten til noen regionale tjenester.

Gjeldende modeller

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Advarsel

 • Følg oppdateringsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppdateringsprosessen, og føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømuttaket. Hvis strømmen forsvinner under installeringen av fastvareoppdateringen kan det føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Forsikre deg om at du er i ferd med å laste ned en fastvareoppdatering av fjernsynsapparatet som passer for ditt fjernsynsapparat. Kontroller landindikeringen øverst på denne siden for å gjøre dette. TV-apparatets fastvare kan variere for hvert enkelt land.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan kan jeg sjekke hvilken fastvareversjon TV-apparatet mitt har?
  1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME på fjernkontrollen for å vise menyen.
  2. Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det.
  3. Naviger til 'Set-up' (oppsett) og trykk OK for å velge det.
  4. Naviger til 'Product information' (Produktinformasjon) og trykk OK for å velge det.
 • Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
  • Alle brukerinnstillinger vil bli tatt vare på.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
  • Installering av eldre versjoner av fastvaren er ikke støttet for å sikre at TV-apparatet ditt opprettholder optimal ytelse.
 • Vil TV-apparatet slå seg av under oppdateringsprosessen?
  • Det er normalt at TV-apparatet starter på nytt under oppdateringsprosessen. Du kan oppleve at TV-apparatet bruker lengre tid på å starte enn normalt når dette skjer, da den nye fastvaren blir installert.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
  • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
  • Når du har godtatt ansvarsfraskrivelsen kan du lagre oppdateringsfilen (sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg) på skrivebordet.

 2. Når nedlastingen er fullført, må du kontrollere at filen er på 6 263 184 byte.
  • Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien "General" (Generelt) viser følgende størrelsesinformasjon:  • Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.
 3. Start Windows Utforsker.
  • Kopier sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg til roten på USB-enheten din.

 4. Viktige merknader:
  • Den USB-baserte lagringsenheten må være formatert med filsystemet FAT32 før du kopierer oppdateringsfilen til den.
  • Sørg for at det er nok ledig plass på USB-enheten.
  • Oppdateringen vil ikke bli utført hvis filnavnet er endret.

Oppdateringsprosedyre for fastvare

 1. Slå på TV-apparatet.

 2. Sett inn USB-enheten som inneholder oppdateringsfilen "sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg" inn i USB-kontakten på TV-apparatet. 3. Trykk "MENU (hjem) for å gå inn i hovedmenyen.

 4. Velg "Settings" (innstillinger) --> "Set up" (oppsett) --> "USB System Update" (USB-basert systemoppdatering).

 5. Når du ser spørsmålet "Do you want to start system update now?" (ønsker du å starte systemoppdateringen nå?), må du trykke [OK].

 6. I et kort øyeblikk vises meldingen "Scanning" (skanner).

 7. Meldingen nedenfor vises. Bekreft ved å trykke [OK]. 8. Oppdateringen vil starte og den vil ta mellom 1 og 2 minutter. Dette angis av en framdriftsstolpe på skjermen, og to blinkende lysdioder (LED).

 9. Så snart oppdateringen er ferdig vises meldingen nedenfor: 10. En grønn lysdiode (LED) tennes igjen, og TV-apparatet slår seg på automatisk.

 11. Fjern den tilkoblede USB-enheten.

 • Hvordan kan jeg sjekke hvilken fastvareversjon TV-apparatet mitt har?
  1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME på fjernkontrollen for å vise menyen.
  2. Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det.
  3. Naviger til 'Set-up' (oppsett) og trykk OK for å velge det.
  4. Naviger til 'Product information' (Produktinformasjon) og trykk OK for å velge det.
  5. Bekreft versjonsnummeret.
  6. Hvis versjonsnummeret som vises på den nederste linjen er 1.11.xxx* , er fjernsynsapparatet oppdatert riktig

   * "xxx" er kun for internt bruk. Dette påvirker ikke TV-apparatets ytelse.

Indikatorene PIC OFF/TIMER, STANDBY og POWER blinker gult, rødt og grønt. Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten din er i god stand, og gå igjennom nedlastingsprosedyren igjen.
 2. Slå av TV-apparatet ved å trykke POWER på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til og fortsett med installeringsprosedyren igjen.

Filinformasjon

Filnavn

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Filstørrelse

 • -