Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere fastvaren, og med den siste fastvareversjonen kan du få mer ut av ditt TV-apparat.

 • Utgivelsesdato: 05/04/2013
 • Navn: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Gjeldende modeller:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Fordeler og forbedringer: Denne programvaren fjerner de unødvendige delen av banneret som vises når programmet endres.
 • Begrensninger: bare for bruk på TV-apparater som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Bravia TV-modell.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME på fjernkontrollen for å vise menyen.
 2. Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det.
 3. Naviger til 'Set-up' (oppsett) og trykk OK for å velge det.
 4. Naviger deg fram til Product Information (produktinformasjon), og velg dette.
 5. Versjonsnummeret vises på den nederste linjen.
 6. Bekreft versjonsnummeret.
 7. Hvis versjonsnummeret som vises på den nederste linjen er 4.03 , er fjernsynsapparatet oppdatert riktig

Installer

Følg de enkle trinnene under for å oppdatere fastvaren til TV-apparatet: Etter at du har oppdatert fastvaren, vil dine egne innstillinger på TV-apparatet fortsatt være de samme.

Det du trenger

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.
 1. Les og godta betingelsene under og klikk download file (last ned fil).
 2. Når du blir bedt om det må du lagre filen på skrivebordet. Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 12,860,263 bytes. Du gjør dette ved å høyreklikke på filen, velge properties (egenskaper) og kontrollerer størrelsen i kategorien General (Generelt).
 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, og pakk den ut. Mappen sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure opprettes på den lokale stasjonen din.
 4. Lukk opp mappen og finn filen med navnet: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Kopier mappen til USB-enheten.

Last ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-pinne

Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen, kan du installere den på TV-apparatet. Følg trinnene nedenfor.

 1. Slå på TV-apparatet.
 2. Sett inn USB-enheten som inneholder oppdateringsfilen "sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg " inn i USB-kontakten på TV-apparatet. 3. Trykk "HOME (hjem) for å gå inn i hovedmenyen.
 4. Velg "Settings" (innstillinger) --> "Set up" (oppsett) --> "USB System Update" (USB-basert systemoppdatering).
 5. Når du ser spørsmålet "Do you want to start system update now?" (ønsker du å starte systemoppdateringen nå?), må du trykke [OK].
 6. I et kort øyeblikk vises meldingen "Scanning" (skanner).
 7. Meldingen nedenfor vises. Bekreft ved å trykke [OK]. 8. Oppdateringen vil starte og den vil ta mellom 1 og 2 minutter. Dette angis av en framdriftsstolpe på skjermen, og to blinkende lysdioder (LED) (oransje og rød).

 9. Så snart oppdateringen er ferdig vises meldingen nedenfor: 10. En grønn lysdiode (LED) tennes igjen, og TV-apparatet slår seg på automatisk.
 11. Fjern den tilkoblede USB-enheten.
 12. Sjekk at oppdateringen var vellykket ved å følge trinnene i Trenger jeg oppdatere? - Hvis versjonsnummeret er 4.03, har du oppdatert TV-apparatet.

Spørsmål og svar

Har du behov for mer informasjon? Se vår Vanlige spørsmål (FAQ) om oppdatering av fastvare via Internett

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
For å sikre at TV-apparatet beholder optimal ytelse, er det ikke mulig å installere eldre fastvareversjoner.

TV-apparatet vil slå seg av under oppdateringsprosessen
Det er normalt at TV-apparatet starter på nytt under oppdateringsprosessen. TV-apparatet trenger lenger tid enn normalt på å starte om igjen når det installerer ny fastvare.

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av TV-fastvaren når du bruker Internett.

Indikatorene PIC OFF/TIMER, STANDBY og POWER blinker gult, rødt og grønt. Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten din er i god stand, og gå igjennom nedlastingsprosedyren igjen.
 2. Slå av TV-apparatet ved å trykke POWER på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til og fortsett med installeringsprosedyren igjen.