Om denne nedlastingen

 • Utgivelsesdato: 05/04/2013
 • Navn: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Gjeldende modeller:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Fordeler og forbedringer: Denne programvaren fjerner de unødvendige delen av banneret som vises når programmet endres.
 • Begrensninger: bare for bruk på TV-apparater som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det er normalt velding ebkelt å oppdatere. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade TV-apparatet ditt.
 • Ikke så av TV-apparatet, eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
  • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at TV-apparatet ikke svarer eller krever reparasjon.
  • Når du har godtatt ansvarsfraskrivelsen kan du lagre oppdateringsfilen (sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg) på skrivebordet.

 2. Når nedlastingen er fullført, må du kontrollere at filen er på 6,224,584 byte.
  • Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien "General" (Generelt) viser følgende størrelsesinformasjon:  • Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.
 3. Start Windows Utforsker.
  • Kopier sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg til roten på USB-enheten din.

 4. Viktige merknader:
  • Den USB-baserte lagringsenheten må være formatert med filsystemet FAT32 før du kopierer oppdateringsfilen til den.
  • Sørg for at det er nok ledig plass på USB-enheten.
  • Oppdateringen vil ikke bli utført hvis filnavnet er endret.

Oppdateringsprosedyre for fastvare

 1. Slå på TV-apparatet.

 2. Sett inn USB-enheten som inneholder oppdateringsfilen "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" inn i USB-kontakten på TV-apparatet. 3. Trykk "HOME (hjem) for å gå inn i hovedmenyen.

 4. Velg "Settings" (innstillinger) --> "Set up" (oppsett) --> "USB System Update" (USB-basert systemoppdatering).

 5. Når du ser spørsmålet "Do you want to start system update now?" (ønsker du å starte systemoppdateringen nå?), må du trykke [OK].

 6. I et kort øyeblikk vises meldingen "Scanning" (skanner).

 7. Meldingen nedenfor vises. Bekreft ved å trykke [OK]. 8. Oppdateringen vil starte og den vil ta mellom 1 og 2 minutter. Dette angis av en framdriftsstolpe på skjermen, og to blinkende lysdioder (LED).

 9. Så snart oppdateringen er ferdig vises meldingen nedenfor: 10. En grønn lysdiode (LED) tennes igjen, og TV-apparatet slår seg på automatisk.

 11. Fjern den tilkoblede USB-enheten.

 • Hvordan kan jeg sjekke hvilken fastvareversjon TV-apparatet mitt har?
  1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME på fjernkontrollen for å vise menyen.
  2. Naviger til 'Settings' (Innstillinger) og trykk OK for å velge det.
  3. Naviger til 'Set-up' (oppsett) og trykk OK for å velge det.
  4. Naviger deg fram til Product Information (produktinformasjon), og velg dette.
  5. Versjonsnummeret vises på den nederste linjen.
  6. Bekreft versjonsnummeret.
  7. Hvis versjonsnummeret som vises på den nederste linjen er 4.09.xxx* , er fjernsynsapparatet oppdatert riktig

   * "xxx" er kun for internt bruk. Dette påvirker ikke TV-apparatets ytelse.

Spørsmål og svar

Indikatorene PIC OFF/TIMER, STANDBY og POWER blinker gult, rødt og grønt. Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten din er i god stand, og gå igjennom nedlastingsprosedyren igjen.
 2. Slå av TV-apparatet ved å trykke POWER på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til og fortsett med installeringsprosedyren igjen.