Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere fastvaren, og med den siste fastvareversjonen kan du få mer ut av ditt TV-apparat.

 • Utgivelsesdato: 12/11/2013
 • Navn: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Fordeler og forbedringer:
  • Tiden som vises på banneret er nå korrekt
 • Begrensninger: bare for bruk med TV-apparater som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Bravia TV-modell.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME på fjernkontrollen for å vise menyen.
 2. Naviger deg fram til kategorien Settings (Innstillinger), og velg denne.
 3. Naviger deg fram til kategorien Set-up (Oppsett), og velg denne.
 4. Naviger deg fram til Product Support (Produktstøtte), og velg denne.
 5. Versjonsnummeret vises på den nederste linjen.
 6. Bekreft versjonsnummeret.
 7. Hvis versjonsnummeret som vises på den nederste linjen er 6.014.000 , er fjernsynsapparatet oppdatert riktig

Installer

Følg de enkle trinnene under for å oppdatere fastvaren til TV-apparatet: Etter at du har oppdatert fastvaren, vil dine egne innstillinger på TV-apparatet fortsatt være de samme.

Det du trenger

 • en datamaskin med tilgang til Internett
 • en USB-minnepinne
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye for å unngå problemer med TV-apparatet slik at det ikke reagerer eller må repareres.
 • Ikke slå av TV-apparatet eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringen

Før du installerer oppdateringen må du laste den ned fra Internett og lagre den på en USB-pinne

 1. Les og godta betingelsene under og klikk download file (last ned fil).
 2. Når du blir bedt om det må du lagre filen på skrivebordet. Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 12,725,301 bytes. Du gjør dette ved å høyreklikke på filen, velge properties (egenskaper) og kontrollerer størrelsen i kategorien General (Generelt).
 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede sony_tvupdate_2012_1114_eua_auth.zip, og pakk den ut. Mappen sony_dtv0FA20A02A0A2_00001100 opprettes på den lokale stasjonen din.
 4. Lukk opp mappen og finn filen med navnet: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Kopier mappen til USB-enheten.

Viktige merknader

 • Den USB-baserte lagringsenheten må være formatert med filsystemet FAT32 før du kopierer oppdateringsfilen til den.
 • Sørg for at det er nok ledig plass på USB-enheten.
 • Oppdateringen vil ikke bli utført hvis filnavnet er endret.

Installer oppdateringen

Når du har lastet ned oppdateringsfilen, kan du installere den på TV-apparatet. Følg trinnene nedenfor.

 1. Slå på TV-apparatet.
 2. Sett inn USB-enheten som inneholder oppdateringsfilen inn i USB-kontakten på TV-apparatet. 3. Slå av TV-apparatet ved å trykke strømknappen på TV-apparatet, eller ved å koble fra strømtilførselen.
 4. Vent til TV-apparatet har slått seg av (5 sekunder).
 5. Trykk strømknappen igjen, eller koble til strømforsyningen. - Under oppdateringsprosessen av fastvaren må du ikke ta ut USB-enheten, slå av TV-apparatet eller koble det fra strømforsyningen.
  1. Oppdateringen vil starte og vil ta mellom 1 og 2 minutter, indikert av to blinkende lysdioder (LED): oransje (timerdiode) og rød (ventemodus).  2. Oppdateringen avsluttes.
  3. En grønn lysdiode (LED) tennes igjen, og TV-apparatet slår seg på automatisk.
 6. Etter et par minutter vil TV-apparatet slå seg at, og deretter på igjen for å fullføre oppdateringen.
 7. Fjern USB-enheten fra TV-apparatet.- Oppdateringen er nå fullført.
 8. Sjekk at oppdateringen var vellykket ved å følge trinnene i Trenger jeg oppdatere? - Hvis versjonsnummeret er 6.014.000, har du oppdatert TV-apparatet.

Merk: Hvis oppdateringen ikke fullføres og PIC OFF/TIMER blinker gult, rødt og grønt, må du utføre følgende prosedyre for å se om det finnes en mulig løsning:

 1. Kontroller at USB-enheten fungerer som skal og utfør "nedlastingen og overføringsprosessen" på nytt.
 2. Trykk strømknappen på TV-apparatet for å slå det av.
 3. Trykk strømknappen på TV-apparatet for å slå det på igjen.
 4. Utfør prosessen for oppdatering av programvaren igjen.

Spørsmål og svar

Har du behov for mer informasjon? Se vår Vanlige spørsmål (FAQ) om oppdatering av fastvare via Internett

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vil mine personlige innstillinger være slettet etter oppdateringen?
Nei, dine personlige innstillinger blir beholdt.

Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?
For å sikre at TV-apparatet beholder optimal ytelse, er det ikke mulig å installere eldre fastvareversjoner.

TV-apparatet vil slå seg av under oppdateringsprosessen
Det er normalt at TV-apparatet starter på nytt under oppdateringsprosessen. TV-apparatet trenger lenger tid enn normalt på å starte om igjen når det installerer ny fastvare.

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av TV-fastvaren når du bruker Internett.

Indikatorene PIC OFF/TIMER, STANDBY og POWER blinker gult, rødt og grønt. Gjør følgende:

 1. Kontroller at USB-enheten din fungerer som den skal og følg nedlastingsprosessen igjen.
 2. Slå av TV-apparatet ved å trykke POWER på TV-apparatet.
 3. Trykk POWER en gang til og fortsett med installeringsprosedyren igjen.