Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen (12/05/2011)

Filen oppdaterer din TVs fastvare (firmware) til versjon M5.167 og unngår da følgende situasjoner: • Unngår at TV-apparatet låser seg mellom enkelte tjenester.
 • Øker minnet for undersider på tekst-tv.
 • Fikser stavefeil på menyalternativene “Subtitle Language” (Spårk undertekster) og “Display Area” (Visningsområde).
 • Fikser problemer med undertekster på Latviske tjenester.
 • Legger til støtte for lyd og bilder på krypterte MPEG4-tjenester.
 • Fikser problemer på analoge stereotjenester.
 • Unngår at TV-apparatet alltid slår seg på i det analoge programnummeret 0.
 • Informasjonen på banneret var ikke korrekt npr 24-timers EPG-hendelser ble benyttet av senderen.
 • Lagt til støtte for "cross carried" hendelsesinformasjon.
 • Leg til støtte for undertekster fra HD DVB-T-tjenester.
 • Forbedret automatisk formatdetektering på set-top-bokser.
 • Revisjon av spesielle polske tegn for hendelsesinformasjon.
 • Forbedret lesbarhet på undertekstene.
 • Forbedret stabilitet ved DVB sendingsfeil.

For at oppgraderingen skal tre i kraft, må du må installere TV-en på nytt ved å kjøre Automatisk grunninnstilling.

Aktuelle modeller • KDL-32S5600 / P5600
 • KDL-37S5600 / P5600
 • KDL-40S5600 / P5600


Advarsel

 • Følg oppdateringsanvisningene nøye. Hvis ikke du følger anvisningene, kan oppdateringsprosessen bli avbrutt, noe som kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.
 • Ikke slå av TV-en eller koble den fra strømuttaket. Strømtap under installasjon av fastvareoppdateringen kan føre til at TV-en slutter å fungere, eller at den må til reparasjon.


Vanlige spørsmål

 • Hvordan kan jeg sjekke TVens fastvare?
  1. Slå på Tvn og trykk på MENU knappen på fjernkontrollen for å få frem menyen.
  2. Naviger til “INNSTILLINGER” og trykk OK for å velge den.
  3. Naviger til “INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  4. Naviger til “DIGITAL INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  5. Naviger til “TEKNISK INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  6. Naviger til “SYSTEMINFORMASJON” og trykk OK for å velge den.
  7. Programvareversjon vises på første linje.
 • Slettes de personlige innstillingene mine etter oppdateringen?

  Alle brukerinnstillingene beholdes.
 • Kan jeg installere en eldre versjon av fastvaren?

  For å sikre at TV-en fungerer optimalt, støttes ikke installasjon av eldre fastvare.
 • Slås TV-en av under oppdateringsprosessen?

  Det er normalt at TV-en slår seg av og på under oppdateringsprosessen. Det kan hende at det tar lengre tid enn vanlig for TV-en å slå seg på igjen, ettersom installasjonen av den nye fastvaren pågår.

Installer

 1. Før du laster ned filen, må du godta ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 2. Etter at du har godtatt ansvarsfraskrivelsen, lagrer du oppdateringsfilen på skrivebordet på datamaskinen.

  Når nedlastingen er fullført, kontrollerer du at filstørrelsen er 23.262.984 byte.
  Du gjør dette ved å høyreklikke filen, velge Egenskaper og kontrollere at kategorien Generelt viser følgende størrelsesinformasjon:


  Hvis størrelsen som vises, ikke stemmer, sletter du filen som er lastet ned, tømmer hurtigbufferen i nettleseren og laster ned filen på nytt.

 3. Åpne Windows Utforsker, finn den nedlastede filen firmware.upd, og kopier filen til roten av USB-enheten.

  Viktige merknader:
  • Kontroller at det er nok plass på USB-enheten.

Prosedyre for fastvareoppdatering

Fastvareoppdateringen kan ta opptil 10 minutter. Les gjennom hele prosedyren før du starter oppdateringen av TV-ens fastvare.

 1. Slå på TV-en.
 2. Sett inn USB-enheten med filen firmware.upd i USB-kontakten av TV-en.
 3. Tryk MENU på fjernstyreren.
 4. Trykk [opp/ned] for å velge “Settings” (Innstillinger), og trykk deretter .
 5. Trykk [opp/ned] for å velge “Set-up” (Oppsett), og trykk deretter .
 6. Til slutt må du trykke [opp/ned] for å velge “System Update” (Systemoppdatering), og deretter trykke . 7. Følg instruksjonene på skjermen.
 8. Strømindikatoren lyser grønt i 30 sekunder, deretter blinker bilde av-/timer-indikatoren sakte gult, og standby-indikatoren lyser rødt. Etter flere minutter slås TV-en av og på for at oppdateringen skal fullføres.
 9. Når fastvareoppdateringen er fullført, vises en melding på TV-en i 5 sekunder. 10. Fjern USB-enheten fra USB-kontakten.
 11. Slik kontrollerer du TV-ens fastvareversjon:
  • Slå på Tvn og trykk på MENU knappen på fjernkontrollen for å få frem menyen.
  • Naviger til “INNSTILLINGER” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “DIGITAL INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “TEKNISK INNSTILLING” og trykk OK for å velge den.
  • Naviger til “SYSTEMINFORMASJON” og trykk OK for å velge den.
  • Programvareversjon vises på første linje.
  • Bekreft programvareversjonen.
  • Hvis programvareversjonen som vises på første linje er M5.167, har din TV blitt korrekt oppdatert.

"Systemoppdateringen mislyktes" vises på TV-ens frontpaneldisplay.Gjør følgende:
 1. Kontroller at USB-enheten fungerer som den skal, og følg nedlastingsprosedyren på nytt.
 2. Slå av TV-en ved å trykke på AV/PÅ-knappen på TV-en.
 3. Trykk på AV/PÅ-knappen en gang til, og fortsett installasjonsprosessen.


"Nyere software versjon er ikke tilgjengelig" vises på TV-ens frontpaneldisplay.Den nyeste fastvaren er allerede installert på TV-en.


Filinformasjon

Filnavn

 • firmware.upd

Filstørrelse

 • -