Installer

Dernne oppdateringen reparerer enkel problemer med lading av batteriet: Systemet lader ikke batteriet eller at systemet lader batteriet til 100 % selv om funksjonen Battery Care (Batteripleie) er aktivert.

 • Navn: BIOS Update
 • Utgivelsesdato: 10/01/2015
 • Versjon: R1082S7
 • Størrelse: 5961968 Bytes

Instruksjoner for manuell installasjon
 1. Avslutt alle programmer
 2. Last ned denne oppdateringen og lagre den på datamaskinen
 3. Når filen er ferdig nedlastet, går du til mappen du lastet den ned til
 4. Dobbeltklikk på EP0000601157.exe for å kjøre den
 5. Vent mens veiviseren oppdaterer programvaren
 6. Når installasjonen er fullført, starter du VAIO på nytt

Filinformasjon

Filnavn

 • EP0000601157.exe

Filarkitektur

 • 64 bit

Filstørrelse

 • 5.69 MB

Utgivelsesdato

 • 16-99-2014