Gjeldende modeller

 • BDP-CX7000ES

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer:

Dette verktøyet oppdaterer fastvaren i Blu-ray-spilleren til versjon 020, og inneholder følgende fordeler:

 • Øker kompatibiliteten for å gi en økt interaktivitet med enkelte BD-plater

Klargjøring

Kontroller spillerens fastvareversjon:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet er valgt.
 • Slå på Blu-ray-spilleren.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge "Setup" (oppsett) - "System Information" (systeminformasjon), og deretter trykke ENTER (Denne finner du i midten av piltastene).
 • Bruk piltastene til å velge "System Information" (systeminformasjon) - "System Information" (systeminformasjon), og deretter trykke ENTER (Denne finner du i midten av piltastene).
 • Fastvareversjonen som er installert på Blu-ray-spilleren vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen:

  Programvareversjon xx.x.xxx

  Hvis de tre siste sifrene av versjonsnummeret er 020 eller høyere, er det ikke nødvendig å installere denne oppdateringen.

 • Network Update (Nettverksoppdatering):
  • En nettverksoppdatering er en enkel oppdateringsmetode, slik at vi anbefaler at du bruker denne metoden.
  • Du må koble Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.

Klikk for å se instruksjonene

Klikk for å se instruksjonene

Updating over the internet 

En nettverksoppgradering er enkelt, så vi anbefaler at du bruker denne metoden når du skal oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren.

 • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Dette verktøyet er bare for Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • For å kunne bruke denne oppgraderingsmetoden, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
 • For å kunne utføre denne fastvareoppgraderingen, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.
 • Fastvareoppgraderingen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen.

Instruksjoner:

 • Før du begynner:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet er valgt.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på Blu-ray-spilleren.
 • Utfør oppgraderingen:
 1. På Home-menyen må du bruke piltastene på fjernkontrollen for å velge "Setup" - "Network Update" (Oppsett - Nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.
 2. Meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) vises på TV-apparatet.
 3. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 4. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises på TV-apparatet.
 5. Under nedlastingen vises meldingen "DOWNLOAD */9" på TV-apparatet og på spillerens frontpanel.
  Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer nedlastingsprosessen.
 6. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og "VERSION UP" vises på spillerens frontpanel.
 7. Mens oppgraderingen installeres, vises meldingen "VERSION UP */9" på spillerens frontpanel.
  Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer oppgraderingsprosessen.
 8. Fastvareoppgraderingen er ferdig når du ser "FINISH" (Fullført) på spillerens frontpanel.
  ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at Blu-ray-spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 9. Blu-ray-spilleren vil slå seg av automatisk.
 10. Slå på Blu-ray-spilleren.
 11. Sjekk den aktuelle fastvareversjonen for å bekrefte at oppgradering er vellykket installert.
  Merk: Hvis de tre siste sifrene er 020, er fastvareoppgraderingen vellykket.

Mulige problemer relatert til en nettverksoppgradering

"SYSTEM ERROR" eller "VERSION UP NG" vises på spillerens frontpanel.

 1. Trykk inn POWER (Strøm) i flere sekunder, helt til enheten slår seg av.
 2. Slå på Blu-ray-spilleren.
 3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony .


Når du utfører nettverksopdateringen, viser tv-apparatet noen feilmeldinger, og det er ikke mulig å utføre firmware-opdateringen.

Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til Blu-ray-spilleren er korrekte.

 1. Kontroller om nettverkskabelen (LAN) er satt inn i kontakten.
 2. Kontroller nettverksinnstillingene, og se om Blu-ray-spilleren har fått tildelt en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
 3. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.


Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

Slå på spilleren igjen. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.Fastvareoppgraderingen (Ikke nedlastingen) fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

Ta kontakt med Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Hvis du har greid å oppdatere Blu-ray-spilleren ved hjelp av prosedyren "Network Update" (Nettverksoppdatering), trenger du ikke å gå igjennom denne prosedyren.

Advarsel:

 • Dette verktøyet er bare for Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • Følg oppdateringsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppdateringsprosessen, og føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av spilleren eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppdateringen, kan det føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Bruk en ny CD-R-plate til å brenne ut fastvareoppdateringen. Det er mulig at spilleren ikke greier å lese en skitten plate, eller en plate med riper.
 • Anbefalte operativsystemer for datamaskinen som skal laste ned fastvareoppdateringen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 anbefales.
 • Du trenger en datamaskin med en CD-brenner.

Nedlastingsprosedyre:

 1. Last ned filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE til en mappe på datamaskinen din (Merk deg plasseringen).
 2. Gå til mappen der du lastet ned filen, og kontroller at størrelsen til UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE er 47 269 888 byte.
 3. Høyreklikk på UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, og velg "Properties" (Egenskaper).
 4. På skjermen med egenskapene til "UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE" må du kontrollere at "Size:" (størrelse) er "45 MB (47 269 888 byte)". 5. Dobbelklikk på UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE for å starte utpakkingen av fastvareoppdateringen.
 6. På dialogboksen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, må du taste inn en plassering, eller klikke "Browse..." (Bla igjennom ...) for å velge stedet du vil lagre de utpakkede dataene. Deretter må du trykke "OK". Filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO vil bli pakket ut på den valgte plasseringen.
 7. For å lage fastvarens oppdateringsplate, skriver du de pakkede filene ("UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO") til rota på en CD-R. (ikke bruk ISO9660-format hvis du bruker en skriveprogramvare).

  Du må ikke opprette en dataplate. For at oppdateringsplaten skal kunne fungere må du lage den ved hjelp av alternativet "Burn Image" (Brenn bilde) i programmet du bruker til brenning av CD-plater.

Viktige merknader:

 • Kontroller at platen blir sluttbehandlet.
 • Kontroller at brenningen ble gjennomført uten eventuelle feil. Hvis du er i tvil, bør du brenne en ny plate.
 • Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til en feil oppdateringsplate.
 • Du må ikke opprette oppdateringsplaten på andre måter enn den som er beskrevet ovenfor.

Oppdateringsprosedyre for fastvare:

 • Advarsel:

  - Du må ikke slå av spilleren, eller koble den fra strømnettet under oppdateringen. Dette kan skade spilleren, og gjøre den ubrukelig, slik at du må få den reparert.

  - Ikke trykk på noen knapper, med mindre du blir bedt om det, før oppdateringen er fullført. Dette kan skade spilleren, og gjøre den ubrukelig, slik at du må få den reparert.
 • Før du begynner:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet er valgt.
 2. Slå på Blu-ray Disc™-spilleren.
 3. Trykk OPEN/CLOSE (åpne/lukke) på fjernkontrollen, eller på frontpanelet, for å åpne frontdekslet.
 4. Sett inn oppdateringsplaten og trykk deretter OPEN/CLOSE (åpne/lukke) på fjernkontrollen eller på frontpanelet for å lukke frontdekslet.
 • Utfør oppdateringen:
 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge oppdateringsplaten i "Other Discs" (andre plater) under kategori-ikonene ("Video", "Music" (musikk) eller "Photo" (bilde). Trykk deretter "ENTER" (Denne finner du i midten av piltastene).
 2. Når platen er matet inn, vises meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet.
 3. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge "OK", og deretter trykke ENTER (Denne finner du i midten av piltastene).
 4. Oppdateringen starter, og "VERION UP */9" vises på spillerens frontpanel.
  Merk: "*" skifter fra "0" til "9," som indikerer oppgraderingsprosessen.
 5. Fastvareoppdateringen er ferdig når du ser "FINISH" (Fullført) på spillerens frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Dette kan føre til at spilleren ikke svarer og krever reparasjon.
 6. Blu-ray-spilleren vil slå seg av automatisk.
 7. Slå på Blu-ray Disc™-spilleren.
 8. Ta oppdateringsplaten ut av spilleren.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 020, er fastvareoppdateringen vellykket.

Mulige problemer relatert til en oppdatering ved hjelp av en oppdateringsplate

"SYSTEM ERROR" eller "VERSION UP NG" vises på spillerens frontpanel.

 1. Trykk inn POWER (Strøm) i flere sekunder, helt til enheten slår seg av.
 2. Slå på spilleren.
 3. Følg instruksjonene for oppdatering ved hjelp av en plate igjen.
 4. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, må du kontakte Sony.


Oppdateringsplaten vises ikke på "Other Discs" (andre plater) på HOME-menyen (hjem) når oppdateringsplaten er satt inn.

Ta ut platen fra spilleren, og slett oppdateringsfilene fra datamaskinen. Last ned oppdateringen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppdateringsplate. Installer deretter fastvareoppdateringen.Når jeg dobbelklikker på UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, som jeg lastet ned fra internett, blir det ikke opprettet noen fil med navnet UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO, og jeg får se følgende feilmelding: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Det er mulig nedlastingen har gått galt. Slett filen og last den ned på nytt.Fastvareoppdateringen fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

Ta kontakt med Sony.