Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende Blu-ray-spillere:

 • BDP-S370 / S373

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Navn: Blu-ray-spillers fastvare til versjon M03.R.804
 • Utgivelsesdato: 07/01/2015
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer krypteringsikkerheten
 • Begrensninger: barr for bruk på Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny Blu-ray-spiller. Hvis versjonsnummeret er M03.R.804 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen Blu-ray-spilleren er koblet til er valgt. Hvis Blu-ray-spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på Blu-ray-spilleren. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar (XBM™).
 3. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen.
 4. Uthev Quick Start Mode (hurtigstartmodus) og kon troller at innstillingen er satt til OFF (av). Det er mulig at oppdateringen ikke fungerer hvis "ON" (på) er valgt.
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER.
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version M03.R.804 " - Hvis versjonsnummeret er M03.R.804 eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Det er 2 enkle måte rå oppdatere fastvaren til Blu-ray-spilleren din på:

 1. Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

  En nettverksoppgradering er enkelt, så vi anbefaler at du bruker denne metoden når du skal oppdatere fastvaren på Blu-ray-spilleren.

  • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
  • Dette verktøyet er bare for Blu-ray-spillere som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
  • For å kunne bruke denne oppgraderingsmetoden, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
  • For å kunne utføre denne fastvareoppgraderingen, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.
  • Fastvareoppgraderingen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen.

  Instruksjoner:

  • Før du begynner:
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray-spilleren er tilkoblet er valgt.
  2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
  3. Slå på Blu-ray-spilleren.
  4. Hvis det er en plate i spilleren, må du ta ut denne.
  • Utfør oppgraderingen:
  1. På xross media bar™-menyen må du bruke piltastene på fjernkontrollen for å velge "Setup" - "Network Update" (Oppsett - Nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.
  2. Meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) vises på TV-apparatet.
  3. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
  4. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises på TV-apparatet.
  5. Under nedlastingen vises meldingen "DL */9" på TV-apparatet og på spillerens frontpanel.Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer nedlastingsprosessen.
  6. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og "VUP" vises på spillerens frontpanel.
  7. Mens oppgraderingen installeres, vises meldingen "VUP */9" på spillerens frontpanel.Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer oppgraderingsprosessen.
  8. Fastvareoppgraderingen er ferdig når du ser "FINISH" (Fullført) på spillerens frontpanel.ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at Blu-ray-spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
  9. Blu-ray-spilleren vil slå seg av automatisk.
  10. Slå på Blu-ray-spilleren.
  11. Sjekk den aktuelle fastvareversjonen for å bekrefte at oppgradering er vellykket installert.Merk: Hvis de tre siste sifrene er 804, er fastvareoppgraderingen vellykket.

  Mulige problemer relatert til en nettverksoppgradering  "SYS ERR" eller "VUP NG" vises på spillerens frontpanel.

  1. Trykk inn POWER (Strøm) i flere sekunder, helt til enheten slår seg av.
  2. Slå på Blu-ray-spilleren.
  3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt.
  4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony .


  Når du kjører en nettverksoppgradering viser TV-skjermen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes), og du kan ikke oppgradere fastvaren.

  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til Blu-ray-spilleren er korrekte.

  1. Kontroller om nettverkskabelen (LAN) er satt inn i kontakten.
  2. Kontroller nettverksinnstillingene, og se om Blu-ray-spilleren har fått tildelt en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
  3. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.


  Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

  Slå på spilleren igjen. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.  Når spilleren blir slått på etter en oppgradering, og meldingen "WELCOME" (Velkommen) eller "WAIT" (Vent) vises konstant på frontpanelet.

  Ta kontakt med Sony.  Fastvareoppgraderingen (Ikke nedlastingen) fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

  Ta kontakt med Sony.

Filinformasjon

Filnavn

 • UPDATA_M03R804.ZIP

Filstørrelse

 • -