Klargjøring

Om denne oppgraderingen (24/05/2011):

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren i Blu-ray Disc-spilleren/DVD-hjemmekinosystemet til versjon 011, og inneholder følgende fordeler:


 • Forbedret avspilling av BD-ROM

Fordeler til tidligere oppdateringer som er inkludert i versjon 011:

 • Slow motion-drift er lagt til avspilling av Blu-ray og DVD.
 • Enkel ramme for ramme foroverdrift er lagt til avspilling av Blu-ray og DVD.
 • Øker kompatibiliteten for å gi en økt interaktivitet med enkelte BD-plater.
 • Forbedret avspilling av BD-ROM

Gjeldende modeller:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Velg metoden du ønsker å bruke for å oppdatere Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spilleren:


 • Network Update (Nettverksoppdatering):
  • En nettverksoppgradering er en enkel, så vi anbefaler at du bruker denne metoden.
  • Du må koble Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spilleren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.

Klikk for å se instruksjonene

Klikk for å se instruksjonene

Network Update (Nettverksoppdatering):

bdp
 • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Dette verktøyet er bare for Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • For å kunne bruke denne oppgraderingsmetoden, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
 • For å kunne utføre denne fastvareoppgraderingen, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.
 • Fastvareoppgraderingen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen.

Instruksjoner:

 • Før du begynner:
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System er tilkoblet er valgt.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Hvis det er en plate i spilleren, må du ta ut denne.
 • Utfør oppgraderingen:
 1. På xross media bar™-menyen må du bruke piltastene på fjernkontrollen for å velge "Setup" - "Network Update" (Oppsett - Nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.
 2. Meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) vises på TV-apparatet.
 3. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 4. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises på TV-apparatet.
 5. Under nedlastingen vises meldingen "*/9" på TV-apparatet og på spillerens frontpanel.

  Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer nedlastingsprosessen.
 6. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og "UPDATING" vises på spillerens frontpanel.
 7. Mens oppgraderingen installeres, vises meldingen "UPDATING" på spillerens frontpanel.
 8. Fastvareoppgraderingen er ferdig når du ser "COMPLETE" på spillerens frontpanel.

  ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ikke svarer eller krever reparasjon.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System vil slå seg av automatisk.
 10. Slå på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Sjekk den aktuelle fastvareversjonen for å bekrefte at oppgradering er vellykket installert.

  Merk: Hvis de tre siste sifrene er 011, er fastvareoppgraderingen vellykket.

Mulige problemer relatert til en nettverksoppdatering

"UPDATE" (Oppdatering) og "INCOMPLETE" (ikke fullført) vises om hverandre på skjermen.

 1. Trett ut støpslet, og sett det deretter inn igjen.
 2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony .


Når du kjører en nettverksoppgradering viser TV-skjermen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes), og du kan ikke oppgradere fastvaren.

Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til hjemmekinoanlegget er korrekte.

 1. Kontroller om nettverkskabelen (LAN) er satt inn i kontakten.
 2. Kontroller nettverksinnstillingene, og se om BD/DVD hjemmekinoanlegget har fått tildelt en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
 3. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.


Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

Slå på anlegget igjen. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.Når Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget blir slått på etter en oppgradering, vises meldingen "WELCOME" (Velkommen) konstant på frontpanelet.

Ta kontakt med Sony.Fastvareoppgraderingen (Ikke nedlastingen) fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

 1. Trekk strømkontakten (strømledning) ut fra veggkontakten (strømnettet), og sett den deretter inn etter flere minutter.
 2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Sony .


Systemet avgir ikke 3D-signal etter 3D-oppgradering selv om systemet er koblet til 3D-kompatibel TV.


Koble den 3D-kompatible TV-en til en HDMI-tilkobling.
Gjør følgende:

 1. Trykk ""HOME"".
  Menyen home (hjem) vises på fjernsynsskjermen.
 2. Trykk for å velge "Setup" (Oppsett).
 3. Trykk for å velge "Screen Settings" (Skjerminnstillinger, trykk deretter Enter.
 4. Trykk for å velge "Output Video Format" (Utgangsvideoformat), trykk deretter Enter.
 5. Trykk for å velge "HDMI", trykk deretter Enter.
 6. Velg "Auto" (Automatisk), og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Opprette en oppgraderingsplate som skal settes inn i Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-spilleren

Hvis du har greid å oppgradere Blu-ray-systemet ved hjelp av prosedyren "Network Update" (Nettverksoppdatering), trenger du ikke å gå igjennom denne prosedyren.

Gjeldende modeller:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Hvis ikke dette er BD-systemet ditt, velg klikk her for å velge riktig modell.

Advarsel:

 • Dette verktøyet er kun beregnet på bruk sammen med Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • Følg oppgraderingsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppgraderingsprosessen, og føre til at systemet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av systemet eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvareoppgraderingen, kan det føre til at systemet ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ditt Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg vil bli tilbakestilt til fabrikkoppsettet. Når du er ferdig med å installere oppgraderingen, må du konfigurere systemet på nytt.
 • Bruk en ny CD-R-plate til å brenne ut fastvareoppgraderingen. Det er mulig at systemet ikke greier å lese en skitten plate, eller en plate med riper.
 • Anbefalte operativsystemer for datamaskinen som skal laste ned fastvareoppgraderingen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7 er anbefalt.
 • Du trenger en datamaskin med en CD-brenner.

Kontroller hjemmekinoanleggets fastvareversjon:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som BDV-E300/E800W/E801/Z7 er tilkoblet er valgt.
 • Slå på hjemmekinoanlegget BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Hvis hjemmekinoanlegget starter avspillingen av en plate, må du trykke "STOP" (Stopp), og deretter vente til den blå Sony Blu-ray Disc™-skjermen vises på TV-apparatet før du fortsetter.
 • På "xross media bar™" (XMB™) må du bruke piltastene på fjernkontrollen til å utheve "Setup" (Oppsett) > "System Settings" (Systeminnstillinger), og deretter trykke ENTER.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å utheve "System Information" (Systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Fastvareversjonen som er installert på BDV-E300/E800W/E801/Z7 vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Hvis versjonsnummeret er 011 eller høyere, er det ikke nødvendig å installere denne oppdateringen.

Nedlastingsprosedyre:

 1. Last ned filen UPDATA_13x011.ZIP til en mappe på datamaskinen din (Merk deg plasseringen).
 2. Gå til mappen der du lastet ned filen, og kontroller at størrelsen til UPDATA_13x011.ZIP er 48,165,706 byte.
 3. Høyreklikk på UPDATA_13x011.ZIP, og velg "Properties" (Egenskaper).
 4. På skjermen " UPDATA_13x011.ZIP Properties" (Egenskaper for ...) må du kontrollere at punktet "Size:" (Størrelse) er "45.9 MB (48,165,706 byte)". 5. Pakk ut filen UPDATA_13x011.ZIP og legg den der du ønsker.
 6. De utpakkede filene får navnet "BD13-VUD.BIN" og "SONY_VUP.ID"
 7. For å lage fastvarens oppgraderingsplate, skriver du de pakkede filene ("BD13-VUD.BIN" og "SONY_VUP.ID") til rota på en CD-R. (ikke bruk ISO9660-format hvis du bruker en skriveprogramvare).

Viktige merknader:

 • Når du bruker et program for brenning av DVD-/CD-plater må du velge formatet UDF.
 • Kontroller at platen blir sluttbehandlet.
 • Kontroller at brenningen ble gjennomført uten eventuelle feil. Hvis du er i tvil, bør du brenne en ny plate.
 • Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til en feil oppgraderingsplate.
 • Du må ikke opprette oppgraderingsplaten på andre måter enn den som er beskrevet ovenfor.

Oppgraderingsprosedyre for fastvare:

 • Advarsel:

  - Du må ikke slå av systemet, eller koble det fra strømnettet under oppgraderingen. Dette kan skade systemet, og gjøre det ubrukelig, slik at du må få den reparert.

  - Ikke trykk på noen knapper, med mindre du blir bedt om det, før oppgraderingen er fullført. Dette kan skade systemet, og gjøre det ubrukelig, slik at du må få den reparert.
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som BD/DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet er valgt.
 2. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Sett oppdateringsplaten inn i hjemmekinoanlegget, og lukk plateskuffen.
 4. Når platen er matet inn, vil du se meldingen "Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?)". 5. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 6. Oppdateringen starter, og "UPDATE" (Oppdater) vises på spillerens frontpanel.
 7. Når du oppdaterer:
  UPDATE */9 ("*" endres fra "0" til "9" for å indikere framdriften) vises på frontpanelet. 8. Fastvareoppdateringen er ferdig når du ser COMPLETE! (Fullført) på hjemmekinoanleggets frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slå av hjemmekinoanlegget før du ser denne meldingen. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at BD/DVD hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 9. Ta oppdateringsplaten ut av hjemmekinoanlegget.
 10. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 11. Kontroller fastvareversjonen:Mulige problemer relatert til en oppgradering ved hjelp av en oppgraderingsplate

"SYS ERR" eller "UPDATE NG" vises på hjemmekinoanleggets frontpanel.

 1. Trett ut støpslet, og sett det deretter inn igjen.
 2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Hvis symptomene ikke forsvinner etter nok en oppgradering, må du ta oppgraderingsplaten ut av systemet, og slette oppgraderingsfilene fra datamaskinen.
 4. Last ned oppgraderingen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppgraderingsplate. Installer deretter fastvareoppgraderingen.
 5. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, må du kontakte Sony.


"UPDATE" (oppdatering) vises ikke på frontpanelet når du setter inn oppgraderingsplaten.

Ta ut platen fra systemet, og slett oppgraderingsfilene fra datamaskinen. Last ned oppgraderingen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppgraderingsplate. Installer deretter fastvareoppgraderingen.Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

Slå på systemet igjen med oppgraderingsplaten i spilleren. Oppgraderingen skal normalt starte automatisk.Oppgraderingsfilen UPDATA_13x011.ZIP jeg lastet ned for oppgradering kan ikke pakkes ut.

Det er mulig nedlastingen har gått galt. Slett filen og last den ned på nytt.Fastvareoppgraderingen fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

 1. Trekk strømkontakten (strømledning) ut fra veggkontakten (strømnettet), og sett den deretter inn etter flere minutter.
 2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Utfør oppgraderingen av platen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Sony.