Om denne nedlastingen

Om denne oppgraderingen:

Dette verktøyet oppgraderer fastvaren i BDV-IT1000 til versjon 010, og inneholder følgende fordeler:

Forbedringer siden fastvareversjon 006:

 • Forbedrer BD-Java-kompatibiliteten for å gi en økt interaktivitet med enkelte BD-plater.
 • Forbedrer BD Live-ytelsen for å øke interaktiviteten.

Advarsel:

 • Dette verktøyet er bare for BDV-IT1000 som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
 • Følg instruksjonene for UPDATE_BDV1000_VER010.EXE nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, og føre til at hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvaren UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, kan det føre til at hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.

Filinformasjon

Filnavn

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Filstørrelse

 • -

Klargjøring

Det er to måter å oppdatere fastvaren til BDV-IT1000 på:

 • Network Update (Nettverksoppdatering):
  • En nettverksoppdatering er en enkel oppdateringsmetode, slik at vi anbefaler at du bruker denne metoden.
  • Du må koble BDV-IT1000 til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 • Opprette en oppdateringsplate som skal settes inn i ditt BDV-IT1000.
  • Bruk en ny CD-R-plate til å brenne ut fastvareoppdateringen. Det er mulig at hjemmekinoanlegget ikke greier å lese en skitten plate, eller en plate med riper.
  • Du trenger en datamaskin med en CD-brenner, og programvare for brenning.
  • Filen du laster ned vil opprette et ISO-bilde. Et ISO-bilde (.iso) er et bilde av en CD-plate med filsystemet ISO 9660.
  • De fleste programmer for brenning av CD-plater kan lese ISO-filer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpefunksjonen i brennerprogrammet ditt.
   DU MÅ IKKE BRUKE EN CD-RW-PLATE. Det anbefales at du bruker en plate av typen CD-R.

Kontroller hjemmekinoanleggets fastvareversjon:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som BDV-IT1000 er tilkoblet er valgt.
 • Slå på hjemmekinoanlegget BDV-IT1000.
 • Hvis hjemmekinoanlegget starter avspillingen av en plate, må du trykke "STOP" (Stopp), og deretter vente til den blå Sony Blu-ray Disc™-skjermen vises på TV-apparatet før du fortsetter.
 • På "xross media bar™" (XMB™) må du bruke piltastene på fjernkontrollen til å utheve "Setup" (Oppsett) > "System Settings" (Systeminnstillinger), og deretter trykke ENTER.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å utheve "System Information" (Systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge "System Information" (Systeminformasjon), og deretter trykke ENTER.
 • Fastvareversjonen som er installert på BDV-IT1000 vil stå oppført på følgende måte på TV-skjermen:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Hvis versjonsnummeret er 010 eller høyere, er det ikke nødvendig å installere denne oppdateringen.

En nettverksoppdatering er en enkel oppdateringsmetode, slik at vi anbefaler at du bruker denne metoden når du skal oppdatere fastvaren på BDV-IT1000.

Hvis du ikke kan koble BDV-IT1000 til internett, må du bruke metoden "Update Disc" (Oppdateringsplate) i avsnittet nedenfor.

 • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at BD/DVD hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 • For å kunne bruke denne oppdateringsmetoden, er det nødvendig å ha hjemmekinoanlegget tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
 • For å kunne utføre denne fastvareoppdateringen, er det nødvendig å ha hjemmekinoanlegget tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.

Fastvareoppdateringen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen.

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som BD/DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet er valgt.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på hjemmekinoanlegget til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 4. Hvis det er en plate i anlegget, må du ta ut denne.
 5. På xross media bar® (XMB®) må du bruke piltastene på fjernkontrollen til å utheve Setup - Network Update (Oppsett - Nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.
 6. Meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?) vises. 7. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 8. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises.
  DOWNLOAD */9 (lyser) ("*" endres fra "0" til "9" for å indikere framdriften) vises på TV-skjermen og frontpanelet. 9. Når nedlastingen er ferdig, vil oppdateringen starter, og du vil se UPDATE på hjemmekinoanleggets frontpanel.
 10. Når du oppdaterer:
  UPDATE */9 ("*" endres fra "0" til "9" for å indikere framdriften) vises på frontpanelet.
 11. Fastvareoppdateringen er ferdig når du ser COMPLETE! (Fullført) på hjemmekinoanleggets frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slå av hjemmekinoanlegget før du ser denne meldingen. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at BD/DVD hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 12. BD/DVD hjemmekinoanlegget vil slå seg av automatisk.
 13. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 14. Kontroller fastvareversjonen:Mulige problemer relatert til en nettverksoppdatering

"SYSTEM ERR" eller "UPDATE NG" vises på hjemmekinoanleggets frontpanel.

 1. Koble strømmen fra og til.
 2. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Utfør nettverksoppdateringen på nytt.
 4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony .

Når du kjører en nettverksoppdatering viser TV-skjermen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes), og du kan ikke oppdatere fastvaren.

Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til hjemmekinoanlegget er korrekte.

 1. Kontroller om nettverkskabelen (LAN) er satt inn i kontakten.
 2. Kontroller nettverksinnstillingene, og se om BD/DVD hjemmekinoanlegget har fått tildelt en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
 3. Deretter må du starte nettverksoppdateringen på nytt.

Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget igjen. Deretter må du starte nettverksoppdateringen på nytt.

Nettverksoppdateringen består av to deler. Først nedlastingen av oppdateringen, og deretter selve oppdateringen. Hvis oppdateringsprosessen fortsatt ikke er ferdig 30 minutter etter at nedlastingen var ferdig.
Ta kontakt med Sony.

Hvis du ikke kan koble BDV-IT1000 til internett, må du oppdatere ved hjelp av en CD-plate.
Hvis du har greid å oppdatere din BDV-IT1000 ved hjelp av prosedyren "Network Update" (Nettverksoppdatering) i avsnittet ovenfor, trenger du ikke å gå igjennom denne prosedyren.

 • Følg oppdateringsinstruksjonene nøye. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette avbryte oppdateringsprosessen, og føre til at hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller koble den fra strømuttaket. Hvis du mister strømmen under installeringen av fastvaren, kan det føre til at hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 • Bruk en ny CD-R-plate til å brenne ut fastvareoppdateringen. Det er mulig at hjemmekinoanlegget ikke greier å lese en skitten plate, eller en plate med riper.
 • Anbefalte operativsystemer for datamaskinen som skal laste ned fastvareoppdateringen:
  • Microsoft® Windows® 98SE eller nyere er nødvendig.
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 2000 (Servicepakke 4) er anbefalt.
 • Du trenger en datamaskin med en CD-brenner, og programvare for brenning.
 • De fleste programmer for brenning av CD-plater kan lese ISO-filer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpefunksjonen i brennerprogrammet ditt.

Nedlastingsprosedyre:

 1. Last ned filen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE til en mappe på datamaskinen din (Merk deg plasseringen).
 2. Gå til mappen der du lastet ned filen, og kontroller at størrelsen til UPDATE_BDV1000_VER010.EXE er 51 284 992 byte.
 3. Høyreklikk på UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, og velg "Properties" (Egenskaper).
 4. På skjermen "UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" (Egenskaper for ...), må du kontrollere at punktet "Size:" (Størrelse) er "49,4 MB (51 284 992 bytes)". 5. Dobbelklikk på UPDATE_BDV1000_VER010.EXE for å starte utpakkingen av fastvareoppdateringen.
 6. På dialogboksen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, må du taste inn en plassering, eller klikke "Browse..." (Bla igjennom ...) for å velge stedet du vil lagre de utpakkede dataene. Deretter må du trykke "OK". Filen UPDATE_BDV1000_VER010.ISO vil bli pakket ut på den valgte plasseringen.
 7. Bruk alternativet for brenning av bilder (Burn Image) i ditt brennerprogram for å opprette en oppdateringsplate fra filen UPDATE_BDV1000_VER010.ISO.

  Viktige merknader:
  • Kontroller at platen blir sluttbehandlet.
  • Kontroller at brenningen ble gjennomført uten eventuelle feil. Hvis du er i tvil, bør du brenne en ny plate.
  • Du kan ikke brenne oppdateringsplaten ved hjelp av et program for "packet writing" (Pakkeskriving). ("Packet writing" (Pakkeskriving) er en brenneteknologi for optiske plater som åpner for at brennbare CD-plater skal kunne brukes på en tilsvarende måte som en diskett).
  • Du må ikke opprette oppdateringsplaten på andre måter enn den som er beskrevet ovenfor.

Oppdateringsprosedyre for fastvare:

 • Du må ikke slå av hjemmekinoanlegget, eller koble det fra strømnettet under oppdateringen. Dette kan skade hjemmekinoanlegget, og gjøre det ubrukelig, slik at du må få det reparert.
 • Ikke trykk på noen knapper, med mindre du blir bedt om det, før oppdateringen er fullført. Dette kan skade hjemmekinoanlegget, og gjøre det ubrukelig, slik at du må få det reparert.
 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som BD/DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet er valgt.
 2. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Sett oppdateringsplaten inn i hjemmekinoanlegget, og lukk plateskuffen.
 4. Når platen er matet inn, vil du se meldingen "Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering?). 5. Velg OK, og trykk deretter ENTER.
 6. Oppdateringen starter, og "UPDATE" (Oppdater) vises på spillerens frontpanel.
 7. Når du oppdaterer:
  UPDATE */9 ("*" endres fra "0" til "9" for å indikere framdriften) vises på frontpanelet. 8. Fastvareoppdateringen er ferdig når du ser COMPLETE! (Fullført) på hjemmekinoanleggets frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slå av hjemmekinoanlegget før du ser denne meldingen. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at BD/DVD hjemmekinoanlegget ikke svarer eller krever reparasjon.
 9. Ta oppdateringsplaten ut av hjemmekinoanlegget.
 10. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 11. Kontroller fastvareversjonen:Mulige problemer relatert til en oppdatering ved hjelp av en oppdateringsplate

"SYS ERR" eller "UPDATE NG" vises på hjemmekinoanleggets frontpanel.

 1. Koble strømmen fra og til.
 2. Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Følg instruksjonene for oppdatering ved hjelp av en plate igjen.
 4. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, må du kontakte Sony.

"UPDATE" vises ikke på frontpanelet når du setter inn oppdateringsplaten.

Ta ut platen fra hjemmekinoanlegget, og slett oppdateringsfilene fra datamaskinen. Last ned oppdateringen på nytt, og følg prosedyren ovenfor for å opprette en ny oppdateringsplate. Installer deretter fastvareoppdateringen.

Hvordan kan jeg kontrollere at en oppdateringsplate ble brent
Når du har brent platen, kan du kontrollere at navnet på denne platen er "BV10-00010" på datamaskinen.

Strømmen ble koblet ned under oppdatering.
Slå på BD/DVD hjemmekinoanlegget igjen, og følg deretter instruksjonene for oppdatering ved hjelp av en plate.

Når jeg dobbelklikker på UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, som jeg lastet ned fra internett, blir det ikke opprettet noen fil med navnet UPDATE_BDV1000_VER010.ISO, og jeg får se følgende feilmelding: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Det er mulig nedlastingen har gått galt. Slett filen og last den ned på nytt.

Fastvareoppdateringen fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.
Ta kontakt med Sony.