Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegg:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Navn: Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg fastvare til versjon M04.R.789
 • Utgivelsesdato: 02/01/2015
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer krypteringsikkerheten
 • Begrensninger: kun for bruk med Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg. Hvis versjonsnummeret er M04.R.789 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget. Kontroller at inngangen som Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget er koblet til, er valgt. Hvis spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet
 2. Trykk flere ganger på "FUNCTION" (Funksjon), helt til funksjonen "BD/DVD" vises på skjermpanelet
 3. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar™ (XBM™)
 4. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette: "Software Version M04.R.789 " - Hvis versjonsnummeret er M04.R.789 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Det er 2 enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget:

 1. Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

  • Les all informasjon nøye før du laster ned og installerer filer. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan dette føre til at spilleren ikke svarer eller krever reparasjon
  • Dette verktøyet er bare for Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land
  • For å kunne bruke denne oppgraderingsmetoden, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet en aktiv internettforbindelse.
  • For å kunne utføre denne fastvareoppgraderingen, er det nødvendig å ha spilleren tilkoblet et kompatibelt TV-apparat.
  • Fastvareoppgraderingen tar normalt mellom 15 og 30 minutter, avhengig av systemets konfigurasjon, og nettverksforbindelsen

  Instruksjoner:

  • Før du begynner:
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen(e) som Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System er tilkoblet er valgt.

  2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.

  3. Slå på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Hvis det er en plate i spilleren, må du ta ut denne.

  • Utfør oppgraderingen:
  1. På xross media bar™-menyen må du bruke piltastene på fjernkontrollen for å velge "Setup" - "Network Update" (Oppsett - Nettverksoppdatering), og deretter trykke ENTER.

  2. Meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) vises på TV-apparatet.

  3. Velg OK, og trykk deretter ENTER.

  4. Nedlastingsprosessen starter, og nedlastingsskjermen vises på TV-apparatet.

  5. Under nedlastingen vises meldingen "*/9" på TV-apparatet og på spillerens frontpanel.

   Merk: "*" skifter til "0" til "9," som indikerer nedlastingsprosessen.

  6. Når nedlastingen er fullført, starter oppgraderingen, og "UPDATING" vises på spillerens frontpanel.

  7. Mens oppgraderingen installeres, vises meldingen "UPDATING" på spillerens frontpanel.

  8. Fastvareoppgraderingen er ferdig når du ser "COMPLETE" på spillerens frontpanel.

   ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slå av spilleren før du ser denne meldingen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ikke svarer eller krever reparasjon.

  9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System vil slå seg av automatisk.

  10. Slå på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. Sjekk den aktuelle fastvareversjonen for å bekrefte at oppgradering er vellykket installert.

   Merk: Hvis de tre siste sifrene er 789, er fastvareoppgraderingen vellykket.

  Mulige problemer relatert til en nettverksoppdatering


  "UPDATE" (Oppdatering) og "INCOMPLETE" (ikke fullført) vises om hverandre på skjermen.

  1. Trett ut støpslet, og sett det deretter inn igjen
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget
  3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt
  4. Hvis dette ikke løser dette problemet, kontakt Sony

  Når du kjører en nettverksoppgradering viser TV-skjermen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes), og du kan ikke oppgradere fastvaren.

  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen. Kontroller at nettverksinnstillingene til hjemmekinoanlegget er korrekte.

  1. Kontroller om nettverkskabelen (LAN) er satt inn i kontakten.
  2. Kontroller nettverksinnstillingene, og se om BD/DVD hjemmekinoanlegget har fått tildelt en egen IP-adresse. Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server"
  3. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt

  Strømmen ble koblet ned under oppdatering.

  Slå på anlegget igjen. Deretter må du starte nettverksoppgraderingen på nytt.


  Når Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget blir slått på etter en oppgradering, vises meldingen "WELCOME" (Velkommen) konstant på frontpanelet.

  Ta kontakt med Sony.


  Fastvareoppgraderingen (Ikke nedlastingen) fullfører ikke, selv etter 30 minutter eller mer.

  1. Trekk strømkontakten (strømledning) ut fra veggkontakten (strømnettet), og sett den deretter inn etter flere minutter
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget
  3. Utfør nettverksoppgraderingen på nytt
  4. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Sony


  Systemet avgir ikke 3D-signal etter 3D-oppgradering selv om systemet er koblet til 3D-kompatibel TV.  Koble den 3D-kompatible TV-en til en HDMI-tilkobling.

  Gjør følgende:

  1. "Trykk ""HOME"".
   Menyen home (hjem) vises på fjernsynsskjermen
  2. Trykk for å velge "Setup" (Oppsett)
  3. Trykk for å velge "Screen Settings" (Skjerminnstillinger, trykk deretter Enter.
  4. Trykk for å velge "Output Video Format" (Utgangsvideoformat), trykk deretter Enter
  5. Trykk for å velge "HDMI", trykk deretter Enter.
  6. Velg "Auto" (Automatisk), og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Filinformasjon

Filnavn

 • UPDATA_M04R789.ZIP