Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Utgivelsesdato: 02/01/2015
 • Navn: Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg fastvare til versjon M07.R.0631
 • Gjeldende modeller: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer krypteringsikkerheten
 • Begrensninger: kun for bruk med Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Klargjøring

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg. Hvis versjonsnummeret er M07.R.0631 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget. Kontroller at inngangen som Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget er koblet til, er valgt. Hvis spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Trykk flere ganger på "FUNCTION" (Funksjon), helt til funksjonen "BD/DVD" vises på skjermpanelet.
 3. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar™ (XBM™).
 4. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen.
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER.
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette: "Software Version M07.R.0631 " - Hvis versjonsnummeret er M07.R.0631 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Det er 2 enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget:

Måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget
Det du trengerHvorfor benytte denne metoden?
Internett / nettverk
***ANBEFALT***

 • En Ethernet-kabel for å koble Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget til internett
 • Sikre at Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget er koblet til:
  • en aktiv internettforbindelse
  • et kompatibel TV-apparat
Vi anbefaler denne metoden da den er den enkleste og raskeste måte å oppdatere fastvaren på.
Bruke en tom CD-R-plate
 • En datamaskin med en CD-brenner
 • En helt ny og tom CD-R-plate, ren og uten skraper
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble deg til internett.

Oppdatering ved hjelp av en brennbar CD-R-plate og datamaskinen din

Vi anbefaler at du bruker internett til å oppdatere hvis du kan. Hvis ikke kan du bruke denne metoden isteden. Du må laste ned oppdateringen på datamaskinen din, brenne den ut på en tom plate og sette denne inn i Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget ditt.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Windows® Vista®, eller Windows® 7.

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget.
 • Ikke så av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen din:

 1. Les og gå med på betingelsene og vilkårene
 2. Last ned filen UPDATA_M07R0631.ZIP til datamaskinen din, og husk hvilken mappe du legger den i.
 3. Finn filen på datamaskinen din, høyreklikk på den og velg Properties (egenskaper). Kontroller at filstørrelsen er 70,8 MB (74,277,177 byte).

  Filegenskaper

Opprett platen:

 1. Pakk ut filen på datamaskinen din. Filene som pakkes ut heter MSB07-FW.BIN og MSB07-FW.ID
 2. Skriv disse filene (MSB07-FW.BIN og MSB07-FW.ID) til en tom CD-R-plate. Bruker du et program for CD.brenning? Velg det universelle UDF-formatet (UDF).
  Hvis du bruker ISO9660-formatet kan det føre til at det lages feil type oppdateringsplate.

Overfør oppdateringen til spilleren din

Først må du gjøre utstyret klar, så kan du overføre oppdateringen til spilleren.

Gjøre utstyret klart:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde).
 2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
 3. Trykk flere ganger på "FUNCTION" (FUNKSJON) til funksjonen "BD/DVD" vises på spillerens frontpanel.- Du kan kun foreta oppgraderingen når funksjonen "BD/DVD" er valgt. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar™ (XBM™).
 4. Velg "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) med fjernkontrollen - forsikre deg at "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) står på "Off" (av), ellers er det ikke sikkert at fastvareoppgraderingen lykkes.
 5. Sett oppdateringsplaten inn i spilleren, og lukk plateskuffen.

Overfør oppdateringen:

 1. Når platen er matet inn, vil du se meldingen "Perform version update?" (Utfør versjonsoppdatering?) på TV-apparatet.
 2. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 3. Oppdateringen starter.
 4. Under oppdateringen vises meldingen UPDATING (oppdaterer) på spillerens frontpanel.
 5. Når meldingen COMPLETE (fullført) vises på spillerens frontpanel, er oppdateringen fullført. Spilleren slås av automatisk.- Ikke bruk eller slå av systemet før oppdateringen er ferdig.
 6. Slå på systemet igjen.
 7. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M07.R.0631, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget når du bruker en datamaskin og en plate.

 • "UPDATE" (Oppdatering) og "ERROR" (Feil) vises om hverandre på skjermen.
  1. Slå av systemet, og koble det fra strømnettet.
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
  3. Ta ut platen.
  4. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

 • Meldingen "UPDATING" (oppdaterer) vises ikke på frontpanelet når du setter inn oppdateringsplaten.
  Slå på systemet igjen med oppgraderingsplaten i spilleren. Oppgraderingen skal normalt starte automatisk.
 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå på spilleren igjen med oppdateringsplaten i spilleren. Oppdateringen skal normalt starte automatisk.

 • Oppgraderingsfilen UPDATA_M07R0631.ZIP , som jeg lastet ned fra oppgraderingssiden kan ikke pakkes ut.
  Var nedlastingen vellykket? Slett filen og last den ned på nytt.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
  3. Prøv prosedyren for oppdatering fra platen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste oppdateringsmetoden. Det tar normalt mellom 15-30 minutter. Først må du sette opp utstyret før du laster ned oppdateringen via internett til Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget.

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget.
 • Ikke så av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Sett opp utstyret:

 • Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde).
 • Koble LAN-kontakten (Nettverk) på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 • Slå på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget - hvis det ligger en plate i spilleren, må du ta den ut.
 • Trykk flere ganger på "FUNCTION" (FUNKSJON) til funksjonen "BD/DVD" vises på spillerens frontpanel.- Du kan kun foreta oppgraderingen når funksjonen "BD/DVD" er valgt
 • På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> System Settings (systeminnstillinger) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
 • Velg "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) med fjernkontrollen - forsikre deg at "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) står på "Off" (av), ellers er det ikke sikkert at fastvareoppgraderingen lykkes.

Hent ned oppdateringen:

 • På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> Network Update (nettverksoppdatering) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
 • Meldingen Perform version update? (utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet.
 • Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 • Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet.
 • Under nedlastingen vil du se meldingen DL */9på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen.
 • Når nedlastingen er ferdig starter oppdateringen.
 • Under oppdateringen vises meldingen UPDATING (oppdaterer) på spillerens frontpanel.
 • Når meldingen COMPLETE (fullført) vises på spillerens frontpanel, er oppdateringen fullført. Spilleren slås av automatisk.- Ikke bruk eller slå av systemet før oppdateringen er ferdig.
 • Slå på systemet igjen.
 • Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M07.R.0631, er fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget når du bruker internett.

 • "UPDATE" (Oppdatering) og "ERROR" (Feil) vises om hverandre på skjermen.
  1. Slå av systemet, og koble det fra strømnettet.
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
  3. Prøv oppdateringen igjen. Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice

 • Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes) vises på TV-skjermen.
  Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.
  1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
  2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server").
  3. Prøv oppdateringen igjen.

 • Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
  Slå av spilleren og prøv oppdateringen igjen.

 • Oppdateringen har holdt på i over 30 minutter og har ikke gjort seg ferdig ennå.
  1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
  2. Slå på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget.
  3. Prøv oppdateringen igjen.
   Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice