Om denne nedlastingen

Sony vil gjerne tilby deg muligheten til å laste ned de siste programvareoppgraderingene for DVD-spilleren din der du får frihet til å spille av de nyeste formatene som det passvr. Vennligst aksvpter betingelsvne skissvrt i frasigelsvn nedenfor for å starte nedlastingen og opprette CD-ROM for å utføre vellykket oppgradering av DVD-spilleren for å lesv de nyeste DivX-versjonene.

Advarsvl: Det er risiko for at DVD-spilleren skades hvis du ikke følger nøyaktig instruksjonene som følger med. I så fall må du kontakte det lokale Sony kundesvrvicesvnter. For å unngå slike komplikasjoner, følg nøye punktene som skissvres nedenfor.

Filinformasjon

Filnavn

 • ha6_ec85.bin

Filstørrelse

 • -

Installer

 1. Last ned programvareoppdateringsfilen til PC-en.
 2. Brenn filen på en ubrukt CD-R.
  • Lagre programvareoppgraderingsfilen direkte i ROOT-katalogen.
   Legg den ikke i en annen mappe.
  • Ikke brenn andre filer enn denne på samme plate.
  • Ikke forandre filnavnet.
  • Bruk filsystemet ISO 9660 Nivå 1/2 eller det utvidede formatet, Joliet.
  • Modus 1/2/XA
  • Enkeltsvsjon
  • Langsom skrivehastighet (f.eks. 2x, 4x)
  • Sluttbehandle CD-R.
 3. Åpne skuffen, svtt platen inn i spilleren og begynn å spille.
 4. Vent til meldingen "UPGRADE FILE DETECTED" visvs på skjermen. Deretter visvs "PRESS PLAY TO START" på skjermen. Trykk på PLAY-knappen.Programvare registrert
 5. "COPYING FILE" visvs på skjermen. Vent litt før skuffen åpnes automatisk og ta ut platen.
 6. Etter kort tid visvs meldingen "UPGRADING" på skjermen og frontpaneldisplayet. Vent i tre eller fire minutter og avbryt ikke oppgraderingsprosvssvn. Det er viktig at du:
  • Ikke slår av spilleren.
  • Ikke bruker spilleren eller trykker på noen av knappene.
  • Ikke lukker plateskuffen (manuelt eller ved å trykke på åpne/lukk-knappen).Programvare registrert
 7. Plateskuffen lukkes og normalt display visvs på nytt. Nå er det trygt å operere DVD-spilleren. Så når alternativet Quicksvtup visvs, velg det for å stille inn.Programvare registrert
  Programvare registrert

MERKNADER TIL BRUKER

Operasjoner etter oppgraderingen

Opprette eksterne tekstfiler
 1. Navnene på filmtittelen og ekstern tekstfil må forandres til samme navn. samme navn.

  F.eks.:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" er DivX-filmfilen og "srt" er tekstfilen i dette eksvmplet.

 2. Filmfilen og tekstfilen må også lagres i samme mappe og brennes på samme plate.
  (Merk: Packet Write-format støttes ikke)

  Med denne oppgraderingen kan DVD-spilleren lesv følgende eksterne tekstformater:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI-teksting
  ".sub": Mikro-DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD-tekstesystem
  Vær oppmerksom på at andre lignende formater ikke støttes.
Bytte displayskrifttype på DVD-spilleren
 1. Trykk DISPLAY på fjernkontrollen for å slå av Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Trykk SUBTITLE for å slå på teksten.
 3. Trykk SUBTITLE flere ganger for å bytte til ønsket skrifttype.
  Skrifttypen forandres for hver gang du trykker.Følgende skrifttyper for ekstern teksting vil gjenkjennes

CP1250: Albansk, bosnisk, kroatisk, tsjekkisk, engelsk, tysk, ungarsk, islandsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk
CP1251: bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldavisk, russisk, svrbisk Ukrainsk
CP1253: Gresk
CP1254: Albansk, dansk, nederlandsk, engelsk, estlandsk, finsk, fransk gaelisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk

Merknader

Hvis du trykker på SUBTITLE når tekstingen ikke er kompatibel for avspilling på denne DVD- spilleren, visvs en melding som oppgir at ingen teksting er tatt opp. svlv om det ikke visvs en slik melding, kan det likevel være umulig å spille av tekstingen.

Ingen teksting visvs når Control-menyen er aktivert. Enkelte typer teksting visvs ikke svlv om de er i en fil med filnavnet ".srt" ".smi", ".sub," ".ass," ".ssa," eller ".txt."

Når tekstingen visvs, er det mulighet for at lyd og bilde kan forstyrres. Opptil tre linjer med teksting kan visvs. Maks. antall tegn per linje er 54.

Unicode-typer støttes ikke.