Om denne nedlastingen

Denne gratis dedikerte avspilleren kan spille av følgende filtyper:

 • MSV-fil (Memory Stick Voice-fil/filtype: *.msv)

  MSV-filer er et filformat for lyder som benyttes ved opptak på Memory Stick IC-opptakeren ICD-MS1.
 • ICS-fil (Lydfil for Sony IC-opptakerfile/filtype: *.ics) ICS-formatet er et originalt Sony-format for lydfiler, og benyttes i opptak av meldinger på IC-opptakeren ICD-R100.

For å sikre at ingen andre programmer påvirker installeringen, bør du lagre alt du holder på med og lukke andre programmer. Oppgavelinjen må være tom for andre programmer før du fortsetter.

Datamaskinen og systemprogrammet må oppfylle følgende minimumskrav:

 • IBM PC/AT eller kompatibel (Du kan ikke bruke dette med en Macintosh).
 • PC: IBM PC/AT og kompatible
 • CPU: 200 MHz Pentium® prosessor eller høyere
 • RAM: 16MB eller mer
 • Ledig harddiskplass: 10MB eller mer avhengig av størrelsen på, og antallet lydfiler du vil lagre.
 • Lydkort: Sound Blaster 16-kompatibelt
 • OS: Microsoft Windows® NT Workstation 4.0 (med Servicepakke 6a eller nyere)

Installer

 • Lukk alle programmer.
 • Opprett en ny mappe på harddisken din for den nedlastede filen, og kall den DVP.
 • Klikk Download (Last ned) etter at du har lest ansvarsfraskrivelsen nedenfor, og nedlastingen vil starte automatisk.
 • Last ned filen (DVPlayerNT_E.exe - 3 042 Kb) til mappen du nettopp opprettet.

Installeringsprosedyre:

 1. Bla deg fram til plasseringen du lastet ned filen DVPlayerNT_E.exe, og dobbelklikk på den.
 2. På skjermen Welcome! (Velkommen) må du klikke Next (Neste).
 3. På skjermen Select Destination Directory (Velg målmappe) må du bekrefte at mappen som vises er der du vil installere Digital Voice Player versjon 1.2 - Hvis du ønsker å installere programmet i en annen mappe, må du klikke Browse (Bla igjennom) for å angi mappen.
 4. Klikk Next (Neste) for å fortsette
 5. På skjermen Ready to Install! (Klar til installering!) må du klikke Next (Neste) for å starte installeringen.
 6. På skjermen Installation Complete (Installering fullført) må du klikke Finish (Fullfør).
 7. Start datamaskinen på nytt - Etter at datamaskinen er startet opp igjen er installeringen fullført.

Filinformasjon

Filnavn

 • DVPlayNT_E.exe

Filstørrelse

 • 3 Mb