Om denne nedlastingen

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony tilbyr en fastvareoppdatering for det digitale stillbildekamera "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Utgivelsesdato: 23/08/2012
 • Navn:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Gjeldende modeller:DSC-HX20V med følgende serienummer:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Merk: Det kan være tilfeller hvor oppdateringen ikke er tilgjengelig selv om serienummeret er inkludert i listen over.
 • Fordeler og forbedringer: Denne oppdateringen løser problemet når retningsvisningen på skjermen og retningsdataen som ble tatt opp mens bildet ble tatt er flyttet med 90 grader i forhold til den faktiske retningen.

Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • Intel CPU
  • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
  • RAM: 512MB eller mer
  Merk:Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-BG1 (følger med)
 • Micro USB-kabel (følger med)

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Installer


Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BG1.
 • For å slå av "USB strømforsyningen", velg [MENU] (meny)--> [Settings] (innstillinger) > [Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [USB Power Supply] (USB strømforsyning) på kamerat og sett til [Off]. (av)
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Etter at oppdateringen er fullført vil det gå tilbake til fabrikkoppsettet. (Bildedataen på internminnet vil imidlertid ikke bli slettet.)

Trinn 1: Last ned fastvareoppdateringsprogrammet

 1. Last ned oppdateringsprogramfilen med navnet [Update_DSCHX20VV101.dmg]. (Oppdater_DSCHX20VV101.dmg)
 2. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen med navnet [Update_DSCHX20VV101.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_DSCHX20VV101] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater] (Fastvareoppdatering)-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
 6. Fastvareoppdateringen starter. (figur 1)

  Figur 1


 7. I henhold til fastvareoppdateringsprogramvinduet, velg [MENU] (Meny)--> [Settings] (Innstillinger)-->[Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [USB Connect Setting] (USB-tilkoblingsinnstillinger) på kameraet, og sjekk om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt.
  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage]. (Figur 2) (Masselagring). (Figur 2)

  Figur 2


 8. Før du fortsetter med følgende trinn, ta ut minnekortet fra kameraet hvis du ikke allerede har gjort det.
 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 10. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 3 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 4 vises på LCD-skjermen på kameraet.
  Merk: Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.

  Figur 3


  Figur 4

 11. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 3 og 4, klikker du Next. (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen.(Figur 5)
 12. Etter at du har kontrollert at [Current version] (Gjeldende versjon) er [Ver.1.00], (Versjon 1.00) må du klikke Next (neste).
  VIKTIG: Hvis gjeldende versjon er [Ver.1.04], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.

  Figur 5


 13. Skjermen vist i figur 6 vises.

  Figur 6
 14. Trykk midt på [Control wheel] (Styrehjulet) for å tilbakestille kameraet.
  Merk:Skjermen slår seg av når midten av [Control wheel] (styrehjulet) blir trykket ned. Fortsett til neste trinn. (Figur 7)

  Figur 7


 15. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 8).

  Figur 8


 16. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 9 vises. Følg instruksjonene.
 17. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 5 minutter).
  Merk: Merk: Slå ikke av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 9


 18. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 10. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 10


 19. Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
 20. Gjennomfør grunnoppsettet (språk, dato og tid, osv.).

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.01.

 • Velg [MENU] (Meny)--> [Settings] (Innstillinger)--> [Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [Version] (Versjon) på kameraet.
 • Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Filstørrelse

 • 80.1 Mb