Om denne nedlastingen

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony tilbyr en fastvareoppdatering for det digitale stillbildekamera "Cyber-Short" DSC-HX20V.

 • Utgivelsesdato: 23/08/2012
 • Navn:Update_DSCHX20VV101.exe
 • Gjeldende modeller:DSC-HX20V med følgende serienummer:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Merk: Det kan være tilfeller hvor oppdateringen ikke er tilgjengelig selv om serienummeret er inkludert i listen over.
 • Fordeler og forbedringer: Denne oppdateringen løser problemet når retningsvisningen på skjermen og retningsdataen som ble tatt opp mens bildet ble tatt er flyttet med 90 grader i forhold til den faktiske retningen.

Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
  • RAM: 512MB eller mer
  Merk:Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Fullt oppladet oppladbar batteripakke NP-BG1 (følger med)
 • Micro USB-kabel (følger med)

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Installer


Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BG1.
 • For å slå av "USB strømforsyningen", velg [MENU] (meny)--> [Settings] (innstillinger) > [Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [USB Power Supply] (USB strømforsyning) på kamerat og sett til [Hoff]. (av)
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Etter at oppdateringen er fullført vil det gå tilbake til fabrikkoppsettet. (Bildedataen på internminnet vil imidlertid ikke bli slettet.)

Trinn 1: Last ned fastvareoppdateringsprogrammet

 1. Last ned oppdateringsprogramfilen med navnet [Update_DSCHX20VV101.exe]. (Oppdater_DSCHX20VV101.exe)
 2. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_DSCHX20VV101.exe] (Oppdater_DSCHX20VV101.exe) som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.

  Figur 1


 3. I henhold til anvisningene i fastvareoppdateringsvinduet, velg [MENU] (Meny)--> [Settings] (Innstillinger)--> [Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [USB Connect Setting] (USB tilkoblingsinnstillinger) på kamerat, og sjekk om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt.
  Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring). (Figur 2)

  Figur 2
 4. Før du fortsetter med følgende trinn, ta ut minnekortet fra kameraet hvis du ikke allerede har gjort det.
 5. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på kameraets LCD-skjerm.
 6. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 7. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 3 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 4 vises på LCD-skjermen på kameraet.
  Merk: Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.

  Figur 3


  Figur 4


 8. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 3 og 4, , klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 5)
 9. Etter at du har kontrollert at [Current version] (Gjeldende versjon) er [Vær.1.00], må du klikke Next (neste).
  Viktig:Hvis den gjeldende versjonen er [Ver.1.01], er oppdateringen ikke nødvendig. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish. (Fullfør) Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.

  Figur 5


 10. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 6 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.

  Figur 6


 11. Trykk midt på [Control wheel] (Styrehjulet) for å tilbakestille kameraet.
  Merk: Skjermen slår seg av når midten av [Control wheel] (styrehjulet) blir trykket ned. Fortsett til neste trinn. (figur 7)

  Figur 7


 12. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 8).

  Figur 8


 13. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 9 vises. Følg instruksjonene.
 14. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 5 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 9


 15. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 10. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 10


 16. Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
 17. Gjennomfør grunnoppsettet (språk, dato og tid, osv.).

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Vær.1.01.

 • Velg [MENU] (Meny)--> [Settings] (Innstillinger)--> [Main Settings] (Hovedinnstillinger)--> [Version] (Versjon) på kameraet.
 • Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Filstørrelse

 • 64.76 Mb