Om denne nedlastingen

Om denne oppdateringen (26/07/2011):

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony bryr seg alltid om kvalitet og kundetilfredshet, og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for DSC-HX5V-kameraet. Se avsnittet om nedlasting og installasjon på denne siden som beskriver hvordan du laster ned og installerer fastvareoppdateringen.

Viktig:

Hvis du har spørsmål om oppdateringen av fastvare, kontakter du SonyBekreft serienummeret til kameraet ditt

Hvis serienummeret ligger i følgende serienummerområde, må fastvaren oppdateres:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Sørg for at kameraet er slått av.
 2. Trykk knappen Play Back (avspilling) på kameraet samtidig som du trykker zoom-tasten mot T-siden.
 3. Trykk Menu (meny)-tasten på kameraet.
 4. Velg Setup (oppsett) på kameraet.
 5. Liste over Main Setting (hovedinnstillinger) på kameraet. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Gjeldende modeller

 • DSC-HX5V med fastvare Ver.01.

  Hvis serienummeret ligger i følgende serienummerområde, må fastvaren oppdateres:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Forbedringer

 • Denne fastvareoppdateringen løser problemer som kan oppstå under bestemte forhold. Klokkeinnstillingen på DSC-HX5V kan bli tilbakestilt når GPS-datoen mottas.

Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • CPU: Intel®-prosessor
  • Plass på harddisken: 200 MB eller mer
  • RAM: 256 MB eller mer
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BG1 eller NP-FG1
   eller
   Vekselstrømadapter AC-LS5A (solgt separat) og kabel VMC-MD2 (solgt separat)

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-LS5A (selges separat) og kabel VMC-MD2 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet. (ved bruk av batteripakke).

Installer

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BG1 eller NP-FG1 eller strømadapteren AC-LS5A (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.

Trinn 1: last ned fastvareoppgraderingen

 1. Sørg for at du er logget på med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen trykker du på [Download]-knappen i bunnen av siden.
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCHX5V2.dmg] (27 MB (28 341 940 bytes)) vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: oppgrader fastvaren på kameraet

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på filen [Update_DSCHX5V2.dmg] du lastet ned. Ikke koble til kameraet på dette tidspunktet.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_DSCHX5V2] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For å laste ned kjerneforlengelse ber en melding deg om at programmet får gjøre endringer. Legg inn passord med administrative rettigheter. 6. Oppdateringen starter. 7. I henhold til instruksjonene i oppdateringsvinduet trykker du på knappen Menu , velg Settings --> Main Settings --> USB Connect på kameraet og sjekk om Mass Storage er valgt.
  Hvis en annen modus enn Mass Storage velges, må du velge Mass Storage. 8. Koble kameraet til datamaskinen med vedlagte USB-kabel.
  Merk: Når kameraet kobles til datamaskinen, slås kameraets LCD-skjerm av. Fortsett til neste trinn.
 9. Etter bekreftelse klikker du på Next i oppdateringsvinduet. Figur 1 vises i oppdateringsvinduet og figur 2 vises på kameraets LCD-skjerm.
  Merk: Nå må du ikke slå av kameraet før oppdateringene er fullført.

  Figur 1


  Figur 2


 10. Klikk på Next etter at skjermbildene på Figurne 1 og 2 er bekreftet. Aktuell versjon og versjonen etter oppdateringen vises på nedre, venstre del av skjermbildet. (Figur 3)
 11. Etter bekreftelse om at [Aktuell versjon] er [Ver.1], klikk Next.

  Hvis [Aktuell versjon] er [Ver.2], er det ikke behov for noen oppgradering. Klikk Finish (Fullfør). Dra og slipp ikonet for minnekort eller stasjon til “Trash”-ikonet for å stanse USB-tilkoblingen på en sikker måte. Koble deretter fra USB-kabelen.

  Figur 3


 12. Skjermbildet på figur 4 vises.

  I henhold til instruksene skal USB-tilkoblingen kobles fra ved å dra og slippe ikonet for minnekort eller stasjon til “Trash”-ikonet. USB-kabelen må fortsatt være tilkoblet når du gjør dette.

  Figur 4


 13. Trykk på midten av kontrollknappen for å utføre tilbakestillingen av kameraet.


  Merk: Skjermbildet slås av når du trykker på knappen. Fortsett til neste trinn.

 14. Etter tilbakestillingen bekreftes ny tilkobling av kameraet og skjermbildet på figur 5 vises.
 15. Klikk på Run for å starte oppgraderingen. Fremdriftsstolpen vises under oppgraderingen.
  Merk: Slå aldri av kameraet og koble ikke fra USB-kabelen under oppgraderingen.

  Figur 5


 16. Når oppgraderingen er fullført vil skjermbildet på figur 6 vises. Klikk på Finish og koble fra USB-kabelen.

  Figur 6


 17. Slå av kameraet, fjern batteripakken og/eller AC-adapteren, sett inn batteriet på nytt eller koble til AC-adapteren og start kameraet.

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.02.

 1. Sørg for at kameraet er slått av.
 2. Trykk knappen Play Back (avspilling) på kameraet samtidig som du trykker zoom-tasten mot T-siden.
 3. Trykk Menu (meny)-tasten på kameraet.
 4. Velg Setup (oppsett) på kameraet.
 5. Liste over Main Settings (hovedinnstillinger) på kameraet. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Filstørrelse

 • -