Gjeldende modeller

 • DSC-HX5V med fastvare Ver.01.

  Hvis serienummeret ligger i følgende serienummerområde, må fastvaren oppdateres:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Om denne nedlastingen

Om denne oppdateringen (27/08/2010):

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony bryr seg alltid om kvalitet og kundetilfredshet, og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for DSC-HX5V-kameraet. Se avsnittet om nedlasting og installasjon på denne siden som beskriver hvordan du laster ned og installerer fastvareoppdateringen.

Viktig:

Hvis du har spørsmål om oppdateringen av fastvare, kontakter du SonyBekreft serienummeret til kameraet ditt

Hvis serienummeret ligger i følgende serienummerområde, må fastvaren oppdateres:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Bekreft fastvareversjonen til kameraet ditt

Følg instruksjonene under for å sjekke hvilken fastvareversjon kameraet ditt har.
Hvis fastvareversjonen er Ver.02 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Sørg for at kameraet er slått av.
 2. Trykk knappen Play Back (avspilling) på kameraet samtidig som du trykker zoom-tasten mot T-siden.
 3. Trykk Menu (meny)-tasten på kameraet.
 4. Velg Setup (oppsett) på kameraet.
 5. Liste over Main Setting (hovedinnstillinger) på kameraet. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Forbedringer

 • Denne fastvareoppdateringen løser problemer som kan oppstå under bestemte forhold. Klokkeinnstillingen på DSC-HX5V kan bli tilbakestilt når GPS-datoen mottas.

Systemkrav

 • Datamaskin-maskinvare
  • Plass på harddisken: 200MB eller mer
  • RAM: 512MB eller mer
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BG1 eller NP-FG1
   eller
   Vekselstrømadapter AC-LS5A (solgt separat) og kabel VMC-MD2 (solgt separat)

   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-LS5A (selges separat) og kabel VMC-MD2 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet. (ved bruk av batteripakke).

Installer

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BG1 eller NP-FG1 eller strømadapteren AC-LS5A (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.

Trinn 1: last ned fastvareoppgraderingen

 1. Sørg for at du er logget på med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Accept] (Godta).
 3. Nedlastingen av filen [DSCHX5V2.exe] (27,4 MB (28.792.192 bytes)) starter.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Trinn 2: oppgrader fastvaren på kameraet

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [DSCHX5V2.exe] du lastet ned for å starte Firmware Upgrader (fastvareoppgraderingsprogrammet).


  Vinduet Firmware Upgrader (Fastvareoppgradering) vises.

 3. I henhold til instruksjonene i vinduet Firmware Upgrader velger du Menu (Meny) --> Setup (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 4. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, slår LCD-skjermen på kameraet seg av. Fortsett til neste trinn.
 5. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 6. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i Firmware Upgrader (Fastvareoppgradering)-vinduet. Figur 1 vises i Firmware Upgrader (Fastvareoppgradering)-vinduet, og figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet.
  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppgraderingen er fullført.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppgraderingen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 8. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figur 3, klikker du Next (Neste).

  Hvis skjermen i figur 4 vises, er det ikke nødvendig å oppgradere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

  Figur 3


  Figur 4


 9. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 5 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.

  Figur 5


 10. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.


  Merk: Skjermen slår seg av når programtasten trykkes. Fortsett til neste trinn.

 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 6 vises.
 12. Klikk Run (Kjør) for å starte oppgraderingen. Framdriftssøylen vises mens du oppgraderer (ca. 4 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppgraderer.

  Figur 6


 13. Når oppgraderingen er fullført, vises skjermbildet i figur 7. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 7


 14. Slå av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og så på kameraet.

Trinn 3: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.02.

 1. Sørg for at kameraet er slått av.
 2. Trykk knappen Play Back (avspilling) på kameraet samtidig som du trykker zoom-tasten mot T-siden.
 3. Trykk Menu (meny)-tasten på kameraet.
 4. Velg Setup (oppsett) på kameraet.
 5. Liste over Main Settings (hovedinnstillinger) på kameraet. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.

Filinformasjon

Filnavn

 • DSCHX5V2.exe

Filstørrelse

 • -