Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-QX10

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.3.00 for DSC-QX10 (Windows)
 • Utgivelsesdato:14/04/2014
 • Fordeler og forbedringer
  • Funksjonen "Half-Press" (Halvveis nedtrykket) for lukkerknappen har blitt lagt til*
  • "NFC One-touch tilkobling" har blitt forbedret*
  • * Krever mobilappen PlayMemories versjon 4.2 eller nyere.
  • ISO-innstilling har blitt lagt til
  • Opptaksstørrelsen for filmer i formatet MP4 endret fra 1440 x 1080(30p) til 1920 x 1080 (30p)

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BN
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BN
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_DSCQX10V300.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for DSC-QX10.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_DSCQX10V300.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.


  Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.

 3. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.

  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre. Datamaskinen din kan ha flere USB-kontakter på baksiden.


  Enkelte ganger når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du ta batteriet ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".
 4. Bekreft at ikonet "Sikker fjerning av maskinvare" vises i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne av dataskjermen.
 5. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet.

  Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.

  Figur 1Figur 2

 6. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 7. Etter at du har kontrollert at Current version (gjeldende versjon) er lavere enn 3.00, må du klikke [Next] (Neste).
  Hvis skjermen i figur 4 vises, er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.

  Figur 3: Oppdatering er nødvendig.

  Figur 4: Oppdatering er ikke nødvendig.

 8. Klikk ikonet for "Sikker fjerning av maskinvare" i oppgavelinjen i nedre høyre hjørne på datamaskinen for å stoppe USB-tilkoblingen, slik figur 5 viser.
  Merk: Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet selv etter at du har stoppet USB-tilkoblingen fra datamaskinen i trinnet over.
  Figur 5

 9. Trykk [Shutter] (Lukker) for å utføre tilbakestillingen av kameraet.

  Merk: Skjermen slår seg av når [Shutter] trykkes. Fortsett til neste trinn.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 5).
 11. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 6 vises.
 12. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Figur 6

 13. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 7. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.
  Figur 7

 14. Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.3.00.

 1. Koble til smarttelefonen din eller nettbrettet ditt ved hjelp av mobilappen PlayMemories (versjon 4.2 eller nyere).
 2. Trykker [Lukker]-knappen hallvveis ned for å fokusere. Hvis et grønt merke er synlig (som vist nedenfor), er fastvaren versjon 3.00.