Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-RX10M2

Om denne nedlastingen

 • Navn:Systemprogramvareoppdatering versjon 1.30 for DSC-RX10M2 (Mac)
 • Utgivelsesdato:26/04/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Du kan nå gjøre kameraopptak i XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *For å gjøre filmopptak i XAVC S-format kreves SD-hastighetsklasse 10, eller UHS-hastighetsklasse U1 eller høyere. (Opptak med 100 Mbps krever UHS-hastighetsklasse U3.)
   *Hvis det blir gjort lengre XAVC S-filmopptak med et SDHC-minnekort, blir filmopptakene delt opp i filer på 4 GB. Du kan slå sammen disse filene til en enkeltfil ved hjelp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel processor*
  * Prosessorene Core Solo og Core Duo støttes ikke lengre.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FW50
   eller
   Strømadapter AC-PW20 (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50 eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd.
 • Fastvareoppdateringen tar omtrent 15 minutter, og derfor må du forhindre at datamaskinen går i dvalemodus. Hvis datamaskinen går i dvalemodus og på den måten avbryter oppdateringen, må du utføre oppdateringsprosessen igjen fra starten.
 • Ikke velg About This System Software Updater (Om denne systemprogramvareoppdaterereren) på SystemSoftwareUpdater-menyen. Hvis du gjør det, kan oppgraderingsprogramvaren slutte å fungere, spesielt under oppdateringen.

Laste ned fastvareoppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCRX10M2V130.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Installer

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen ([Update_DSCRX10M2V130.dmg]) du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. Dobbeltklikk på ikonet [Update_DSCRX10M2V130] som vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter.


  Klikk for å forstørre


 7. Slå på kameraet.
 8. I henhold til instruksjonene i oppgraderingsvinduet til fastvaren velger du Menu (Meny) --> Setup subpage 4 (Konfigurer) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet og kontrollerer at Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (Masselagring), velger du Mass Storage (Masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen. LCD-skjermen til kameraet vil da slå seg av. Fortsett til neste trinn.
  Merk: Hvis LCD-skjermen på videokameraet ikke slår seg av, må du prøve en av følgende metoder:
  • Koble USB-kabelen fra videokameraet og koble den deretter til igjen.
  • Hvis det er en annen ledig USB-kontakt på datamaskinen må du koble USB-kabelen inn i denne.
 10. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. På skjermen til datamaskinen vil følgende vindu vises:


  Klikk for å forstørre


  Samtidig vil meldingen "Follow computer instructions" (følg instruksjonene på datamaskinen) vises på kameraets LCD-skjerm. -Fra nå av må du ikke slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
 11. Klikk på Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.


  Klikk for å forstørre
 12. Etter automatisk tilbakestilling starter oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (det vil ta ca. 15 minutter).

  Klikk for å forstørre
 13. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Klikk for å forstørre

 14. Merk! Når du starter på nytt, kan det i sjeldne tilfeller skje at meldingen Recovering data Please wait... (Gjenoppretter data. Vent litt ...) vises. Dette er normalt. vent til meldingen forsvinner.

Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver. 1.30.

 1. På kameraet må du velge Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett) --> Version (versjon).
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.