Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-RX10M2

Om denne nedlastingen

 • Navn:Systemprogramvareoppdatering versjon 1.30 for DSC-RX10M2 (Windows)
 • Utgivelsesdato:26/04/2016
 • Fordeler og forbedringer
  • Du kan nå gjøre kameraopptak i XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *For å gjøre filmopptak i XAVC S-format kreves SD-hastighetsklasse 10, eller UHS-hastighetsklasse U1 eller høyere. (Opptak med 100 Mbps krever UHS-hastighetsklasse U3.)
   *Hvis det blir gjort lengre XAVC S-filmopptak med et SDHC-minnekort, blir filmopptakene delt opp i filer på 4 GB. Du kan slå sammen disse filene til en enkeltfil ved hjelp av PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystemer

Siste versjon av fastvaren er kompatibel med de fleste vanlige versjonene av Windows.
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Merk:
  * Starter edition støttes ikke.

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteripakke NP-FW50
   eller
   Strømadapter AC-PW20 (selges separat)
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri eller strømadapteren AC-PW20 (selges separat).
 • USB-kabel levert med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-FW50
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd
 • Fastvareoppdateringen tar omtrent 15 minutter, så derfor må du forhindre at datamaskinen går i dvalemodus. Hvis datamaskinen skulle gå i dvalemodus, slik at oppdateringen blir avbrutt, må du starte oppdateringsprosessen fra starten igjen.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_DSCRX10M2V130.exe] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

  For brukere av Windows 8:

  Under første gangs oppsetting av Internet Explorer lagres oppdateringsfilen i mappen [Nedlastinger]. Klikk på [Skrivebord] fra Start-knappen og finn den nedlastede filen i mappen [Nedlastinger] ved å bruke Utforsker.

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for DSC-RX10M2.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen [Update_DSCRX10M2V130.exe] som du lastet ned for å starte oppdateringsprogrammet for fastvaren.


  Oppdateringsvinduet for fastvaren vises.

 3. Slå kameraet PÅ og følg uppdateringsinstruksjonene ved å velge [Menu] (Meny)-> [Setup] (Oppsett) underside page 3 -> [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet og deretter se om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt. Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring).

 4. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.

  Hvis datamaskinen ikke kan finne kameraet, så vil meldingen "Could not find the camera for this update." (kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) vises på skjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  - Koble USB-kabelen fra og til igjen.
  - Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter kan du prøve med en av de andre. Datamaskinen din kan ha flere USB-kontakter på baksiden.


  Enkelte ganger når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. så kan det hende du blir oppfordret til å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette er tilfellet må du ta batteriet ut av kameraet, starte datamaskinen på nytt og følge prosedyrene fra "2. Start oppdateringsprogrammet for fastvaren".
 5. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen. Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. Hvis fastvareversjonen er 1.30 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt og koble til strømadapteren og slå deretter kameraet på.
 6. Klikk Next (Neste). Følgende skjermbilde vises.
 7. Etter automatisk tilbakestilling starter oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (det vil ta ca. 15 minutter).
 8. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk. Kontroller at kameraet er slått på, og vent til LCD-skjermen vises igjen. Klikk Finish (Fullfør) når LCD-skjermen vises, og koble fra USB-kabelen.

  Merk! Når du starter på nytt, kan det i sjeldne tilfeller skje at meldingen Recovering data Please wait... (Gjenoppretter data. Vent litt ...) vises. Dette er normalt. vent til meldingen forsvinner.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.1.30.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Fastvareversjonen vises nå på skjermen som vist under.