Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende TV-modeller:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvaren kan du få mer ut av ditt digitale stillbildekamera "Cyber-Shot" DSC-W630 og DSC-W650. Les følgene instruksjoner nøye.

 • Fordeler og forbedringer:
  • Viser feilkorrigering av opptakstid, "0:**" ved følgende betingelser.
   • Playback mode (Avspillingsmodus)
   • Date & Time Format "D-M-Y" (Dato- og tidsformat "D-M-Å")
 • Begrensninger: Bruk et fulladet batteri.
  Sørg for at oppdateringsfilen er den eneste filen som er lagret på minnekortet.

Filinformasjon

Filnavn

 • Navn: Oppdatering av fastvare på DSC-W630 / W650 til den siste versjonen - 02.

Filversjon

 • 02

Utgivelsesdato

 • 27-04-2017

Klargjøring

Denne oppdateringen er ikke nødvendig hvis din Cyber-Shot allerede har fastvareversjon 02.
Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Trykk på Zoom [T] og Play Back (Avspilling) for å slå på strømmen.
 2. Trykk på MENU (MENY) og åpne menyen PB menu (PB-meny) -> Main Setting (Hovedinnstillinger).
 3. Kontroller "Version" (Versjon) på siste side i menyen Main Settings (Hovedinnstillinger).

  Merk:Hvis du ikke finner menyen Version (Versjon), prøv på nytt fra punkt nr. 2.

Systemkrav

Det du trenger

Operativsystemer

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Starter edition støttes ikke)
 • Minnekort inkludert oppdateringsfil.
 • Fulladet batteri.

Last ned og installer oppdateringen

 1. Nedlastingen av oppdateringsprogrammet startes ved at du klikker på Download (Last ned) i bunnen av denne meldingen.
  Last ned DSCW650630V6_svc02.zip og pakk ut den nedlastede filen.
  Kopier den utpakkede filen SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH til roten på minnekortet.
 2. Sett inn minnekortet med oppdateringsfilen.
 3. Trykk på Zoom [T] og Play Back (Avspilling) for å slå på strømmen.
  Trykk først Zoom [T] og deretter knappen for avspilling (mens du holde Zoom [T] nedtrykt. Hvis Avspilling trykkes først vil versjonsvisningen ikke vises.
 4. Trykk på [MENU] (MENY) og åpne menyen PB menu (PB-meny) -> Main Setting (Hovedinnstillinger).
 5. Åpne siste element Version (Versjon).
 6. Sjekk gjeldende og nytt versjonsnummer og velg OK.
 7. Velg OK for å bekrefte. Oppdateringen starter.
 8. Når oppdateringen er fullført, trykker du på OK. (Kameraet vil restarte og startskjermen vises automatisk.)

  Oppdaterer. Dette tar ca. 2 minutter

  Oppdatering er fullført.

Etter oppdateringen

Kontroller at oppdateringen var vellykket ved hjelp av følgende trinn.

 1. Trykk på Zoom [T] og Play Back (Avspilling) for å slå på strømmen.
 2. Trykk på MENU (MENY) og åpne menyen PB menu (PB-meny) -> Main Setting (Hovedinnstillinger).
 3. Kontroller "Version" (Versjon) på siste side i menyen Main Settings (Hovedinnstillinger).
  Oppgraderingen er vellykket når 02 vises på skjermen.

  Merk:Hvis du ikke finner menyen Version (Versjon), prøv på nytt fra punkt nr. 2.