Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-WX220

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.2.00 for DSC-WX220 (Mac)
 • Utgivelsesdato:28/08/2014
 • Fordeler og forbedringer
  • Legger til fjernstyring av filmopptak fra en smarttelefon eller et nettbrett
  • Forbedrer generell funksjonalitet/stabilitet

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel-prosessor *
  *Core Solo- og Core Duo-prosessorer støttes ikke lenger
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for kamera
  • Fullt oppladet batteri NP-BN
   Merk: Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet

  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du oppdaterer fastvaren, må du bruke et fullt oppladet oppladbart batteri av typen NP-BX1
 • Ikke ta ut batteriet mens oppdateringen pågår, kameraet kan slutte å virke pga. strømtilførselen forsvinner plutselig
 • Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd
 • Fastvareoppdateringen tar omtrent 15 minutter, så derfor må du forhindre at datamaskinen går i dvalemodus. Hvis datamaskinen skulle gå i dvalemodus, slik at oppdateringen blir avbrutt, må du starte oppdateringsprosessen fra starten igjen.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_DSCWX220V200.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for DSC-WX220.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_DSCWX220V200.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_DSCWX220V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Slå kameraet PÅ og følg uppdateringsinstruksjonene ved å velge [Menu] (Meny)-> [Setup] (Oppsett) underside page 3 -> [USB Connection] (USB-tilkobling) på kameraet og deretter se om [Mass Storage] (Masselagring) er valgt. Hvis en annen modus enn [Mass Storage] (Masselagring) er valgt, velg [Mass Storage] (Masselagring).

 8. Ta minnekortet ut av kameraet på forhånd. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
 9. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen på kameraet. Merk: Fra nå av må du aldri slå av kameraet før fastvareoppdateringen er fullført.
  Figur 1Figur 2

 10. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 11. Etter at du har bekreftet at [Current version] (gjeldende versjon) er lavere enn 2.00, må du klikke Next (Neste).

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.2.00], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør). Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet.
  Figur 3

 12. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 13. Trykk midt på styrehjulet for å tilbakestille kameraet.

  Merk: Skjermen slår seg av når knappen trykkes. Fortsett til neste trinn.
 14. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 4).
 15. Etter tilbakestilling kontrolleres det at kameraet er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 16. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 5


 17. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 7. Kameraet skal normalt starte på nytt igjen automatisk.

  Merk: Meldingen "Recovering data. Please wait..." (Gjenoppretter data. Vennligst vent ...) kan bli vist et par minutter før det starter på nytt. Sørg for at kameraet er slått PÅ og vent til bildet vises på LCD-skjermen igjen.

  Klikk [Finish] (Fullfør) når bildet vises på LCD-skjermen igjen og koble deretter kabelen fra igjen.
  Figur 7

 18. Slå av kameraet, ta ut batteriet, sett batteriet tilbake inn i og slå på kameraet igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til kameraet ditt er Ver.2.00.


Velg [Menu] (Meny) -> [Setup] (Oppsett) underside -> [Version] (Versjon) på kameraet. Hvis Ver. 2.00 synlig (som vist nedenfor), er fastvaren versjon 2.00.