Om denne nedlastingen

Nedlastingstjenesten ble avsluttet 31. mars 2017
Denne fastvaren gjelder bare for europeiske Alpha-kameraer
Målenhet
 • DSLR-A100 - Hoveddel med fastvareversjon 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100K - Zoomobjektivpakke med fastvareversjon 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100W - Zoomobjektivpakke med fastvareversjon 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
 • DSLR-A100H - Zoomobjektivpakke med fastvareversjon 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03
Forbedringer

Med denne oppdateringen støtter kameraet visning av objektivinformasjon (brennvidde) for zoomobjektiv DT 55-200 mm F4-5,6.


Hvordan fastslå fastvare
 1. Skyv strømbryteren til On.
 2. Trykk på menyknappen. Menyen vises nå på LCD-skjermen.
 3. Trykk på-knappen (Vis).
 4. Et vindu viser fastvareversjonen på LCD-skjermen.

  Hvis fastvareversjonen som vises, er 1.00, 1.01, 1.02 eller 1.03, må du oppdatere kameraet.
  Hvis fastvareversjonen som vises, er 1.04, trenger du IKKE å oppdatere kameraet.
Krav til datamaskin og maskinvare

Du trenger en datamaskin som oppfyller følgende krav:

 1. Ett av følgende operativsystemer:
  • Mac OS X (v10.1.3-v10.4)
 2. En USB-port
 3. Et kortspor som er kompatibelt med:
  • Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo
  • CF-kort (Compact Flash)
  • Microdrive
 4. Du trenger ett av følgende lagringsmedier:
  • En Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo* med en kapasitet på minst 16 MB
   * "Memory Stick Duo" er uttrykket som brukes i dette avsnittet.
  • Et CF-kort (Compact Flash) med en kapasitet på minst 16 MB
  • En microdrive
Merk:

Hvis du bruker Windows 98/98SE, er det ikke mulig å bruke en USB-kobling mellom kameraet og datamaskinen. Datamaskinen bør derfor ha et kortspor eller en kortleser som egner seg til opptaksmediet.

Installer

Punkt 1 - Last ned filen med fastvareoppdateringen til PC-en.
 • Pass på at ingen programmer kjøres.
 • Du må godta vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere nederst på siden. Når du har lest denne avtalen, klikker du på "Accept". Et vindu vises.
 • Klikk på koblingen "Download it" for operativsystemet du bruker.
 • Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen (anbefales).
Punkt 2 - Åpne filen som er lastet ned.

Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å åpne den. Avhengig av hvilket operativsystem du har, åpnes filen kanskje automatisk.
Disse to filene blir opprettet:

 • DSCA100.app [filstørrelse: 1 817 968 byte]*
 • DSCA100.str [filstørrelse: 162 168 byte]*

* Filtypen vises kanskje ikke. Dette er avhengig av innstillingene for operativsystemet.

Punkt 3 - Kopier oppdateringsfilen til opptaksmediet (Memory Stick Duo / CF-kort/Microdrive).
 • Hvis datamaskinen har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:
  • Sett opptaksmediet som er formatert med kameraet, inn i kortsporet på datamaskinen.
  • Kopier oppdateringsfilene (DSCA100.app og DSCA100.str) til rotkatalogen på opptaksmediet.
  • Hvis datamaskinen ikke har et kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo, CF-kort eller Microdrive:
   • Sett et formatert opptaksmedium inn i kameraet (pass på at opptaksmediet er formatert med kameraet, ikke med datamaskinen).
   • Sett et helt oppladet batteri (NP-FM55H) inn i kameraet, eller koble strømadapteren til kameraet.
   • Skyv strømbryteren til On.
   • Trykk på menyknappen for å vise opptaksmenyen.
   • Velg oppsettikonetmed kontrolleren (), og trykk deretter på midtre knapp på kontrolleren for å vise oppsettmenyen.
  • Sjekk at [Mass Storage] (Masselagring) er valgt i [Transfer mode] (Overføringsmodus) på oppsettmenyen. Hvis ikke stiller du [Transfer mode] (Overføringsmodus) til [Mass Storage] (Masselagring). Velg [Transfer mode] (Overføringsmodus) med kontrolleren (). Trykk på () på kontrolleren for å vise tilgjengelige alternativer i denne modusen. Velg [Mass Storage] (Masselagring) med kontrolleren (), og trykk deretter på midtre knapp på kontrolleren.
  • Trykk på menyknappen for å vise menyvinduet.
  • Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som ble levert sammen med kameraet.
  • Kopier oppdateringsfilene (DSCA100.app og DSCA100.str) til rotkatalogen på opptaksmediet som er satt inn i kameraet.
  • Trekk ut USB-kabelen når filene er kopiert.
Punkt 4 - Oppdater kamerafastvaren.
Viktig:

Ved utføring av fastvareoppdateringer bør du bruke en helt oppladet batteripakke NP-FM55H eller AV-VQ900AM strømadapter/lader (selges separat).


Ikke ta ut batteriet eller strømadapteren under oppdateringen, ellers kan kameraet bli permanent skadet.
 • Sett opptaksmediet Memory Stick Duo / CF-kort/Microdrive som inneholder oppdateringsfilene, inn i kameraet. Skyv deretter strømbryteren til On.
 • Trykk på-knappen (Avspilling).
 • Bekreftelsesvinduet vises.
 • Bruk kontrolleren () til å utheve [Yes] (Ja), og trykk deretter på midtre knapp på kontrolleren. Hvis du velger [No] (Nei), blir handlingen avbrutt.
 • Oppdateringen starter.
 • Når oppdateringen er fullført, vises følgende vindu. Slå av kameraet, og ta deretter ut opptaksmediet.
Punkt 5 - Sjekk fastvareversjonen.
 • Skyv strømbryteren til On.
 • Trykk på menyknappen. Menyen vises nå på LCD-skjermen.
 • Trykk på-knappen (Vis).
 • Et vindu viser fastvareversjonen på LCD-skjermen. Sjekk at versjonen som vises, er "Ver. 1.04".
  Viktig:
  Hvis fastvaren ikke kunne oppdateres, tar du kontakt medSony. Når kameraet er oppdatert, formaterer du opptaksmediet eller sletter oppdateringsfilene (DSCA100.app og DSCA100.str) fra opptaksmediet.